domingo, 10 de decembro de 2017
DESAFIUZAN A UNHA FAMILIA O MARTES DÍA 12 ÁS 10:00 DA MAÑÁ !!

O 5 de decembro pídenos axuda unha familia e, na reunión que concertamos, infórmanos que vai ser desafiuzada o día 12 de decembro ás 10:00 da mañá da súa vivenda habitual no Pereiro de Aguiar.

Logo de estudar o caso superficialmente, estamos na ponte da Constitución e non dispomos de marxe suficiente para afondar no coñecemento da situación. Basicamente trátase dunha familia que asina un contrato de préstamo hipotecario no ano 2005 con Banco de Galicia logo absorbido polo Banco Popular que actualmente pertence o Santander. Esta familia paga as costas puntualmente ata o ano2014 momento no que atravesan unha mala situación económica que dificulta os pagos e o banco comeza o proceso de execución hipotecaria.

O venres día 7 presentamos un escrito no Xulgado de Instrución Nº5 facendo uso do dereito recollido no articulo 704 da Lei de Enxuizamento Civil pedindo un aprazamento do despexo por 2 meses en base os seguintes argumentos:

1º) -Forma parte da unidade familiar que habita a vivenda unha anciá de 82 anos con unha dependencia grave oficialmente recoñecida dende 2008.

2º) -En decembro en pleno inverno e en véspera da Natividade resulta inhuman plantexar unha saída da vivenda nestes momentos. Non dispondo de ningún sitio a onde ir na véspera da data de lanzamento, tendo que buscar alternativa habitacional e facer a mudanza.

3º) -Ante a recente mellora económica precisase unha marxe de tempo par tentar alcanzar un acordo co banco para facer fronte o pago do total da débeda ou no seu caso un aluguer.

4º) -Dado que o avogado que levou o caso se retirou antes de rematar o procedemento pode haber un mal asesoramento xurídico e unha posible indefensión desta familia.

Dado a pouca marxe de tempo da que dispomos na presentación do escrito solicitamos unha reunión formal co secretario do Xulgado de Instrución Nº5 para o luns día 11 ás 9:30 da mañá par falar persoalmente con il e concretar si nos vai a conceder o aplazamento.

Si nos concede o aplazamento ábrese unha marxe para negociar co banco, de non concedelo o escenario sería de EMERXENCIA TOTAL. O día 31 de novembro xa foron a tomar posesión da vivenda coa comitiva xudicial, como non había neguen deixaron un escrito dicindo que o día 12 procederían o despexo acompañados da forza pública.

Stop-Desafiuzamentos Ourense ten un protocolo de actuación para que neguen saia perxudicado e transcorra todo con normalidade.

PEDÍMOSVOS QUE PERMANEZADES ATENTOS o facebook e o twiter de Stop-Desafiuzamentos Ourense. Mañá luns 11, o largo da tarde noite informaremos si é preciso que suba xente a dar apoio esta familia.

Por ultimo dicir que a nosa razón de ser é que ningunha familia seña desafiuzada en silencio sin que neguen o saiba. Un sistema financeiro en gran medida rescatado con diñeiro do fondo de pensións, recortes en sanidade, educación, dependencia e outros servizos públicos debe entender que a sociedade non vai a permitir estes abusos. Máxime cando se trata dunha familia que quer chegar a un acordo para saldar a débeda.


Na Película de Eduard Cortés “Cerca de tu Casa” un dos protagonistas fai este comentario:

  • “Que queres mercedes...que nos quiten o traballo a casa a dignidade a familia, todo...sen que ninguén o saiba”sábado, 11 de novembro de 2017
SÁBADO 18 ÁS 17:30 NO SALÓN DE ACTOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA.

Asistiremos a Palestra organizada por Ourense en Común .

CONTRAPODER: INSTITUZIONALIZACIÓN DA PROTESTA


Agradecerlle a Ourense en Común ter pensado niste colectivo e convidalo a participar .

Como noutras ocasións queremos resaltar o radical apartidismo de Stop-Desafiuzamentos. Como se acordou en asemblea onde se tratou a forma de participar distes convites a loita contra os desafiuzamentos, polo dereito a unha vivenda digna e subministros básicos garantidos, debe ser aberta a toda a sociedade.
Con esta premisa participaremos con moito agrado deste debate.

As persoas que asumirán a representación do colectivo e tendo en conta que pode ser representado por cal quer persoa que teña amosado unha participación activa sostida  tempo que lle permita coñecer en profundidade o funcionamento do mesmo e coa intención de diluír dentro do posible os liderazgos do mesmo serán:

- Cristina Lorenzo  afectada por Bankia Activista Stop-desafiuzamentos.
- Estela Castro afectada por Banco Popular Activista Stop-desafiuzamentos.
- Ramón Mogo Activista Stopdesafiuzamentos.
- Roberto Pereira Activista Stop-desafiuzamentos.


venres, 3 de novembro de 2017


COMUNICADO da PAH SOBRE OS DATOS PUBLICADOS DO CGPJ RESPECTO DOS DESAFIUZAMENTOS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

 19/10/2017

O número de lanzamentos practicados ou desafiuzamentos no segundo trimestre do ano foi de 16.859, o que supón un descenso do 8,4 por cento respecto ao mesmo trimestre de 2016, segundo o informe Efectos da crise económica nos órganos xudiciais  que a Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial fixo público hoxe.

O 58,6 por cento deses lanzamentos, 9.886, foi consecuencia de procedementos derivados da Lei de Arrendamentos Urbanos (LAU); mentres que outros 6.197 o 36,8 por cento- deriváronse de execucións hipotecarias e os 776 restantes obedeceron a outras causas.

