venres, 12 de xullo de 2019

ATENTOS O 10 DE SETEMBRO PODEN SAÍR DO CAIXÓN DO SUPREMO 60.000 MILLÓNS € o equivalente o suposto rescate !!

Obtidos mediante ocultación de información e manipulación do IRPH en beneficio propio. O 10 de setembro pronunciarase o Avogado Xeral do Txue si é favorable a tese exposta ante o Tribunal por de Maite Ortiz e Josemaría Erauskin facemos xustiza e quedaralles claros os banqueiros que que o pobo é quen máis ordea !!

Unha e mil veces máis grazas a Maite e Josema (Avogados RES) !!!

Non vos imaxinades a labor e o altruísmo destas dúas persoas.


As dúas teses que se viron as caras o 25 de febreiro ante a curia Eropea:
https://confilegal.com/20190226-gran-sala-del-tjue-sobre-e…/:

Erauskin, durante su intervención -pausada, tranquila, para permitir que los traductores transmitieran a los jueces sus planteamientos con toda la claridad posible- explicó que la cláusula IRPH no debe ser eximida del control de transparencia porque no es una cláusula obligatoria.
Y relató a los magistrados las peculiaridades del IRPH, como se calcula con tipos TAE, y que, por lo tanto, incluye comisiones y gastos que el consumidor abona por duplicado salvo que se le aplique un diferencial negativo.
También recordó que el resultado del IRPH es influenciable por las entidades sin necesidad de que se pongan de acuerdo entre ellas.
Para suscribir su tesis, aportó el informe del doctor Etxeberría, que reconoció el propio Banco de España en un proceso judicial en Burgos.

https://www.lainformacion.com/…/el-supremo-acumula…/6505903…
La banca está en vilo ante el pronunciamiento del abogado general del próximo 10 de septiembre, que puede marcar el fallo final.

ALARMA EN MONCLOA:
https://www.lainformacion.com/…/alarma-en-moncloa…/6495017/…

COLEXIO AVOGADOS MALAGA RETIRA INVITACIÓN A JOSEMARÍA ERAUSKIN:
 http://www.irphstop.eus/…/icamalaga-k-erauskini-eginiko-go…/

CONCLUSIÓNS TXUE:
http://www.irphstop.eus/…/europar-batasuneko-abokatu-nagus…/

La Comisión Europea y el BCE consideran factible una sentencia de nulidad del IRPH:
http://www.irphstop.eus/…/europako-batzordeak-eta-europako…/

mércores, 3 de xullo de 2019


HOXE TEMOS ALGO QUE CELEBRAR e comprtir, pois avanza en dereitos para todas.
O XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº1 DE OURENSE ACEPTA A OPOSICIÓN O PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN, POR CLÁUSULA DE VENCEMENTO ANTICIPADO CONSIDERADA ABUSIVA POLO TEXUE.

Gracias a José María Erauskin e a Maite Ortiz de avogados RES. Colaboradores de Stop-Guipuzcoa.
Fai un par de meses pediunos axuda unha muller con unha filla de 12 anos a seu cargo estaba na fase final dun proceso de execución hipotecaria neste momento xa na fase de subasta. O caso levouse no turno de oficio, xustiza gratuíta, a estratexia do avogado de oficio non foi desatinada presentou oposición por Cláusula Chan e por Intereses de demora abusivos. O noso xeito de ver neste momento deberíase obrigar a entidade a negociar en base o Real Decreto 6/12 o "código de boas paracticas" para conseguir algunha das circunstancias previstas neste código, como pode ser un período de carencia a euribor +0,25 durante 5 anos, isto daba a oportunidade reducir moitísimo a cota por exemplo a 50€, sin posterior prorrateo.

Lembrar que ABANCA a entidade que lle concedeu o crédito estaba obrigada a por en coñecemento desta muller a opción de acollerse o raeal Decreto 6/12 "código de boas prácticas" o cal se sumou ABANCA, as entidades sumáronse para dar boa aparencia social, pero logo escóndeche os teus dereitos para espremerche ben a vida e facer negocio, nada menos que unha entidade que foi rescatada con diñeiro público e que agora está repartindo beneficios entre os seus propietarios privados. Pero non estaba quebrada ?

Recentemente o despacho de Avogados Res, Maite ortiz e Joemaría Erauskim denunciaron o banco Santander por non non informar de oficio sobre esta opción a unha señora da Coruña. Cosecuencia,afortunadamente, o Banco de España soltoulle unha bronca o Santander de 15 foleos, isto agora sírvenos de argumento, a todas, para ir os xulgados no caso de non ser informados non momento que travesas dificultades económicas.

Como vedes nada disto sería posible (non é adulación) sin o altruísmo de Josemaría Erauskin e Maite Ortiz que nos levan iste caso gratis así como outros dous casos dos que xa vos falaremos. Nos coñecemos o camiño, cada vez mellor en boa parte grazas eles, pero non poderíamos opoñernos sin avogados que compartan as teses dos colectivos stop-desafiuzentos. No turno de oficio podes topar avogados con mellor ou peor coñecemento do dereito hipotecario, en mutación constante pola loita que estamos dando nos xulgados, "CASO A CASO SEÑOR DECANO" , pero non todos están dispostos a chegar a onde chega Josema e Maite.

Consecuencias para a nosa compañeira: Suspendese o procedementos de execución, Suspendese a Subasta, dáselle un período de alegacións a ABANCA de 10 días, creo que se lles debeu quedar a cara cadrada. Logo das alegacións iremos a unha vista onde se escoescoitará as 2 partes.
Abanca pretende rescindir o contrato en base a cláusula de rescisión anticipada cláusula declarada a abusiva polo TEXUE. Polo tanto conforme recoñeceu constitucional nun recurso de amparo por cláusulas abusivas o xuíz debería revisar de oficio esa cláusula isto é o que non estamos reclamando nesta oposición.

