venres, 22 de marzo de 2019

A MAGNITUDE DO ESCÁNDALO HIPOTECARIO POR FIN XA É TEMA CONSTITUCIONAL como asegurabamos a PAH e Stop-desafiuzamentos !!!Os xuíces españois están obrigados a examinar a abusividad dunha cláusula bancaria mesmo tras o fallo na execución hipotecaria !

 http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13800-los-jueces-espanoles-estan-obligados-a-examinar-la-abusividad-de-una-clausula-bancaria-incluso-tras-el-fallo-en-la-ejecucion-hipotecaria/?fbclid=IwAR2p_fm_atKH1kV-gtGz5edRquAy8I4byFuaxMIz1sZIGKd0dwFUJDTqEV0
 


A MAGNITUDE DO ESCÁNDALO HIPOTECARIO POR FIN XA É TEMA CONSTITUCIONAL como asegurabamos a PAH e Stop-desafiuzamentos !!!

O Constitucional acepta o amparo e declara nulidade do procedemento de execución hipotecaria. A mandante recorreu en extremo na fase de Lanzamento en base a abusividade de cláusula de rescisión anticipada !!

Alegou incidente de nulidade do procedemento.


A maior estafa da historia cometida para enriquecemento de elites corruptas que solo deixaron sufrimento a quen se quedou sen vivenda por varios abusos bancarios contrarios a Constitución e o ordenamento xurídico vixente. 

Estafa inmobiliaria que estamos pagando todas en forma de RESCATE BANCARIO, rescate que está propiciando especulación de fondos voitre estranxeiros en forma de SOCIMI (Sociedades de Inversión Inmobiliaria) Reformadas Polo PP de Mariano Rajoy (partido popular) para que non paguen imposto de sociedades. Sociedades que veñen a carroña que do BANCO MALO (SAREB) que os bancos non deron dixerido e agora cos nosos impostos están degustando un BO BENEFICIO. A suba dos alugueres é consecuencia desta segunda especulación na SAREB (Sociedade Xestion Activos Reestruturación Bancaria) a maior inmobiliaria de Europa creada o 31 de agosto de 2012 por RAJOY (Partido Popular) con diñeiro público para seguir especulando coa vivenda agora coa renda dos alugueres, inasumibles cos salarios actuais.

Onde están as tres dereitas FILLAS DO ESPECULADOR AZNAR para DEFENDER A CONSTITUCIÓN axudar a todos os cidadáns Españois que se quedaron sin casa dende o ano 1995, dende o 2009 son casi un millón, imaxinade dende 1995. Onde están para frear a especulación de capitais estranxeiros cos alugueres, das casas que mercan a prezo de saldo na SAREB sostida con diñeiro público ???

A Directiva 93/13 Europea de Protección o Consumidos é do ano 1993. Tiña que estar no ordenamento xurídico do Estado Español dende o ano 1995 dous anos despois. Non se fixo para poder especular coa compravenda de vivenda, Reforma Neoliberal de Aznar que des-regulariza o chan.

Si o Tribunal constitucional ADMITIU AMPARO, (cando xa fora ditada sentenza no procedemento de execución hipotecaria, e sinalada a expulsión da familia da vivenda), e ordena retraer o procedemento e examinar o abuso (cláusulas abusivas ) en base a cláusula de rescisión anticipada conforme a Sentencia do TXUE do 26 de xaneiro de 2017 sobre vencemento anticipado.

Debemos entender que todos os Desafiuzamentos dende o ano 1995 que tiña que recollerse a Directiva Europea de protección o consumidor deberan ser retraídos e examinados. A MAGNITUDE DO ESCÁNDALO HIPOTECARIO POR FIN XA É TEMA CONSTITUCIONAL como ASEGURAMOS a PAH e Stop-desafiuzamentos !!!

Onde están as tres dereitas do FILLAS DO NEOLIBERAL AZNAR para axudar a todos os cidadáns Españois que se quedaron sin casa dende o ano 1995 ???