Cataluña con 3.625, o 21,5 do total nacional- foi a Comunidade Autónoma na que se practicaron máis lanzamentos no trimestre obxecto do informe, seguida por Andalucía (2.947), a Comunidade Valenciana (2.287) e Madrid (1.791). Estes catro territorios suman o 63,2 por cento de todos os lanzamentos practicados en España nese período.

Atendendo só aos lanzamentos consecuencia de procedementos derivados da LAU, tamén Cataluña aparece en primeiro lugar, con 2.342. Séguenlle Andalucía (1.377), Madrid (1.344) e a Comunidade Valenciana (1.132). En canto aos derivados de execucións hipotecarias, a clasificación encabézaa Andalucía, con 1.426, seguida pola Comunidade Valenciana (1.121) e Cataluña (1.039).

O número de execucións hipotecarias iniciadas no segundo trimestre de 2017 foi de 7.689, o que representa unha diminución do 46,5 por cento respecto ao mesmo período do ano anterior. O informe reflicte un descenso interanual en todas as Comunidades Autónomas.

Andalucía é o territorio con maior número de execucións hipotecarias iniciadas entre os pasados 1 de abril e 30 de xuño, con 1.864, o 24,2 por cento do total nacional. Séguenlle a Comunidade Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) e a Región de Murcia (645).Non se dan datos de cortes de subministracións básicas a familias vulnerables, que non poden facer fronte ao pago dos mesmos, pero serían centos de miles neste período.Estes datos, unidos aos centos de miles de procedementos actualmente suspendidos, á espera das sentenzas do TJUE, confirman unha vez máis que o Dereito á Vivenda en España non pasa de ser un anhelo e unha reivindicación da PAH máis que unha realidade, e que este Dereito non poderá ser efectivo ata que non se aprobe a Lei de Vivenda da PAH, que esperamos presentar en breve no rexistro do Congreso co maior apoio posible dos grupos parlamentarios, a quen responsabilizo directamente do sufrimento de miles de familias polo incumprimento sistemático deste Dereito.


O 11 DE Outrubro de 2017 organizouse outro recital solidario para recadar recusos. Non queremos subencións que pervirtan os principios do colectivo. Non dispomos de moitos recursos pero pese as moitísimas limitacións somos quen de seguir adiante e ofrecer apoio a quen o pide.

martes, 5 de setembro de 2017


Estipulacións abusivas.

A NOVA LEI HIPOTECARIA O SERTVIZO DA BANCA.

Comunicación:
Así protexerá a nova Lei Hipotecaria aos bancos.
A reforma hipotecaria será á banca o que a reforma enerxética a Iberdrola.

-Nin máis transparencia.

-Nin mellores condicións para o consumidor. Ao contrario.

Unha vez máis o Goberno sae ao rescate do sector financeiro, mediante unha nova Lei Hipotecaria ao servizo dos seus intereses. Se nada o impide, o documento aprobarase, coa complicidade do Partido Socialista e Cidadáns, este próximo outono.

Así, segundo despréndese deste primeiro borrador, co ánimo de resarcir ao sector bancario dos vapuleos xudiciais que vén padecendo nos últimos anos, a partir da entada en vigor do texto, os novos debedores hipotecarios terano moito máis complicado á hora de reclamar.

Para iso, todos aqueles que se vexan na necesidade de pedir unha hipoteca, estarán obrigados se ninguén o remedia a confesar, nun texto escrito da súa propia man, comprender todas e cada unha das cláusulas do contrato, así como a súa conformidade coas mesmas, independentemente de que estes extremos sexan ou non verdade.

Desta forma, as entidades financeiras quedarán blindadas ante posibles reclamacións por falta transparencia nas novas hipotecas.
O mercado bancario, cada vez máis concentrado e con tinguiduras de colusión oligopolística, está a escenificar nos últimos días unha desconformidade por parte das entidades financeiras, que non obedece a ningunha realidade. No colmo do cinismo e a teatralidad, directivos dos principais bancos manifestaron en público que non é bo desequilibrar a balanza, dando a entender que saen prexudicadas coa nova normativa. Fai falta valor !!!

Gastos de formalización

Non hai grandes cambios. En lugar de establecer por Lei unha repartición equitativa, queda unicamente na desagregación dos mesmos na escritura, desagregación que ata agora xa viña reflectido na provisión de fondos.

Comisións

Sen novidade no voo. Seguiranse permitindo, incluso as máis abusivas, como a de apertura ou por descuberto.

Seguros

Outra mentira. Non serve de nada que a nova Lei prohiba ás entidades ?seguros vinculados?, porque a práctica habitual consiste en ofrecelos a cambio de reducións no tipo de interese, unha práctica axustada a Lei e que tamén se seguirá mantendo no futuro.

Intereses de demora

Tampouco hai novidades: non poderán exceder o triplo do interese legal do diñeiro.

Maior responsabilidade para os notarios

O fedatario público deberá explicar os pormenores do contrato ao hipotecante nun día previo á firma e, teoricamente, sen cobrar nada por iso.
Tendo en conta que os contratos teñen unha media de cen páxinas, a tarefa ben realizada debería levarlles varias horas.
Os notarios adoitan dicir medio de broma medio en serio que eles son os primeiros interesados en que a operación leve a cabo (para cobrar a súa minuta); por tanto, quizais agora estéaselles trasladando unha responsabilidade que dificilmente poderán desempeñar coa imparcialidade debida. Tempo ao tempo !!