Si o Xulgado de Primeira Instancia nº1 vistas as alegacións de ABANCA e escoitadas as dúas partes nos da a razón. O procedemento quedaría archivado e retrotraeriámolo o incio do primeiro impago e debería ofertarlle as opcións do Real Decreto 6/12 para que esta muller e a súa filla non perdan a vivenda.

Si todo sae ben isto pode sentar xurisprudencia en toda a provincia.

Asegúrovos que isto non pasa todos os días.

Xente como Josema e Maite abren dereito pra todas nos !!!

Sinceiras Grazas, un honor tervos entre as nosas amizades !!

Tómese nota do empoderamento práctico do pobo para deseñar estratexias políticas.

SEGUIMOS !!!!
Agora estamos en silecio, nos xulgados, desto non falan os medios !!!!

sábado, 15 de xuño de 2019
O Goberno segue mirar cara outro lado mentres os desafiuzamentos por aluguer seguen subindo
Os datos do primeiro trimestre de 2019, presentados polo Consello Xeral do Poder Xudicial, reafirman a alarma social que levamos tempo denunciando.CONXUNTO DE DISTRITOS DE GALIZA

Lanzamentos practicados nos xulgados de primeira instancia e instrución de Galiza no ano 2016:
➤ Consecuencia proc. Execución hipotecaria: 766
➤ Consecuencia proc. Lei Arrendamentos Urbanos: 1.544
➤ Outros: 74
➤ Total Lanzamentos practicados: 2.384
Lanzamentos practicados nos xulgados de primeira instancia e instrución de Galiza no ano 2017:
➤ Consecuencia proc. Execución hipotecaria: 757
➤ Consecuencia proc. Lei Arrendamentos Urbanos: 1.639
➤ Outros: 97
➤ Total Lanzamentos practicados: 2.493
Lanzamentos practicados nos xulgados de primeira instancia e instrución de Galiza no ano 2018:
➤ Consecuencia proc. Execución hipotecaria: 410
➤ Consecuencia proc. Lei Arrendamentos Urbanos: 1.245
➤ Outros: 54
➤ Total Lanzamentos practicados: 1.709


As cifras son aterradoras e no primeiro trimestre de 2019 levamos xa 15.559 desafiuzamentos. O 65,9 % (10.224) son xa derivados pola crecente burbulla especulativa cos prezos do aluguer, iso que non contemplan os desafiuzamentos silenciosos, os provocados por non renovación ao non poder afrontar as subidas inasumibles, o 27,9 % (4.341) derivouse de execucións hipotecarias e os 994 restantes obedeceron a outras causas.


Aínda que nun principio estariamos a falar dun descenso do 2’2% respecto ao primeiro trimestre de 2018, cabe destacar que, en comparación co mesmo período, os desafiuzamentos por aluguer aumentaron un 5,2%. O descenso vén provocado pola caída das execucións hipotecarias por décimo quinto trimestre consecutivo. Comparando as cifras coas do primeiro trimestre do ano pasado, produciuse un descenso do 19,2%.


Lembramos que non son cifras alentadoras, todo o contrario, xa que se producen grazas á moratoria e á espera da sentenza sobre o Vencemento Anticipado, que teñen arquivados e paralizados os desafiuzamentos por hipoteca. Unha moratoria que termina en maio do 2020, que afecta a máis de 100 mil familias e que como non se amplíe e empécense a poñer solucións, – como a aplicación do Ditame DESC, unha modificación da LCI do Vencemento Anticipado e da Responsabilidade Limitada, unha reforma da LAU que contemple a regulación dos prezos do aluguer, eliminar os beneficios fiscais ás SOCIMIS e fondos voitre e frear a venda a estes especuladores da vivenda en mans da banca mobilizándoa para ampliar o parque público de vivenda – nun ano estas cifras pasarán a ser terroríficas.


Se desagregamos os datos por comunidades autónomas, Cataluña (con 3.557, un 22,9 % do total nacional) segue liderando a clasificación da vergoña, seguida de Andalucía (2.499), Comunidade Valenciana (2.119) e Madrid (1.730).
Se se teñen en conta unicamente os derivados da falta de pagamento do aluguer, Cataluña ocupa tamén a primeira posición (2.335, o 22,8 %), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) e Comunidade Valenciana (1.254).


Nos derivados de execucións hipotecarias Murcia – a única na que seguen producíndose máis desafiuzamentos por hipoteca que por aluguer -, foi a quinta comunidade con maior número de execucións hipotecarias iniciadas neses tres meses (291), tras Cataluña (1.092, o 21,4 % do total nacional), Andalucía (1.065), a Comunidade Valenciana (706) e Madrid (415).


Desde a PAH, levamos 10 anos denunciando as políticas ao servizo da especulación e a falta de vontade política dos distintos gobernos que se foron sucedendo para reverter a situación, lexislar ao servizo das familias, en lugar de deixalas na rúa. As nosas propostas son claras, de xustiza e de sentido común e non imos a desfallecer ata lograr unha lexislación que garanta o dereito á vivenda para todas e que este deixe de ser tratado como unha mercadoría ao servizo dunha poucas.


Agora estamos nun novo momento de cambio de Goberno ao que esiximos a altura política para cambiar as regras do xogo e non quedar en medidas insuficientes de pura maquillaxe como nos ten afeitas.


Pasou o tempo de medias tintas, ou se aposta pola cidadanía cun Plan de Choque fronte á emerxencia habitacional ou se está co mercado especulativo.