ESTÁN FACENDO RUÍDO PARA DISTRAER DIVIDIR E SEGUIR FACENDO NEGOCIO ESPECULANDO !!

Onde están as esquerdas para axudarnos a ir os xulgados ??
Pelexando por sillas de partido ?

JOSE MARÍA ERAUSKIN E MAITE ORTIZ DECLARAN NO TXUE SOBRE O IRPH, OUTRA CLÁUSULA ABUSIVA..


O 25 de febreiro declararon  no TXUE o nosos Compañeiros de Stop Giuzcoa, Maite Ortiz e Josemaría Erauskin de avogados RES. http://abogadosres.com/ 
Un honor contar coa súa  axuda e amizade !


O 28 de febreiro de 2016 unha familia pediu axuda a stop-desafiuzamentos Ourense. Tiñan un crédito hipotecario asinado con UCI, Unidade de Crédito Inmobiliario (Santander-Paribas).

Esta familia viña do despacho dun avogado que no seu momento coñecemos na oficina de Intermediación Hipotecaria e que o único que lle soubo dicir foi que deixara de pagar, para isto non fai falta un avogado, simplemente pagaron 120.000€ mentres puideron.

Cando chegou a nos vimos que o contrato Hipotecario estaba plagado de cláusulas abusivas entre elas o IRPH Índice Referencia Prestamos Hipotecarios. Coñecido do abuso precisábamos demandar a UCI e para iso precisábamos un avogado disposto a loitar un diste avogados que marcan a diferencia e abren camiño para todas nos para facer xustiza e mudar o dereito en favor da cidadanía. Desta maneira puxémonos en Contacto con Josemaría Erauskin de avogados RES que levaba altruistamente o caso de unha compañeira de Ferrol e outra na Coruña. Foi grazas o seu altruísmo que puidemos como presentar esta demanda. Percorren todo o estado axudando a familias que con escasos recursos para litigar.

Sentimonos profundamente agradecidos a Maite Ortiz e a Josemaría Erauskin pola loita que estan dando e da cal nos beneficiaremos o conxunto da sociedade. Un hnor contar coa súa amizade !

  https://www.elcorreo.com/economia/farmaceutico-hondarribia-llevado-irph-luxemburgo-20190224201605-nt.html?fbclid=IwAR3FP5M5YQeaKpLTwCPal7rJnKpXhMpjztT-MIFTzY2Gl5mLjOXHN5EbnOo

http://www.irphstop.eus/es/vista-oral-en-el-tribunal-europeo-cronica-y-valoracion-de-irph-stop-gipuzkoa/

http://www.irphstop.eus/es/marco-aguiriano-europarako-estatu-idazkariak-irpharen-kaltedunoi-burla-egin-eta-espekulatzea-egotzi-digu/

Vista oral no Tribunal Europeo:
Crónicae vloración IRPH Stop Gipuzcoa. 

http://www.irphstop.eus/es/vista-oral-en-el-tribunal-europeo-cronica-y-valoracion-de-irph-stop-gipuzkoa/


A representante do goberno de España centrou a súa intervención en defender á banca e atacar á súa propia cidadanía. Algúns dos argumentos que empregou supuxéronlle un evidente encontrón co xuíz relator, co presidente do Tribunal e co representante da Comisión Europea José María Erauskin debullou as carencias do índice IRPH e destapou que Bankia empregou datos marxinais para chegar a unha conclusión “radicalmente falsa” O Avogado Xeral anuncia que fará públicas as súas conclusións o 24 de xuño A sesión comezou con pouco máis de 5 minutos de atraso fronte ao horario previsto (14:30) na sede que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ten en Luxemburgo.