Execucións hipotecarias

Probablemente un dos puntos máis delicados. Aquí cabe diferenciar dúas etapas:
Na primeira metade da hipoteca, por exemplo, se é a vinte anos, durante os dez primeiros, o banco poderá executar ao hipotecado se a falta de pagamento supera o 2% do capital prestado. É dicir, para unha hipoteca de 100.000 euros a vinte anos, ao 2,5% de interese, en lugar de poder executar a partir da terceira cota impagada (como ata agora), poderán executar entre a terceira e a cuarta.
Na segunda devandita porcentaxe aumentaría ata o 4%*. E este sería en principio o único aspecto positivo, se é que o manteñen.
Como vemos, salvando o último punto, a vida segue igual. Veremos se con este apaño Bruxelas retira a denuncia, ou se finalmente termina por ampliala.

Dación en pago

En canto á dación en pago, esta só se aplicará se a entidade está conforme.
E que sucederá coas antigas hipotecas
Seguirán suxeitas á norma anterior (poderanse seguir reclamando todas as cláusulas abusivas como ata agora), salvo no referente ás execucións, que terán que adaptarse, loxicamente, á nova lexislación.

* Importante: ese 4% habería de calcularse, necesariamente, sobre o total do capital prestado. Se devandita porcentaxe, como pretenden algúns, calcúlase exclusivamente sobre o capital pendente, non habería ningunha mellora en relación co primeiro tramo (nótese que cuantitativamente o 2% sobre 100 é equivalente ao 4% sobre 50). Ollo.

Articulo do Blog de Fon Fria abogados !

xoves, 20 de xullo de 2017
http://descansorealya.com/comunicado/las-ley-vivienda-pah-garantiza-el-descanso-real-ya-de-las-familias/

As PAHs mobilízanse en máis de 50 municipios marcando a bancos e subministradoras pola Lei de Vivenda da PAH

A Lei Vivenda PAH quere garantir o Descanso Real Xa para todas as persoas que sofren a emerxencia habitacional: familias endebedadas para sempre, persoas en aluguer inestable ou ocupacións en precario e afectadas por cortes de subministracións.

Hoxe, mércores 19 de xullo, sinalizamos en máis de 50 municipios aos culpables da emerxencia habitacional: falamos da banca e as subministradoras, culpables da estafa mal chamada crise. Precisamente fronte a esta emerxencia, hai 8 anos as familias afectadas comezamos a organizarnos no que hoxe se coñece como a PAH.

Precisamente fronte a esta emerxencia, hai 8 anos as familias afectadas comezamos a organizarnos no que hoxe se coñece como a PAH. Desde entón convertemos en realidade o que todas as administracións e institucións afirmaban que era imposible: conseguimos parar miles de desafiuzamentos, arrincar miles de daciones en pago e miles de alugueres sociais. Sen recursos conseguimos mesmo reacoller a 3.500 persoas mediante a campaña da Obra Social A PAH, superando o número de persoas que o propio goberno do PP reacolleu a pesar de contar con toda a maquinaria do Estado.

Con este espírito de converter en realidade o imposible, presentamos en 2013 unha ILP Hipotecaria no Congreso que puxese freo a tal situación mediante unha moratoria dos desafiuzamentos, a regularización do aluguer social e da dación en pago retroactiva. Con todo, o PP coa súa maioría absoluta bloqueou as nosas demandas. Pero non nos demos por vencidas, e demostramos que lexislar a favor das familias tamén era posible. Acudimos aos Parlamentos, e mediante ILPs autonómicas conseguimos cambiar as leis en Cataluña, Valencia, Murcia e Baleares. Un proceso lexislativo que agora están a seguir compañeiras de Madrid e Galicia.

Estamos a falar de vitorias que deixan patente que xerar un marco xurídico que protexa os Dereitos Humanos é só cuestión de vontade política. Vitorias que de novo o goberno do PP tratou de bloquear, recorrendo parte das leis conseguidas en Cataluña e Murcia no Tribunal Constitucional, alegando que invadían competencias do Congreso. Por esta razón, o pasado 22 de marzo presentamos unha nova proposta de lei aos grupos parlamentarios do Congreso dos deputados co nome da Lei de Vivenda da PAH.

Unha lei que recolle medidas para acabar cos desafiuzamentos, as débedas para sempre, os alugueres impagables, as vivendas baleiras e os cortes de subministracións. Unha lei para chegar a todas e cada unha das familias afectadas. Unha proposta de texto que xa conta co apoio público de grupos pertencentes a 14 Parlamentos Autonómicos e de máis dun centenar de concellos con mocións aprobadas a favor de esixir que se lexislen as nosas demandas.

En defensa desta proposta de lei, realizamos o último mes unha campaña de difusión baixo o lema de Descanso Real Xa. Para iso, distribuímos adhesivos nos municipios con este lema, sen que se soubese que a PAH estabamos detrás. Campaña que hoxe se destapa cun vídeo de testemuños de persoas que viron afectada a súa saúde polos procesos de desafiuzamento e endebedamento para sempre.

É fundamental lembrar que os directivos dos bancos e as subministradoras vanse de vacacións nos seus iates de luxo mentres continúan producíndose máis de 173 desafiuzamentos cada día e o 11% da poboación sofre pobreza enerxética. Por iso, as familias decidimos converter as súas oficinas nas nosas praias en forma de protesta. Porque a pesar de todo, bancos e subministradoras xamais lograrán roubar a nosa dignidade e as nosas ganas de continuar mobilizándonos con alegría e con propostas para transformar o estado de emerxencia habitacional nun de estabilidade para todas.