# StopDesahucios

https://afectadosporlahipoteca.com/2019/06/10/el-gobierno-sigue-mirando-hacia-otro-lado-mientras-los-desahucios-por-alquiler-siguen-subiendo/

venres, 22 de marzo de 2019

A MAGNITUDE DO ESCÁNDALO HIPOTECARIO POR FIN XA É TEMA CONSTITUCIONAL como asegurabamos a PAH e Stop-desafiuzamentos !!!Os xuíces españois están obrigados a examinar a abusividad dunha cláusula bancaria mesmo tras o fallo na execución hipotecaria !

 http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13800-los-jueces-espanoles-estan-obligados-a-examinar-la-abusividad-de-una-clausula-bancaria-incluso-tras-el-fallo-en-la-ejecucion-hipotecaria/?fbclid=IwAR2p_fm_atKH1kV-gtGz5edRquAy8I4byFuaxMIz1sZIGKd0dwFUJDTqEV0
 


A MAGNITUDE DO ESCÁNDALO HIPOTECARIO POR FIN XA É TEMA CONSTITUCIONAL como asegurabamos a PAH e Stop-desafiuzamentos !!!

O Constitucional acepta o amparo e declara nulidade do procedemento de execución hipotecaria. A mandante recorreu en extremo na fase de Lanzamento en base a abusividade de cláusula de rescisión anticipada !!

Alegou incidente de nulidade do procedemento.


A maior estafa da historia cometida para enriquecemento de elites corruptas que solo deixaron sufrimento a quen se quedou sen vivenda por varios abusos bancarios contrarios a Constitución e o ordenamento xurídico vixente. 

Estafa inmobiliaria que estamos pagando todas en forma de RESCATE BANCARIO, rescate que está propiciando especulación de fondos voitre estranxeiros en forma de SOCIMI (Sociedades de Inversión Inmobiliaria) Reformadas Polo PP de Mariano Rajoy (partido popular) para que non paguen imposto de sociedades. Sociedades que veñen a carroña que do BANCO MALO (SAREB) que os bancos non deron dixerido e agora cos nosos impostos están degustando un BO BENEFICIO. A suba dos alugueres é consecuencia desta segunda especulación na SAREB (Sociedade Xestion Activos Reestruturación Bancaria) a maior inmobiliaria de Europa creada o 31 de agosto de 2012 por RAJOY (Partido Popular) con diñeiro público para seguir especulando coa vivenda agora coa renda dos alugueres, inasumibles cos salarios actuais.

Onde están as tres dereitas FILLAS DO ESPECULADOR AZNAR para DEFENDER A CONSTITUCIÓN axudar a todos os cidadáns Españois que se quedaron sin casa dende o ano 1995, dende o 2009 son casi un millón, imaxinade dende 1995. Onde están para frear a especulación de capitais estranxeiros cos alugueres, das casas que mercan a prezo de saldo na SAREB sostida con diñeiro público ???

A Directiva 93/13 Europea de Protección o Consumidos é do ano 1993. Tiña que estar no ordenamento xurídico do Estado Español dende o ano 1995 dous anos despois. Non se fixo para poder especular coa compravenda de vivenda, Reforma Neoliberal de Aznar que des-regulariza o chan.

Si o Tribunal constitucional ADMITIU AMPARO, (cando xa fora ditada sentenza no procedemento de execución hipotecaria, e sinalada a expulsión da familia da vivenda), e ordena retraer o procedemento e examinar o abuso (cláusulas abusivas ) en base a cláusula de rescisión anticipada conforme a Sentencia do TXUE do 26 de xaneiro de 2017 sobre vencemento anticipado.

Debemos entender que todos os Desafiuzamentos dende o ano 1995 que tiña que recollerse a Directiva Europea de protección o consumidor deberan ser retraídos e examinados. A MAGNITUDE DO ESCÁNDALO HIPOTECARIO POR FIN XA É TEMA CONSTITUCIONAL como ASEGURAMOS a PAH e Stop-desafiuzamentos !!!

Onde están as tres dereitas do FILLAS DO NEOLIBERAL AZNAR para axudar a todos os cidadáns Españois que se quedaron sin casa dende o ano 1995 ???

ESTÁN FACENDO RUÍDO PARA DISTRAER DIVIDIR E SEGUIR FACENDO NEGOCIO ESPECULANDO !!

Onde están as esquerdas para axudarnos a ir os xulgados ??
Pelexando por sillas de partido ?

JOSE MARÍA ERAUSKIN E MAITE ORTIZ DECLARAN NO TXUE SOBRE O IRPH, OUTRA CLÁUSULA ABUSIVA..


O 25 de febreiro declararon  no TXUE o nosos Compañeiros de Stop Giuzcoa, Maite Ortiz e Josemaría Erauskin de avogados RES. http://abogadosres.com/ 
Un honor contar coa súa  axuda e amizade !


O 28 de febreiro de 2016 unha familia pediu axuda a stop-desafiuzamentos Ourense. Tiñan un crédito hipotecario asinado con UCI, Unidade de Crédito Inmobiliario (Santander-Paribas).

Esta familia viña do despacho dun avogado que no seu momento coñecemos na oficina de Intermediación Hipotecaria e que o único que lle soubo dicir foi que deixara de pagar, para isto non fai falta un avogado, simplemente pagaron 120.000€ mentres puideron.

Cando chegou a nos vimos que o contrato Hipotecario estaba plagado de cláusulas abusivas entre elas o IRPH Índice Referencia Prestamos Hipotecarios. Coñecido do abuso precisábamos demandar a UCI e para iso precisábamos un avogado disposto a loitar un diste avogados que marcan a diferencia e abren camiño para todas nos para facer xustiza e mudar o dereito en favor da cidadanía. Desta maneira puxémonos en Contacto con Josemaría Erauskin de avogados RES que levaba altruistamente o caso de unha compañeira de Ferrol e outra na Coruña. Foi grazas o seu altruísmo que puidemos como presentar esta demanda. Percorren todo o estado axudando a familias que con escasos recursos para litigar.