 Tal e como estaba previsto, habilitouse a Gran Sala e o tribunal formouse con 15 xuíces, algo reservado para os asuntos de maior relevancia. O propio presidente do TJUE, o belga Koen Lenaerts, preside a sesión, acompañado da vicepresidenta, o española Rosario Silva de Lapuerta, e 13 xuíces máis. Entre eles atopábase o xuíz relator, o croata Sinisa Rodin. Tamén estaba presente o avogado xeral asignado ao caso, o polaco Maciej Szpunar, que ostenta o cargo de Primeiro Avogado Xeral. Será el quen, tras finalizar a vista de hoxe, deberá redactar e facer públicas as súas conclusións. Tras analizar as devanditas conclusións o tribunal fará pública a súa decisión final. Lembremos que o tribunal debe responder a un total de 3 preguntas, a segunda das cales está divididas en 3 subpreguntas. As preguntas poden resumirse deste xeito: 1.- Debe o juzgador analizar se a cláusula IRPH é transparente e comprensible para o consumidor

2.1.- Poden os juzgadores españois aplicar o artigo 4.2 da Directiva 93/13 a pesar de que este artigo non foi transpuesto ao ordenamento xurídico español Lembremos que este artigo exime de control de contido ás cláusulas que afectan o obxecto principal do contrato (e por tanto podería eximir ao IRPH deste tipo de control).

 2.2.- É necesario informar o consumidor dos seguintes feitos relativos ao IRPH: inclúe comisións e gastos, é unha media simple non #ponderado, debería acompañarse dun diferencial negativo, os datos para o seu cálculo non son públicos? É necesario explicar a súa evolución pasada e previsión futura, con gráficos comprensibles para comparalo co máis habitual Euribor

 2.3.- A falta de información supoñería falta de comprensión da cláusula por parte do consumidor e/ou trato desleal por parte da entidade 3.- Se se declara a nulidade da cláusula IRPH, cal debería ser a consecuencia? Aplicar Euribor como sustitutivo ou deixar o préstamo sen interese O tribunal notificara ás partes que na sesión de hoxe desexaba centrarse exclusivamente nas dúas primeiras preguntas, e así o fixeron en xeral todos os que tomaron a palabra, aínda que houbo certa controversia respecto diso entre o representante da Comisión Europea e a representante do Reino de España. En representación do demandante estiveron no estrado Maite Ortiz e José María Erauskin, os avogados pioneiros que comezaron a batalla xudicial contra esta cláusula. Foi José María Erauskin quen tomou a palabra en primeiro lugar, para empezar expoñendo que, en resposta á primeira pregunta, a cláusula IRPH non debe ser eximida do control de transparencia porque non é unha cláusula obrigatoria. A continuación, Erauskin explicou a maioría das peculiaridades do IRPH para que os xuíces poidan comprobar que todas elas supoñen un prexuízo para o consumidor, e que por tanto é necesario que as mesmas fosen explicadas por parte da entidade bancaria.

 En efecto, Erauskin explicou que o IRPH calcúlase con tipos TAE, e que por tanto inclúe comisións e gastos que o consumidor abona por duplicado salvo que se lle aplique un diferencial negativo. A necesidade de aplicar un diferencial negativo foi fixada polo Banco de España nunha circular, pero todas as entidades incumpriron a instrución. Erauskin engadiu ademais que o resultado do IRPH é influenciable polas entidades sen necesidade de que se poñan de acordo entre elas, algo que demostrou o informe do doutor Etxeberria e que recoñeceu o propio Banco de España nun proceso xudicial en Burgos. Tamén explicou que o feito de tratarse dunha media simple fai que as entidades con préstamos menos competitivos fagan subir o resultado, pois o seu peso na media é o mesmo que as entidades con mellores prezos, que obviamente teñen unha maior cota de mercado.