Aprendemos que xuntas si se poden facer realidade as nosas demandas, que agora esiximos na forma dun Descanso Real Xa porque:

Descanso Real Xa significa que cando unha nai chega á súa casa teña a seguridade de poder acender a luz, duchar con auga quente aos seus fillos e prepararlles a cea.

Descanso Real Xa significa que as familias deixen de vivir a flor de pel a inseguridade de quedar na rúa.

Descanso Real Xa significa que nunca máis neste país unha familia volva ser presa e escrava de débedas impagables para sempre.

Descanso Real Xa é que a cidadanía teña a tranquilidade de que poderán seguir vivindo nos seus barrios pagando un aluguer alcanzable e razoable.

Descanso Real Xa é conseguir unha lei que signifique unha seguridade mínima de protección para todas as familias deste país. Por iso rexistraremos a nosa proposta de lei en setembro coa presenza dos grupos parlamentarios, interpelando a quen faga falta para conseguir o seu trámite e aprobación. E non pararemos ata conseguila, aínda que bancos e subministradoras traten de impedilo desde a sombra. Porque hai vidas en xogo. Porque hai solucións sobre a mesa. Porque son dereitos que necesitamos. Porque esiximos unha lei de vivenda xusta para todas.

Descanso Real Xa!

#DescansoRealYa

leyviviendapah.com

http://descansorealya.com/comunicado/las-ley-vivienda-pah-garantiza-el-descanso-real-ya-de-las-familias/

xoves, 29 de xuño de 2017

Resposta o Comunicado do Partido Popular sobre o posicionamento do colectivo cidadá Stop-desafiuzamentos Ourense sobre o modelo de estación intermodal e a charla informativa que dará o COAG (Colexio de Arquitectos de Galicia) mañá xoves 29 de xuño ás 20:30 na entrada da Ponte Romana.

 

1°) Somos vaciñas de Ourense e como tales temos dereito a informarnos e posicionarnos.

2°) por si a nosa opinión profana nos levara a un posicionamento incorrecto, Parécenos argumento suficintemente prudente, e valida a posición, que compartimos, do COAG.

3°) Non comprendemos a estratexia de amedrentamento, propia de posicións pouco democráticas, tachando o noso colectivo de '"expertos en avivar manifestacións", que insinúan cando un colectivo cidadá amosa publicamente o seu desacordo, e apoia xunto a outros colectivos ( que non se citan na súa nota) unha charla informativa contraria a un proxecto que debería ser consensuado.

4°)
A opinión diste colectivo é que obras desta magnitude, durabilidade secular e con presupostos tan elevados deberían ser consensuadas e validadas pola cidadanía nun pleno aberto logo de ser debidamente informadas.

5°) A mención específica que fai o Partido popular diste colectivo solo se explica cando se confunde a democracia con destruír todo aquelo que sexa contrario o seu posicionamento. Xa non nos sorprende pois xa dixeron da PAH no seu momento que eramos terroristas. Non todo é malo en nos, somos xente honrada.

6º)
Cando menciona escuros intereses e misteriosa convocatoria de determinados colectivos antes de citar a Stop-desafiuzamentos.

Non se entende que escuros intereses pode ter este colectivo cando comparte a posición do Colexio de Arquitectos de Galicia e o único que pretende e que as veciñas da cidade coñezan outras opcións e opinen. Parece que as que non quedan claras son as intencións desta formación política o amosar tanta hostilidade con quen ten puntos de vista diferentes e os fai públicos.

Resulta que nun sistema democrático según o partido popular parécelle normal tachar de misteriosa unha convocatoria feita nun lugar público e dada a coñecer publicamente nas rúas da cidade. O verdadeiramente misterioso son os posibles intereses particulares que poida haber agochados neste proxecto.

7º) Xeraliza dicindo por que non tomamos posicionamento nas estacións de Vigo, Coruña etc. Moi sinxelo porque somos veciñas de Ourense e nesta ocasión opinamos sobre o que nos afecta como veciñas e confiamos en que as veciñas destas cidades farán o propio nas mesmas.

8º) Pedímoslle o partido popular que escoite, reflexione e que teña en conta que unha obra desta magnitude non debe ser unha obra dunha formación política debe ser unha obra consensuada e validada polo conxunto da cidadanía.

mércores, 28 de xuño de 2017

O colectivo Stop-Desafiuzamentos Ourense, sumase os colectivos e a veciñanza que se opoñen  o modelo de intermodal da Estación do AVE.Acudide e participade. A intermodal debe ser unha decisión de todas as veciñas de Ourense non solo do Partido Popular. O noso silencio faranos complices dun modelo o que se opón o propio Colexio de Arquitectos de Galicia. Si non é unha obra consensuada e ben plantexada sufriremola moitos moitos anos. Amosemos interes pola nosa cidade. Con queixarse non chega hai que organizarse.
 
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2017/06/28/colegio-arquitectos-galicia-alega-rediseno/1706959.html


http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2017/06/28/habra-flujo-260-buses-trenes/1706614.html

luns, 15 de maio de 2017

venres, 5 de maio de 2017


SUSPENDIDO o despexo da familia presuntamente estafada por Antonio Arroyo Arroyo, dono de Irsán Hipotecas.
O martes día 2 presentamos escrito no IGVS (instituto Galego de Vivenda e Só) e no Concello de Ourense advertindo do inminente despexo desta familia para o luns día 8 de maio.