Sentimonos profundamente agradecidos a Maite Ortiz e a Josemaría Erauskin pola loita que estan dando e da cal nos beneficiaremos o conxunto da sociedade. Un hnor contar coa súa amizade !

  https://www.elcorreo.com/economia/farmaceutico-hondarribia-llevado-irph-luxemburgo-20190224201605-nt.html?fbclid=IwAR3FP5M5YQeaKpLTwCPal7rJnKpXhMpjztT-MIFTzY2Gl5mLjOXHN5EbnOo

http://www.irphstop.eus/es/vista-oral-en-el-tribunal-europeo-cronica-y-valoracion-de-irph-stop-gipuzkoa/

http://www.irphstop.eus/es/marco-aguiriano-europarako-estatu-idazkariak-irpharen-kaltedunoi-burla-egin-eta-espekulatzea-egotzi-digu/

Vista oral no Tribunal Europeo:
Crónicae vloración IRPH Stop Gipuzcoa. 

http://www.irphstop.eus/es/vista-oral-en-el-tribunal-europeo-cronica-y-valoracion-de-irph-stop-gipuzkoa/


A representante do goberno de España centrou a súa intervención en defender á banca e atacar á súa propia cidadanía. Algúns dos argumentos que empregou supuxéronlle un evidente encontrón co xuíz relator, co presidente do Tribunal e co representante da Comisión Europea José María Erauskin debullou as carencias do índice IRPH e destapou que Bankia empregou datos marxinais para chegar a unha conclusión “radicalmente falsa” O Avogado Xeral anuncia que fará públicas as súas conclusións o 24 de xuño A sesión comezou con pouco máis de 5 minutos de atraso fronte ao horario previsto (14:30) na sede que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ten en Luxemburgo.

 Tal e como estaba previsto, habilitouse a Gran Sala e o tribunal formouse con 15 xuíces, algo reservado para os asuntos de maior relevancia. O propio presidente do TJUE, o belga Koen Lenaerts, preside a sesión, acompañado da vicepresidenta, o española Rosario Silva de Lapuerta, e 13 xuíces máis. Entre eles atopábase o xuíz relator, o croata Sinisa Rodin. Tamén estaba presente o avogado xeral asignado ao caso, o polaco Maciej Szpunar, que ostenta o cargo de Primeiro Avogado Xeral. Será el quen, tras finalizar a vista de hoxe, deberá redactar e facer públicas as súas conclusións. Tras analizar as devanditas conclusións o tribunal fará pública a súa decisión final. Lembremos que o tribunal debe responder a un total de 3 preguntas, a segunda das cales está divididas en 3 subpreguntas. As preguntas poden resumirse deste xeito: 1.- Debe o juzgador analizar se a cláusula IRPH é transparente e comprensible para o consumidor

2.1.- Poden os juzgadores españois aplicar o artigo 4.2 da Directiva 93/13 a pesar de que este artigo non foi transpuesto ao ordenamento xurídico español Lembremos que este artigo exime de control de contido ás cláusulas que afectan o obxecto principal do contrato (e por tanto podería eximir ao IRPH deste tipo de control).

 2.2.- É necesario informar o consumidor dos seguintes feitos relativos ao IRPH: inclúe comisións e gastos, é unha media simple non #ponderado, debería acompañarse dun diferencial negativo, os datos para o seu cálculo non son públicos? É necesario explicar a súa evolución pasada e previsión futura, con gráficos comprensibles para comparalo co máis habitual Euribor

 2.3.- A falta de información supoñería falta de comprensión da cláusula por parte do consumidor e/ou trato desleal por parte da entidade 3.- Se se declara a nulidade da cláusula IRPH, cal debería ser a consecuencia? Aplicar Euribor como sustitutivo ou deixar o préstamo sen interese O tribunal notificara ás partes que na sesión de hoxe desexaba centrarse exclusivamente nas dúas primeiras preguntas, e así o fixeron en xeral todos os que tomaron a palabra, aínda que houbo certa controversia respecto diso entre o representante da Comisión Europea e a representante do Reino de España. En representación do demandante estiveron no estrado Maite Ortiz e José María Erauskin, os avogados pioneiros que comezaron a batalla xudicial contra esta cláusula. Foi José María Erauskin quen tomou a palabra en primeiro lugar, para empezar expoñendo que, en resposta á primeira pregunta, a cláusula IRPH non debe ser eximida do control de transparencia porque non é unha cláusula obrigatoria. A continuación, Erauskin explicou a maioría das peculiaridades do IRPH para que os xuíces poidan comprobar que todas elas supoñen un prexuízo para o consumidor, e que por tanto é necesario que as mesmas fosen explicadas por parte da entidade bancaria.

 En efecto, Erauskin explicou que o IRPH calcúlase con tipos TAE, e que por tanto inclúe comisións e gastos que o consumidor abona por duplicado salvo que se lle aplique un diferencial negativo. A necesidade de aplicar un diferencial negativo foi fixada polo Banco de España nunha circular, pero todas as entidades incumpriron a instrución. Erauskin engadiu ademais que o resultado do IRPH é influenciable polas entidades sen necesidade de que se poñan de acordo entre elas, algo que demostrou o informe do doutor Etxeberria e que recoñeceu o propio Banco de España nun proceso xudicial en Burgos. Tamén explicou que o feito de tratarse dunha media simple fai que as entidades con préstamos menos competitivos fagan subir o resultado, pois o seu peso na media é o mesmo que as entidades con mellores prezos, que obviamente teñen unha maior cota de mercado.