Erauskin apuntou que un informe pericial presentado por Bankia contén erros que fan chegar á conclusión errónea de que un préstamo referido a IRPH Caixas +0,25% operou nunhas condicións mellores ás de mercado. En relación á pregunta 2.1, Erauskin defendeu que ao non haberse transpuesto o artigo 4.2 da Directiva 93/13 ao ordenamento xurídico español esta non pode ser invocada para eximir á cláusula IRPH do control de abusividad. O avogado mostrou a súa desconformidade coa sentenza do Tribunal Supremo, que deu por boa a cláusula IRPH eximíndoa de control de contido (aplicando artigo 4.2) e considerando suficiente transparencia o sinalar que é un índice oficial Ás 14:51 comezou a súa intervención o avogado de Bankia, Sr. Manzanedo González, quen comezou argumentando que se pretende xulgar un índice oficial, dicindo que hoxe é o IRPH pero mañá pode ser o Euribor, e pasado pódese atacar ás compañías eléctricas con similares argumentos. Considera isto un risco para o mercado común, e discrepa das conclusións da Comisión Europea.

Bankia insiste en algo que Erauskin xa desmentiu, pois di que unha hipoteca con IRPH Caixas +0,25% operou nunhas condicións mellores que as de mercado. Conclúe propoñendo as seguintes respostas: á primeira pregunta, que non cabe aplicar control de transparencia, pola excepción prevista para cláusulas obrigatorias. Para a segunda pregunta, di que o artigo 4.2 si foi transpuesto ao dereito español e por tanto hai que excluír á cláusula do IRPH tamén do control de contido.

 Ás 15:07 subiu ao estrado a representante do Reino de España, Sra. María José García Valdecasas- Dorrego. A súa intervención ben podía ser a dun segundo avogado de Bankia, pois defendeu á banca en todo momento. Comezou afirmando que, en relación á primeira pregunta, non procede analizar a transparencia da cláusula IRPH, por ser aplicable a excepción prevista na normativa para cláusulas imperativas. Tampouco procedería na súa opinión analizar o contido, pois afecta o obxecto principal do contrato (algo previsto na cláusula 4.2, non transpuesta por España) E por último, incumprindo a petición previa do tribunal, respondeu á pregunta 3, relativa para os efectos dunha posible nulidade, e insistiu en que o Reino de España solicita que esta non sexa retroactiva, pois entende que aplican os dous requisitos que se requiren para tomar esta medida: por unha banda, o trastorno económico que xeraría, e doutra banda a ausencia de mala fe na actuación da banca.

 Ás 15:30 comezou a intervención a representante do Reino Unido, que non quixo entrar na cuestión relativa á primeira pregunta porque entende que é algo que compete ao dereito español. Para a segunda pregunta si tiña comentarios, centrados na idea de que non é bo achegar demasiada información relativa ao índice, porque se podería atafegar ao consumidor, pois non a entendería.

 Ás 15:48 intervén o representante da Comisión Europea, Señor Ruiz García. Para a primeira pregunta, expón que ao non ser o IRPH de obrigada aplicación, a cláusula que o incorpora ao contrato non está exenta do control de transparencia.

 Sorpréndese de que tanto o Reino de España como Bankia consideren o artigo 4.2 como transpuesto, aínda que sexa implícita ou indirectamente. Despois de sinalar que non comparte que máis información supoña atafegar ao consumidor, incide nas peculiaridades do IRPH e no seu prexuízo económico ao consumidor. Así, subliña a importancia de que se calcule con tipos TAE, porque supón duplicidade de gastos para o consumidor. Isto debería ser explicado, en opinión da comisión. Di que é difícil ou imposible que o IRPH sexa inferior ao Euribor, e que isto tamén había que dicilo, mostrando evolución pasada e, se é posible, previsión futura. Sobre a limitación dos efectos da sentenza, solicitada polo Reino de España, lémbralle que é unha excepción que só podería darse en caso de cumprirse dúas condicións, as mesmas que a representante do Reino de España daba por cumpridas: boa fe, e trastornos graves. En opinión da Comisión, non se cumpre ningunha das dúas. Para o trastorno económico grave lembroulle ao Reino de España que sobre el recae a carga da proba, e que non achegou datos que xustifiquen que a nulidade retroactiva das cláusulas IRPH supoña un risco económico.