De seguido acudimos o Xulgado de Instrución nº4 e aportando os escritos antes mencionados solicitamos a suspensión do desafiuzamento a espera de que se conceda alternativa habitacional.

A espera de recoller a notificación oficial que a recolleremos esta maña no xulgado o despexo está suspendido.

A xuíza do número 4 empática coa situación que vive esta familia decidiu suspender o despexo indefinidamente ata que as administracións busquen unha alternativa habitacional.

Moitas grazas no nome da familia e do colectivo stop-desafiuzamentos!

Esto danos un pequeno marxe para poder procurar xustiza.

Agora pretendemos demandar por este individuo e a súa empresa por USURA e esperemos conseguir a nulidade do contrato e que non perdan a súa vivenda.

domingo, 30 de abril de 2017
COMUNIACADO !

O PRESUNTO ESTAFADOR ANTONIO ARROYO ARROYO DONO DE IRSÁN HIPOTECAS S.L.  DESAFIUZARÁ A UNHA FAMILIA O PRÓXIMO 8 DE MAIO.

Arroyo e Trama Punica.

http://cadenaser.com/emisora/2015/08/08/radio_madrid/1439061104_132981.html


http://www.elmundo.es/cronica/2014/12/28/549dc2b722601d87088b4576.html

Agradeces compartir esta información para crear a alerta social e precaución necesarias para evitar iste tipo de supostas estafas, executadas por prestamistas USUREIROS sen escrúpulos.

O día 28 de abril contacta con Stop-desafiuzamentos Ourense unha compañeira da PAH de Madrid alertándonos do inminente despexo dunha familia para o día 8 de maio.

Tratase dunha familia con dúas crianzas, unha delas menor de idade. Manteremos o anonimato desta familia por desexo expreso da mesma.

No ano 1998 concedenlle unha V.P.O (Vivenda Protección Oficial) e solicita un crédito hipotecario a ABANCA, daquela Caixa de Aforros, que na actualidade teñen casi pagado.

Teñen un pequeno negocio e en febreiro de 2008 vense obrigados a pedir un crédito e acuden a un pretamista Solicitandolle 30.000€. O prestamista entregalles 6000€ en efectivo e acordan que o resto serian ingresados nunha conta do Banco Popular. Finalmente solamente fixo entrega en dous ingresos de 3000€, recibindo do prestamista solamente de 12.000€. A realidade foi que, enganado, ANTE NOTARIO asinou que recibía 60.000€ que tería que devolver 6 mesesmáis tarde en agosto dese mesmo ano con uns intereses anuais do 29%.

Non sabía esta familia, veciños de Ourense, que ise prestamista é, según varios medios de comunicación, o maior ESTAFADOR do Estado Español ANTONIO ARROYO ARROYO dono de IRISÁN HIPOTECAS S.L. O prestamo, según aprece en escitura, asinase en presencia do Notario RICARDO FERRER GIMENEZ, supostamente compinchado e parte desta trama de estafa hipotecaria.

Debemos lembrar que os notarios están obrigados a advertir minuciosamente dos risco, que van a asumir, ás familias acreedoras. Parece evivente que niguén asumiría o risco antes mencionado, con coñecemento do mesmo, esto levanos a pensar que é imprescindible a colaboración do notario para executar esta suposta estafa.

A presunta trama de estafa hipotecaria de IRISÁN HIPOTECAS S.L actúa sempre cos mesmo notarios. Según nos informa un avogado colaborador de STOP-ESTAFADORES os notarios desta presunta trama non obtiveron a praza por oposición, son corredores de comercio e de outras profesións similares que no seu momento por ley foron asimilados a notarios.

Como dicíamos o notario RICARDO FERRER GIMENEZ presencia, o 5 de febreiro de 2008, supostamente sin advertir do evidente risco e abuso, o compromiso desta familia, na firma dunha hipoteca cambiaria, a devolver en 6 meses 60.000€ mediante pago de tres letras que vencen 6 meses máis tarde: unha o 2 de agosto de 2008 por importe de 10.000€, outra con vencemento o 3 de agosto de 2008 por importe de 48.000€, e outra con vencemento o 4 de agosto por importe de 2000€. Quedando comprometida esta familia, asi mesmo, ante iste Notario, no caso de non cumplir cos pagos nos parzos acordados a pagar uns intereses de demora, ABUSIVOS sin dúbida, dun 29% anual.


O 27 de xaneiro de 2009 os avogados de IRSÁN HIPOTECAS S.L presentan demanda por impago do prestamo.

Sin tempo de reacción por descoñecemento e falta de infomración e tendo en conta que se trata dun título executivo, esta familia non presenta oposición. Hai que aclarar que o procedemento de execución hipotecaria pode continuarse sin que o acreedor teña asignado avogado.

É fundamental lembrar tamén que no anos 2009 non se podía presentar oposición a execución hipotecaria pois non estaba prevista na lexislación Española. Producindose así unha vulneración do dereito a tutela xudicial efectiva prevista no articulo 24.1 da Constitución Española. Foi o TEXUE na Setenza Mohamed Aziz do ano 2013 o que corrixe a lexislación española nesta materia abrindose dende esta data un prazo, totalmente insuficiente, dun mes, para presentar oposición. No caso desta familia si tivera existido esta posibilidade non estaría na situación actual, a punto de perder a viveda familiar e ter que entregarlla a un presunto estafador sobradamente coñecido.