Erauskin apuntou que un informe pericial presentado por Bankia contén erros que fan chegar á conclusión errónea de que un préstamo referido a IRPH Caixas +0,25% operou nunhas condicións mellores ás de mercado. En relación á pregunta 2.1, Erauskin defendeu que ao non haberse transpuesto o artigo 4.2 da Directiva 93/13 ao ordenamento xurídico español esta non pode ser invocada para eximir á cláusula IRPH do control de abusividad. O avogado mostrou a súa desconformidade coa sentenza do Tribunal Supremo, que deu por boa a cláusula IRPH eximíndoa de control de contido (aplicando artigo 4.2) e considerando suficiente transparencia o sinalar que é un índice oficial Ás 14:51 comezou a súa intervención o avogado de Bankia, Sr. Manzanedo González, quen comezou argumentando que se pretende xulgar un índice oficial, dicindo que hoxe é o IRPH pero mañá pode ser o Euribor, e pasado pódese atacar ás compañías eléctricas con similares argumentos. Considera isto un risco para o mercado común, e discrepa das conclusións da Comisión Europea.

Bankia insiste en algo que Erauskin xa desmentiu, pois di que unha hipoteca con IRPH Caixas +0,25% operou nunhas condicións mellores que as de mercado. Conclúe propoñendo as seguintes respostas: á primeira pregunta, que non cabe aplicar control de transparencia, pola excepción prevista para cláusulas obrigatorias. Para a segunda pregunta, di que o artigo 4.2 si foi transpuesto ao dereito español e por tanto hai que excluír á cláusula do IRPH tamén do control de contido.

 Ás 15:07 subiu ao estrado a representante do Reino de España, Sra. María José García Valdecasas- Dorrego. A súa intervención ben podía ser a dun segundo avogado de Bankia, pois defendeu á banca en todo momento. Comezou afirmando que, en relación á primeira pregunta, non procede analizar a transparencia da cláusula IRPH, por ser aplicable a excepción prevista na normativa para cláusulas imperativas. Tampouco procedería na súa opinión analizar o contido, pois afecta o obxecto principal do contrato (algo previsto na cláusula 4.2, non transpuesta por España) E por último, incumprindo a petición previa do tribunal, respondeu á pregunta 3, relativa para os efectos dunha posible nulidade, e insistiu en que o Reino de España solicita que esta non sexa retroactiva, pois entende que aplican os dous requisitos que se requiren para tomar esta medida: por unha banda, o trastorno económico que xeraría, e doutra banda a ausencia de mala fe na actuación da banca.

 Ás 15:30 comezou a intervención a representante do Reino Unido, que non quixo entrar na cuestión relativa á primeira pregunta porque entende que é algo que compete ao dereito español. Para a segunda pregunta si tiña comentarios, centrados na idea de que non é bo achegar demasiada información relativa ao índice, porque se podería atafegar ao consumidor, pois non a entendería.

 Ás 15:48 intervén o representante da Comisión Europea, Señor Ruiz García. Para a primeira pregunta, expón que ao non ser o IRPH de obrigada aplicación, a cláusula que o incorpora ao contrato non está exenta do control de transparencia.

 Sorpréndese de que tanto o Reino de España como Bankia consideren o artigo 4.2 como transpuesto, aínda que sexa implícita ou indirectamente. Despois de sinalar que non comparte que máis información supoña atafegar ao consumidor, incide nas peculiaridades do IRPH e no seu prexuízo económico ao consumidor. Así, subliña a importancia de que se calcule con tipos TAE, porque supón duplicidade de gastos para o consumidor. Isto debería ser explicado, en opinión da comisión. Di que é difícil ou imposible que o IRPH sexa inferior ao Euribor, e que isto tamén había que dicilo, mostrando evolución pasada e, se é posible, previsión futura. Sobre a limitación dos efectos da sentenza, solicitada polo Reino de España, lémbralle que é unha excepción que só podería darse en caso de cumprirse dúas condicións, as mesmas que a representante do Reino de España daba por cumpridas: boa fe, e trastornos graves. En opinión da Comisión, non se cumpre ningunha das dúas. Para o trastorno económico grave lembroulle ao Reino de España que sobre el recae a carga da proba, e que non achegou datos que xustifiquen que a nulidade retroactiva das cláusulas IRPH supoña un risco económico.

 16:04, xuíz relator pregunta á representante do Reino de España a ver que entende ela cando se di que algo é imperativo (en clara referencia á postura de España de excluír á cláusula IRPH do control de transparencia aferrándose á excepción prevista para disposicións imperativas). A avogada do estado español ha tentado xustificar o imposible, e pasouno mal nos 10 minutos que durou o interrogatorio, que estivo limitado a esa única cuestión. O presidente da sala interveu varias veces tentando entender a postura de España, que por unha banda recoñece que referir o préstamo ao IRPH non era obrigatorio, pero doutra banda insiste en aferrarse á excepción porque, unha vez elixido, o IRPH non se pode alterar por ser un índice oficial. A avogada do estado español tenta zafarse dicindo que entende que pode ser unha cuestión de matices… pero non sae ben parada do interrogatorio.

16:14, o xuíz relator pregunta á Comisión Europea sobre a non transposición do artigo 4.2 por parte de España, engadindo que persoalmente lle molesta que a representación de España diga que si foi transpuesto, para terminar preguntando se non será unha cuestión para resolver pola xustiza española. A Comisión insiste: o Reino de España non transpuso esa excepción, nun loable intento de dar máis protección aos seus consumidores, así que agora non poden aplicar ese artigo.