 16:04, xuíz relator pregunta á representante do Reino de España a ver que entende ela cando se di que algo é imperativo (en clara referencia á postura de España de excluír á cláusula IRPH do control de transparencia aferrándose á excepción prevista para disposicións imperativas). A avogada do estado español ha tentado xustificar o imposible, e pasouno mal nos 10 minutos que durou o interrogatorio, que estivo limitado a esa única cuestión. O presidente da sala interveu varias veces tentando entender a postura de España, que por unha banda recoñece que referir o préstamo ao IRPH non era obrigatorio, pero doutra banda insiste en aferrarse á excepción porque, unha vez elixido, o IRPH non se pode alterar por ser un índice oficial. A avogada do estado español tenta zafarse dicindo que entende que pode ser unha cuestión de matices… pero non sae ben parada do interrogatorio.

16:14, o xuíz relator pregunta á Comisión Europea sobre a non transposición do artigo 4.2 por parte de España, engadindo que persoalmente lle molesta que a representación de España diga que si foi transpuesto, para terminar preguntando se non será unha cuestión para resolver pola xustiza española. A Comisión insiste: o Reino de España non transpuso esa excepción, nun loable intento de dar máis protección aos seus consumidores, así que agora non poden aplicar ese artigo.

 16:19, xuíz relator pregunta a Erauskin que información bota en falta na incorporación do IRPH ao contrato. Erauskin empeza explicando que lle gustaría que se explicase que é superior a Euribor… pero é interrompido: vostede quere que lle poñan o mellor índice, que lle expliquen todos ou que lle expliquen o que elixiu a entidade? Erauskin pide que se explique o elixido pola entidade, é dicir o IRPH, aclarando os puntos que serían de interese para o consumidor, porque lle afectan negativamente. Un par de xuíces fan preguntas á Comisión e ao Reino Unido. A este último, unha vez preguntado, parécelle ben que se explique que o IRPH é media non #ponderado e que inclúe comisións, pero non que se entre no detalle da fórmula matemática.

Ás 16:48 Erauskin inicia a quenda de réplicas, dicindo que non comparte que moita información atafegue ao consumidor. Acusa ademais a Bankia de afirmar algo que é “radicalmente falso”: que unha hipoteca con IRPH Caixas +0,25% operou en condicións máis favorables que as de mercado, e explica que Bankia empregou series de datos marxinais, non representativas, para facer a comparativa. En concreto, acúsalle de tomar como tipo medio das hipotecas unha media que publica o Banco de España e que se refire a préstamos cun período de revisión do tipo de máis de dez anos (en lugar da máis habitual revisión semestral ou anual). Subliña que el xamais viu unha hipoteca así, polo que o dato non é representativo da media. Engade cal sería o dato do Banco de España que podía utilizar Bankia no seu estudo, e aclara que nesas condicións a conclusión é a oposta (é dicir, que IRPH Caixas +0,25% estivo sempre por encima da media) A continuación tenta explicar o que debería ditar na súa opinión o TJUE para o caso de que se considere que o efecto da nulidade da cláusula IRPH non poida ser a gratuidade do préstamo. Erauskin defende que a gratuidade non é imposible segundo a normativa española, e que por tanto é o que debería ocorrer, pero insiste en que se se decidise que isto non é así hai que poñer medios para que os tribunais españois non pretendan unha substitución que non altere o equilibrio inicial do contrato, porque este é abusivo. Neste punto é cortado polo presidente. Ás 16:53 chega a quenda de réplica de Bankia, que defende o IRPH e pide que non se compare con Euribor porque son cousas distintas.