Estas son as circunstancias que propicia a lexislación Española, óptimas para a proliferación de prestamistas usureiros e facilitadora dun sistema financeiro tamén usureiro. O partido Popular parece non importarlle e sigue sen escoitar as demandas da PAH e STOP-DESAFIUZAMENTOS reforzadas agora por 8 sentenzas do TXUE que fan imprescindible mudar a lexislación Española en materia Hipotecaria.

Na demanda mencionada IRSÁN HIPOTECAS S.L reclamalle esta familia:
58.000€ de principal.
8.164€ de intereses moratorios vencidos.
17.400€ de intereses de demora (pendentes de liquidación).

TOTAL RECLAMADO 83.564€ cando a realidade e que solo dispuxeron de 12.000€.

O valor de tasación a efectos de subastas é de 150.000€ co cal poden adxudicarse a vivenda polo 60% do valor desta tasación por non ser favorable os acredores. Terían que adxudicarsa polo 70% si a liquidación no fose favorable a familia.

Tamén é imprescindible lembrar que foi a loita dada nistes 8 anos a que obrigou a adxudicar polo 70% ou o 60% según os casos. Antes do 2013 adxudicavanse as vivendas polo 50% deixando as familias que, como dixemos antes, tampouco podían presentar oposición o proceso de execución hipotecaria sin as súas vivendas e con unha débedas impagables.

No caso desta familia, según os nosos calculos, IRSÁN HIPOTECAS S.L debería adxudicarse a vivenda polo 60%. Con esta cantidade quedaría cuberta a débeda pero o estafador quedaríase con unha vivenda de protección oficial por 12.000€ que foi a única cantidade que en realidade lles entregou.

O día 8 de maio serán despexados desta vivenda que xa é propiedade do que multitude de medios de comunicación califican como o maior ESTAFADOR USUREIRO do Estado Español.

No ano 2012 o Xulgado de Primeira Instancia Nº1 de Toledo sobreseía e archivaba unha demanda por estafa presentada po esta familia contra Antonio Arroyo Arroyo e IRSÁN HIPOTECAS S.L.
Niste ano 2017 outro avogado de Stop-Estafadores volve a presentar outra demanda por estafa nun xulgado en Madrid que non foi admitida por estar xulgada e por prescripción da mesma.

Hai que observar, según nos consta, que non foi do agrado da maxistrada non poder admitir a demanda. Máis nos tempos que corren, onde a corrupción política EVIDENTEMENTE ENDÉMICA podenos levar a desconfianza absoluta do sistema xudicial.

A única posibilidade para restituir a vivenda usurpada por iste presunto estafador é unha demanda xudicial en base a lei AZCÁRATE unha ley do seculo XIX contra a USURA que consta de 16 articulos en vigor dende o 13 de agosto de 1908 e con revisión vixente de xaneiro de 2001.

Presentaremos escritos solicitando no Xulgado de primaira Instancia e Instrución nº4 de Ourense a suspensión do despexo previsto para o próximo 8 de maio a espera de alternativa habitacional que deben proporcionar as administracións públicas. Solicitaremos vivenda social nestas administracións, Concello e Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Nun principio denunciamos diste xeito a situación que está avivir esta familia por culpa diste presunto usureiro a espera do acordo adoptado polo citado xulgado.

O colectivo Stop-deafiuzamentos Ourense e a PAH co aval que aportan as 8 sentenzas do TXUE (Tribunal de Xustiza Europeo) contra a Lexislación Española en materia hipotecaria, e da Comisión Europea que recentemente denunciaba ante TEXUE a varios paises, ente outros a España “ por non incorporar plenamente a normativa Europea en materia de créditos hipotecarios”.

Logo de 8 anos de loita polo dereito a unha vivenda digna Reclamamos a urxente reforma lexislativa que adapte a nosa normativa á Europea en materia de protección o cosumidor e unha lei de posta a cero que permita a a moitas familias que foron desafiuzadas en base a unha normamativa abusiva e inconstitucional para que poidan retomar as súas vidas sen débedas e recuperar as súas vivendas nos casos que proceda. Tamén esisiximos o cumplimento das 5 da PAH: Dación en Pago Retroactiva, Aluguer alcanzable, Stop-desafiuzamentos, Vivenda Social, Suministros garantidos.

Pola contra o Goberno de Mariano Rajoy, lider do Partido Popular, parece estar máis ocupado en controlar e corromper o sistema xudicial para SALVAR a Moitos dos seus AMIGOS CORRUPTOS que en lexislar para protexer os cidadás diste e outros USUREIROS.

Nunca foi recomendable que o zorro coidase das galiñas !

xoves, 30 de marzo de 2017AUTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO SOBRE PROCEDEMENTO DE RESOLUCIÓN ACELERADO DA CUESTIÓN DE PREXUDICIALIDADE PLANTEXADA POLO T. SUPREMO SOBRE AS CLÁUSULAS DE RESCISIÓN ANTICIPADA o 8 de febreiro de 2017. 
(Esta cláusula "DE RESCISIÓN ANTICIPADA" é un abuso total que permite o banco reclamar o total do prestamo por unha cota ou un número pequeno de cotas impagadas. Todos os procedementos de exeución se fan en base esta cláusula).

Poderíase pensar que o Tribunal Supremo tiña presa en seguir coas execucións hipotecarias promovidas polos bancos. Estaría ben que tiveran a mesma presa en solicitar o Goberno do Pp un cambio urxente da lexislación hipotecaria para adaptala a normativa europea.