 16:19, xuíz relator pregunta a Erauskin que información bota en falta na incorporación do IRPH ao contrato. Erauskin empeza explicando que lle gustaría que se explicase que é superior a Euribor… pero é interrompido: vostede quere que lle poñan o mellor índice, que lle expliquen todos ou que lle expliquen o que elixiu a entidade? Erauskin pide que se explique o elixido pola entidade, é dicir o IRPH, aclarando os puntos que serían de interese para o consumidor, porque lle afectan negativamente. Un par de xuíces fan preguntas á Comisión e ao Reino Unido. A este último, unha vez preguntado, parécelle ben que se explique que o IRPH é media non #ponderado e que inclúe comisións, pero non que se entre no detalle da fórmula matemática.

Ás 16:48 Erauskin inicia a quenda de réplicas, dicindo que non comparte que moita información atafegue ao consumidor. Acusa ademais a Bankia de afirmar algo que é “radicalmente falso”: que unha hipoteca con IRPH Caixas +0,25% operou en condicións máis favorables que as de mercado, e explica que Bankia empregou series de datos marxinais, non representativas, para facer a comparativa. En concreto, acúsalle de tomar como tipo medio das hipotecas unha media que publica o Banco de España e que se refire a préstamos cun período de revisión do tipo de máis de dez anos (en lugar da máis habitual revisión semestral ou anual). Subliña que el xamais viu unha hipoteca así, polo que o dato non é representativo da media. Engade cal sería o dato do Banco de España que podía utilizar Bankia no seu estudo, e aclara que nesas condicións a conclusión é a oposta (é dicir, que IRPH Caixas +0,25% estivo sempre por encima da media) A continuación tenta explicar o que debería ditar na súa opinión o TJUE para o caso de que se considere que o efecto da nulidade da cláusula IRPH non poida ser a gratuidade do préstamo. Erauskin defende que a gratuidade non é imposible segundo a normativa española, e que por tanto é o que debería ocorrer, pero insiste en que se se decidise que isto non é así hai que poñer medios para que os tribunais españois non pretendan unha substitución que non altere o equilibrio inicial do contrato, porque este é abusivo. Neste punto é cortado polo presidente. Ás 16:53 chega a quenda de réplica de Bankia, que defende o IRPH e pide que non se compare con Euribor porque son cousas distintas.

 Ás 16:59 sobe ao estrado a representante do estado español, mostrando unha actitude moito menos acougada que na súa exposición inicial. Comeza afirmando que a escritura si aclara que o IRPH calcúlase con tipos TAE, e le literalmente da escritura, pero queda en evidencia porque na súa cita non aparece referencia algunha a tipos TAE. Di que se incluía a definición completa do índice, pero desménteo ela mesma ao ler un extracto no que non se aclara a peculiaridade de que os tipos medios sexan TAE. Afirma que a cláusula 4.2 non facía falta transponerla en Españ, porque a lexislación española xa prevé a excepción para cláusulas que afectan o obxecto do contrato. Defende que o consumidor non ten dereito a elixir entre distintos índices, porque non se pode obrigar aos bancos para facer distintas ofertas. Fai notar que o IRPH operou por baixo do interese legal do diñeiro, e que por tanto o IRPH non pode ser abusivo porque o interese legal do diñeiro non o é. Sobre o diferencial negativo que a circular do Banco de España indica que ha de aplicarse ao IRPH, explica que na súa opinión o profesional debe telo en conta nos seus cálculos, pero non necesariamente aplicalo ao consumidor. Móstrase notablemente molesta cunha afirmación da Comisión Europea, que dixo anteriormente que un préstamo podería non ter intereses. A representante española ha dito que non: que os préstamos hipotecarios non son gratuítos. E, cada vez máis vehemente na súa intervención, pasou a criticar á Comisión Europea por dicir que o Reino de España non xustificou o grave risco que implicaría unha nulidade retroactiva da cláusula IRPH. Segundo ela, achegou suficiente información para xustificalo. Bastante alterada, terminou cun “e xa está”, que provocou algunha risa no público.

 Ás 17:07 falou o Reino Unido, que novamente, e cambiando respecto a súa postura inicial, mostrouse conforme con que se dean explicacións comprensibles. Ás 17:10 chegou a última intervención: a réplica da Comisión Europea. Dixo que lle parece que en esencia o Reino Unido está de acordo en dar explicacións suficientes. E aproveitado para incidir no que tanto molestou á representante española: a Comisión segue sen atopar ningún número nin cálculo que demostre o quebranto económico da nulidade retroactiva da cláusula IRPH. Lembrou ademais que isto non sería algo aplicable directamente a todos os casos, pois habería que estudar a transparencia contrato a contrato.

 Ás 17:14 o presidente preguntou ao avogado xeral cales son as súas intencións, e este respondeu que terá as súas conclusións listas o 24 de xuño. Levantouse a sesión. Valoración de IRPH Stop Gipuzkoa
IRPH Stop Gipuzkoa valora moi positivamente a sesión, e agradece o traballo dos avogados José María Erauskin e Maite Ortiz. Parécenos inadmisible a postura da avogada designada polo goberno español, que defendeu á banca mesmo mellor que a propia Bankia. É inadmisible que a cidadanía española estea a pagar cos seus impostos a representantes que se dedican a loitar en contra dos dereitos desa mesma cidadanía. Queremos lembrar que o suposto prexuízo económico á banca non sería outra cousa que a devolución de cantidades indebidamente cobradas e que por tanto non lle pertencen. A representante do estado español identifica prexuízo á banca con prexuízo ao estado, pero isto non é así: o diñeiro que as entidades devolvan á cidadanía non sairía das fronteiras do estado español e probablemente incentivarían o gasto, activando a economía. E aínda que non fóra así: supoñería resarcir o dano causado a miles de familias, moitas das cales perderon a súa vivenda por culpa deste índice criminal, así que sería de xustiza. “E xa está”, como diría a representante española. Os encontróns que dita representante tivo co xuíz relator, o presidente do tribunal e o representante da Comisión Europea serven para neutralizar en certa medida o mal sabor de boca que deixa observar un representante do estado español loitar en Europa contra os intereses da súa cidadanía. Agora toca esperar ás conclusións do avogado xeral, anunciadas para o 24 de xuño, e despois a decisión definitiva do Tribunal, que supoñemos que non se coñecerá ata finais de ano. Mentres tanto, instamos a todos os juzgadores do estado español a suspender todos os procedementos relativos a nulidades de cláusula IRPH. 