 Ás 16:59 sobe ao estrado a representante do estado español, mostrando unha actitude moito menos acougada que na súa exposición inicial. Comeza afirmando que a escritura si aclara que o IRPH calcúlase con tipos TAE, e le literalmente da escritura, pero queda en evidencia porque na súa cita non aparece referencia algunha a tipos TAE. Di que se incluía a definición completa do índice, pero desménteo ela mesma ao ler un extracto no que non se aclara a peculiaridade de que os tipos medios sexan TAE. Afirma que a cláusula 4.2 non facía falta transponerla en Españ, porque a lexislación española xa prevé a excepción para cláusulas que afectan o obxecto do contrato. Defende que o consumidor non ten dereito a elixir entre distintos índices, porque non se pode obrigar aos bancos para facer distintas ofertas. Fai notar que o IRPH operou por baixo do interese legal do diñeiro, e que por tanto o IRPH non pode ser abusivo porque o interese legal do diñeiro non o é. Sobre o diferencial negativo que a circular do Banco de España indica que ha de aplicarse ao IRPH, explica que na súa opinión o profesional debe telo en conta nos seus cálculos, pero non necesariamente aplicalo ao consumidor. Móstrase notablemente molesta cunha afirmación da Comisión Europea, que dixo anteriormente que un préstamo podería non ter intereses. A representante española ha dito que non: que os préstamos hipotecarios non son gratuítos. E, cada vez máis vehemente na súa intervención, pasou a criticar á Comisión Europea por dicir que o Reino de España non xustificou o grave risco que implicaría unha nulidade retroactiva da cláusula IRPH. Segundo ela, achegou suficiente información para xustificalo. Bastante alterada, terminou cun “e xa está”, que provocou algunha risa no público.

 Ás 17:07 falou o Reino Unido, que novamente, e cambiando respecto a súa postura inicial, mostrouse conforme con que se dean explicacións comprensibles. Ás 17:10 chegou a última intervención: a réplica da Comisión Europea. Dixo que lle parece que en esencia o Reino Unido está de acordo en dar explicacións suficientes. E aproveitado para incidir no que tanto molestou á representante española: a Comisión segue sen atopar ningún número nin cálculo que demostre o quebranto económico da nulidade retroactiva da cláusula IRPH. Lembrou ademais que isto non sería algo aplicable directamente a todos os casos, pois habería que estudar a transparencia contrato a contrato.

 Ás 17:14 o presidente preguntou ao avogado xeral cales son as súas intencións, e este respondeu que terá as súas conclusións listas o 24 de xuño. Levantouse a sesión. Valoración de IRPH Stop Gipuzkoa
IRPH Stop Gipuzkoa valora moi positivamente a sesión, e agradece o traballo dos avogados José María Erauskin e Maite Ortiz. Parécenos inadmisible a postura da avogada designada polo goberno español, que defendeu á banca mesmo mellor que a propia Bankia. É inadmisible que a cidadanía española estea a pagar cos seus impostos a representantes que se dedican a loitar en contra dos dereitos desa mesma cidadanía. Queremos lembrar que o suposto prexuízo económico á banca non sería outra cousa que a devolución de cantidades indebidamente cobradas e que por tanto non lle pertencen. A representante do estado español identifica prexuízo á banca con prexuízo ao estado, pero isto non é así: o diñeiro que as entidades devolvan á cidadanía non sairía das fronteiras do estado español e probablemente incentivarían o gasto, activando a economía. E aínda que non fóra así: supoñería resarcir o dano causado a miles de familias, moitas das cales perderon a súa vivenda por culpa deste índice criminal, así que sería de xustiza. “E xa está”, como diría a representante española. Os encontróns que dita representante tivo co xuíz relator, o presidente do tribunal e o representante da Comisión Europea serven para neutralizar en certa medida o mal sabor de boca que deixa observar un representante do estado español loitar en Europa contra os intereses da súa cidadanía. Agora toca esperar ás conclusións do avogado xeral, anunciadas para o 24 de xuño, e despois a decisión definitiva do Tribunal, que supoñemos que non se coñecerá ata finais de ano. Mentres tanto, instamos a todos os juzgadores do estado español a suspender todos os procedementos relativos a nulidades de cláusula IRPH.