O TEXUE ANTE ATANTA PRESA DO SUPREMO REMATA DECINDO:
AUTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO.
do 16 de marzo de 2017 (*)
«Procedemento acelerado»
No asunto C 70/17,
que ten por obxecto unha petición de decisión prejudicial exposta, con arranxo ao artigo 267 TFUE, polo Tribunal Supremo, mediante resolución do 8 de febreiro de 2017, recibida no Tribunal de Xustiza o 9 de febreiro de 2017, no procedemento entre
Abanca Corporación Bancaria, S.A., anteriormente NCG Banco, S.A.
 14 Finalmente, a inseguridade xurídica á que teñan que facer fronte as partes no asunto principal e as partes nos litixios similares non pode constituír unha circunstancia excepcional que xustifique a aplicación do procedemento acelerado (véxase, neste sentido, o auto do Presidente do Tribunal de Xustiza do 5 de outubro de 2012, Abdullahi, C?394/12, non publicado, EU:C:2012:623, apartado 14 e xurisprudencia citada). O mesmo cabe afirmar sobre o interese lexítimo do devanditas partes en coñecer á maior celeridade o alcance dos dereitos que o Dereito da Unión recoñécelles (véxase, neste sentido, o auto do Presidente do Tribunal de Xustiza do 8 de setembro de 2011, Ou. e outros, C?356/11 e C?357/11, non publicado, EU:C:2011:566, apartado 14 e xurisprudencia citada).
15 Dadas estas circunstancias, non cabe aceptar a solicitude do órgano xurisdicional remitente de que o presente asunto tramítese mediante un procedemento acelerado.
En virtude de todo o exposto, o Presidente do Tribunal de Xustiza resolve:
Denegar a solicitude do Tribunal Supremo de que o asunto C 70/17 tramítese mediante o procedemento acelerado establecido no artigo 105, apartado 1, do Regulamento de Procedemento do Tribunal de Xustiza.
Ditado en Luxemburgo, ao 16 de marzo de 2017.
O Secretario O Presidente
A. Calot EscobarK. Lenaerts

***Iste Auto danos tempo e argumentos as familias e a PAH e Colectivos Antidesafiuzamentos para poder pedir a SUSPENSIÓNS DE TODOS SOS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN ATA QUE SE RESOLVA ESTA CUESTIÓN.venres, 24 de marzo de 2017

 CAMPAÑA DE ADHESIÓNS EN APOIO Á LEI DE VIVENDA DA PAH.
Sumate á campaña de apoio á Lei de Vivenda da PAH

A vivenda é un dereito e non unha mercadoría. Levamos anos nunha situación que miles de familias en todo o estado están a padecer os estragos da "crise", como demostran os 166 desafiuzamentos ao día, que se seguiron producindo no 2016. Todas coñecemos a alguén próximo que se atopa nalgunha destas situacións ou unha mesma:

    Non chegar a fin de mes

    Estar no dilema de recuperar unha vivenda baleira dos bancos ou quedarme    na rúa

    Non renovarche o contrato de aluguer, a propósito que van especular co piso

    Pedirche 200 euros máis no aquiler de hai 3 anos

    Aínda sen traballo e con poucas axudas sociais

    Vergoña, rabia e indignación

Se tivésemos políticas de vivenda valentes, que antepuxesen os dereitos das familias ante a especulación, non estariamos nestas situacións e ante o ataque sistemático a dereitos fundamentais. A ilegalidade da lei hipotecaria española xa foi ditaminada polo Tribunal Supremo de Xustiza Europeo, agora toca actuar.

Xa basta de leis inxustas! Chegou o momento de cambiar as cousas e por iso, a PAH promove unha lei de vivenda, a #LeyViviendaPAH, poñendo uns cimentos sólidos para garantir o Dereito á vivenda.

Logremos entre todas que se lexisle, antes de agosto, a Lei de Vivenda da PAH!. 

Queres que 166 familias sigan sendo despexadas todos os días? Queres que a banca devolva o roubado nas cláusulas chan , IRPH, e outras clusulas asbusivas?
A PAH presentamos os partidos do Congreso #LeyViviendaPAH: 5 medidas de mínimos para para garantir o dereito á vivenda para todas:

1. Dación en Pago Retroactiva.
2. Aluguer Alcancable.
3. Stop-desafiuzamentos
4. Vivenda Social
5. Suministros garantidos.


 Precisamos do teu apoio para presionar o Congreso, pois esta lei é para todas. Firma na nosa lista de adhesións e sen parte da campaña para #LeyViviendaPAH que rematarácos desafiuzamentos .

>>>http://las5delapah.com/adhesiones_ley-de-vivienda-de-la-pah/

Temos un mes ata que o Congreso decida se aproba ou non.
Únete, asina e difunde; Entre todas coseguirémolo!
#LeyViviendaPAH # SíSePuede

xoves, 23 de marzo de 2017

RESPOSTA DO DECANATO DE OURENSE OS ESCRITOS DE AUXILIO XUDICIAL PRESENTADOS O 7 DE MARZO.


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL. (feita o 7 de marzo)
Presentada en todos os Decanatos do Estado, nunha acción conxunta da PAH feita o día 7 de marzo. Relativa a petición de suspensión das execucións hipotecarias a espera da resolución polo TXUE da custión prexudicial plantexada polo Tribunal Supremos o 8 de febreiro sobre clausulas de rescisión anticipada. O documento adxunto corresponde a resposta do Decanato de Ourense: (NON PROCEDE ACCEDER O INTERESADO...) Expediente Gubernativo nº52/17.