venres, 21 de decembro de 2018

A PAH estala no Congreso contra a nova Lei de crédito inmobiliario Os servizos de seguridade expulsaron da sala aos militantes da Plataforma de Afectados pola Hipoteca que acudiron para protestar ante a aprobación do Proxecto de Lei reguladora de contratos de crédito inmobiliario, que tachan de continuista coa política do PP e de ignorar a xurisprudencia europea.  
https://www.elsaltodiario.com/vivienda/pah-estalla-congreso-ley-reguladora-contratos-credito-inmobiliario?fbclid=IwAR348ez7h7T5-wJGrDtrMly8DqFJG5y44zGJMuvSaUixVWYsvYGwZ_EBlA4 Vergoña de País !!!!

No canto de adaptar a Lei hipotecaria a Directiva 93/13 de protección o consumidor o que van facer é que deixes claro ante notario que comprendes o que asinas para que non poidas alegar descoñecemento si tes algún problema económico. Pero estarás firmando cláusulas abusivas. É dicir o asinar o coñecemento expreso destas cláusulas abusivas e asumirás por escrito o abuso, daraste por enterado asumirás ese abuso. Ademais será ilegal, xa que o articulo 10.2 da Constitución Española obriga a cumprir os tratados asinados polo Estado Español, entre os que está o Tratado da Unión Europea, que inclúe a a Directiva Europea 93/13 de Protección o Consumidor. Apoiado nesta Normativa o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ven dándonos a a razón en 9 sentenzas declarando abusivas a maioría das cláusulas dos contratos hipotecarios dende o ano 1993, e coincide coa PAH que a Lei hipotecaria Española e contraria o estándar e o DEREITO Europeo de obrigado cumprimento polo que seguirá sendo ilegal. Si non a adaptan seguiremos acudindo o Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Pódese ser máis miserables ???

Consumase unha "sutil" ILEGALIDADE no Parlamento, ,diante dos ollos do Pobo, entretido con todo tipo de "números circenses" !!!

Esta é a súa Lei, a dos oligarcas da banca e da dereita Neoliberal que sigue calando no PSOE. Onde queda a tan venerada CONSTITUCIÓN ???

Isto non sae no telexornal de hoxe !!?

PSOE, cómplice da banca e marca branca do PP e Cidadáns, retrátase como o novo partido dos desafiuzamentos. Ante o secuestro sistemático do dereito á vivenda esiximos a retirada e rectificación desta reforma hipotecaria xunto a unha maior contundencia no decreto sobre os alugueres

Hoxe 20 de decembro de 2018, o Congreso dos deputados vota a lei de crédito Inmobiliario, unha lei que non respecta o espírito das sentenzas do Tribunal Xustiza da Unión Europea, xa que segue dándolle á Banca beneficios fronte ao consumidor, non respectando o principio de proporcionalidade entre partes e deslegitima o suposto apoio do PSOE á Lei Vivenda PAH, desvirtuando toda a esencia desta.

  Non podemos entender como o PSOE, despois de poñer en primeira liña da súa vontade política o dereito á vivenda, mantén unhas políticas continuistas coas do Partido Popular e lonxe de solucionar as cláusulas abusivas legalízaas, como deixa a milleiros de familias con débedas contraídas coa anterior lei que Europa declarou ilegal, lei que permite seguir ás familias adquirindo débedas impagables, nun momento en que a saída da crise é á conta de traballos eventuais e precarios.

 A reforma que avala o partido de Pedro Sánchez, copia e pega da redactada polo banqueiro e exministro Luís de Guindos:

 Non recolle a responsabilidade limitada ao ben, mantendo como ata agora a responsabilidade do debedor, que deberá responder con todos os seus bens presentes e futuros; é dicir, o horizonte, en situación de falta de pagamento, continuará sendo o sobreendeudamiento para sempre das familias e a súa ruína

  Os intereses de demora serán o interese remuneratorio máis 3 puntos, cando o Tribunal Supremo di que non deben superar en máis de dous puntos o tipo de interese do préstamo.

Legalización das cláusulas abusivas, un novo gran favor á Banca, facendo que sexa máis difícil que os tribunais lles obriguen a facer reembolsos como os derivados das cláusulas adoito e dos gastos hipotecarios, que lles custaron centos de millóns de euros, deixando sen efecto as sancións aos bancos que deixen de incorporalas. Cláusulas xa declaradas abusivas polo TJUE, como o vencimiento anticipado, o IRPH ou a renuncia á notificación de cesión do crédito a un fondo de investimento cando se produce a titulización. Permitindo que a banca poida seguir iniciando procedemento tras o vencimiento de 12 cotas ou o 3% do capital vencido, facéndoa retroactiva sen máis miramiento e con todo o descaro, porque nada se dixo de pagar retroactivamente cando os beneficiarios son as consumidoras no caso dos gastos hipotecarios.

  Non impide a venda vinculada a outros produtos, permitindo ás entidades financeiras ofrecelos, cando proporcionen á consumidor información sobre os produtos, presentando dous orzamentos diferenciados, un con eses produtos e outro sen eles, sobre os que o prestatario terá a última palabra, pero deixa a última palabra ao Banco de España, e todas sabemos onde estivo mirando esta entidade nos anos máis salvaxes da venda inmobiliaria.

 Esta reforma, non só non mellora en absoluta as condicións dos debedores hipotecarios, deixa fose calquera tipo de ferramenta contra os desafiuzamentos. Séguese obviando en Ditame DESC da Nacións Unidas e grazas ao novo vencimiento anticipado que comporta o arquivo dos procedementos de execución hipotecaria.

 Tras do escándalo do Supremo nas cláusulas adoito e no imposto hipotecario, aforrando miles de millóns á Banca á conta dos consumidores, é agora o lexislativo, co PSOE á fronte, o que facilita que a Banca siga estafando e desahuciando coas súas políticas criminais. Por que non declaran a retroactividade do vencimiento anticipado para os centos de miles de familias que foron desafiuzadas debendo menos de 12 cotas hipotecarias.

 A PAH non vai consentir que sigan sen asumirse responsabilidades sobre os miles de desafiuzamentos producidos na última década e que non se adopten medidas radicais para a súa eliminación.

 Coa votación de hoxe, avalada por toda a dereita conservadora española (Partido Popular, Cidadáns, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Unión do Pobo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias e Nova Canaria) e a abstención de Esquerra Republicana, o PSOE de Pedro Sánchez o único que demostra son as súas verdadeiras cores máis aló dos falsos titulares que usaron para lavar a súa imaxe desde que entraron de novo no Goberno. Para alimentar unha política continuista a anos de vexación de dereitos fundamentais non era necesaria unha moción de censura.

 Se realmente, Pedro Sánchez quería garantir o dereito á vivenda, nunca debería promover unha lei hipotecaria como esta ou un decreto para modificar a LAU, que tamén queda curto e a medio gas. Un decreto que non vale para picar a burbulla de aluguer que xa é a culpable do 65% dos desafiuzamentos a día de hoxe.

 Por todo isto, fala a PAH e esiximos que se lexisle na liña marcada pola Lei Vivenda PAH, bloqueada semana tras semana polo PP e Cidadáns. A única Lei que adopta medidas urxentes para garantir unha segunda oportunidade ás familias e os alugueres sociais, acabar cos desafiuzamentos e crear un auténtico parque público de vivendas, apostando realmente pola vivenda social e que a banca devolva en vivendas o rescate impagado coa cesión obrigatoria das que estean baleiras, incluídas o 100% das vivendas da SAREB.

 Mentres se siga vulnerando o dereito ao fogar, calquera Goberno ou partido que non mostre un compromiso claro coas demandas históricas, que se están esixindo hai anos desde a cidadanía, terannos en fronte, nas rúas, reclamando ante as Institucións e en Europa denunciando que en España, segue habendo vidas en xogo por culpa dunha leis criminais.


Fala a PAH sobre o decreto lei para reformar a LAU Sobre o decreto aprobado ou venres 14 de decembro polo Consello de Ministros en relación cos alugueres, a PAH manifesta o seguinte: Confirma a falta de ambición por parte do Goberno dun grave problema que está a impedir a miles de familias o acceso á vivenda, ao non atacar directamente os prezos, nin intervir directamente no mercado. 
 
  
 
 
 
Non ten retroactividade, polo que todos os contratos en vigor rexeranse pola lexislación actual, e os seus posibles efectos positivos tardarán anos en notarse, xa que partimos duns prezos especulativamente inflados.
 
 Carece de medidas para mobilizar millóns de casas desocupadas, que os seus propietarios manteñen fóra do mercado co fin de encarecer os prezos de aluguer e de compra, especialmente fondos voitre, socimis e bancos.
 
 Non permite aos concellos establecer índices de referencia de prezos, para moderar e rebaixar os abusivos prezos actuais.
 
 Non modifica a lexislación para que as inquilinas demandadas polos seus caseiros poidan defenderse no proceso xudicial, en contra do ditame do Comité DESC de Nacións Unidas. 
 
Non inclúe medida algunha para a xeración do Parque Público de Vivenda para aluguer alcanzable e social, a pesar de que en España devandito parque, apenas excede o 1% do total, mentres que, en países como o Reino Unido, Francia, Alemaña, Austria e outros se sitúa en torno ao 20%. 
 
 En consecuencia, a PAH considera que, para picar a actual burbulla dos prezos de aluguer, son necesarias medidas como as que sinalamos, xa que sen elas os prezos non van baixar, e que para afrontar a actual situación de emerxencia habitacional que sofre o noso país, é imprescindible a aprobación urxente das medidas contidas na Lei de Vivenda da PAH, que está a sufrir o bloqueo fraudulento de PP e Cs, que semana tras semana andan pedindo prórroga do prazo de presentación de emendas. 
 
 Desde a PAH sinalamos como culpables da emerxencia habitacional ao empobrecimiento xeral da cidadanía, a falta de vivenda pública de aluguer que impide modular o mercado especulativo, aos fenómenos de turistificación, a unha ausencia de compromiso co dereito á vivenda para favorecer os beneficios impresentables da banca e capital especulativo e, recentemente para a carradas ao imcomprensible teimosía do PSOE por manter os contidos da Lei de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas coas leis do PP, aprobada no relatorio coa complicidade de PP, Cs, PDeCat e PNV, e ao PP e Cs que cada semana impiden que se inicie o debate da Lei de Vivenda da PAH.