ESTAS ERAN AS NOSAS DEMANDAS:
(Aparecen o final do escrito que aparece de seguido)

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA

.http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Organos-judiciales/Organos-judiciales-en-Madrid/Decanatos/


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL:

Primeiro.- Que acorde coas funcións encomendadas por o Art. 168.1 da LOPJ, o xuíz decano ten entre as mesmas a de oír as queixas que lles fagan os interesados en causas ou preitos, adoptando as prevencións necesarias, e exercerán as restantes funcións que lles atribúa a lei.

Dirixímonos a vostede para solicitarlle o auxilio que na súa condición de Xuíz Decano poida ofrecernos en relación coa sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea o pasado 26 de xaneiro de 2017, no asunto C-421/14, caso Banco Primus vs Jesús Gutiérrez García, no que no seu parte dispositiva atende a que A Directiva 93/13 debe interpretarse no sentido de que se opón a unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado dos contratos de préstamo, como o artigo 693, apartado 2, da Lei 1/2000, modificada polo Real Decreto-lei 7/2013, que prohibe ao xuíz nacional que constatou o carácter abusivo dunha cláusula contractual dese tipo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou, senón que observou os requisitos establecidos pola disposición de Dereito nacional.

A feixes, o Auto de Auto do 11 de xuño de 2015, caso Quintano Ujeta, asunto C-602/13, apartado 50, establece:
50 Por conseguinte, e a fin de garantir o efecto disuasorio do artigo 7 da Directiva 93/13, as prerrogativas do xuíz nacional que constata a existencia dunha «cláusula abusiva», no sentido do artigo 3, apartado 1, da mesma Directiva, non poden estar supeditadas a que a cláusula abusiva aplíquese ou non na práctica.

Segundo.- Que a consecuencia da devandita sentenza formulouse polo Tribunal Supremo mediante Auto de data 08 de febreiro de 2017 Cuestión prejudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea relativa á cláusula de vencimiento anticipado mediante Auto 271/17, do 8 de febreiro de 2017.
Que así mesmo o Tribunal Supremo, por Auto de data 22 de febreiro de 2017, expuxo tamén ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea nova cuestión prejudicial sobre os intereses de demora e os seus efectos.

Que a PLATAFORMA DE AFECTADOS POLA HIPOTECA (PAH), ante estes feitos novos xuridicamente relevantes para a prosecución de todos os procesos executivos e en virtude do art. 564 LEC, é polo que insta os Xulgados e Tribunais a decretar a abusividad da citada cláusula de vencimiento anticipado nos termos establecidos na sentenza do TJUE de 26-1-2017 e, en consecuencia, a decretar a nulidade e arquivo dos procedementos executivos.
Subsidiariamente, adopción de MEDIDA CAUTELAR, en base á Sentenza TJUE Monika Kusionová, de data 10 de setembro de 2014 (C-34/13), que permite a ese Xulgado para adoptar as medidas de garantía da efectividade que considere en protección do dereito fundamental á vivenda.

Máis subsidiariamente, solicita SUSPENSIÓN do presente procedemento en base ao art. 43 LEC, por canto a resposta do TJUE ás cuestións prejudiciales poderían afectar á continuación do procedemento a pesar de declarar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado.

Máis subsidiariamente solicita suspensión do presente procedemento por PENDENCIA das Sentenzas de TJUE.

Terceiro.- DA PRIMACÍA DO DEREITO COMUNITARIO E DO CARÁCTER VINCULANTE DAS SENTENZA DO TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA.-
O principio de primacía das normas comunitarias é unha configuración jurisprudencial creada polo TJUE, para liquidar o posible conflito entre as normas de dereito imperativo da Unión e a lexislación interna dun Estado membro.

En virtude do principio de primacía resulta obrigado, na hermenéutica das disposicións legais, realizar unha interpretación prol communitate das normas internas, sendo o TJUE o seu único intérprete e as súas resolucións de aplicación directa polos tribunais nacionais, tal e como dispón o art. 4 bis LOPJ: Artigo 4 bis 1. Os Xuíces e Tribunais aplicarán o Dereito da Unión Europea de conformidade coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
E así mesmo o art. 280 TFUE que dispón: Artigo 280 (antigo artigo 244 TCE): As sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea terán forza executiva nas condicións que establece o artigo 299.

Por tanto, non cabe máis que apreciar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado en tanto que a resolución contractual a un incumprimento é do todo desproporcionada.
A feixes as Audiencias Provinciais de Barcelona, Xirona, Alacante, Castelló e Madrid xa acordaron a suspensión dos procedementos.

É polo exposto que,

Ao XUÍZ DECANO SOLICITAMOS que teña por presentado o escrito, e na súa virtude, teña para os efectos de preservar a orde pública e evitar máis prexuízos se cabe aos afectados, acorde:

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA.

A RESPOSTA: (adxunta)
Decanato de Ourense.
Expediente Gubernativo nº5217 (non procede, según o Decanato de Ourense)

POIS HAI OUTROS SITIOS ONDE SI PROCEDE !!!

As Audiencias de Castelló e Madrid suspenden as execucións hipotecarias ata que a Xustiza europea resolva as dúbidas do TS.

Á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronúnciese acerca da cuestións expostas polo Tribunal Supremo sobre a aplicación da nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado, as Audiencias provinciais de Castelló e Madrid suspenden os procedementos relativos a execucións hipotecarias nos que se cuestione a nulidade das devanditas cláusulas.
Audiencia provincial de Castelló suspende os procedementos de execución

O 15 de febreiro a Audiencia Provincial de Castelló abriu a porta á suspensión dos desafiuzamentos que se producen a raíz do a falta de pagamento de varias cotas da hipoteca.

No seu auto suspendía os procedementos declarativos ou de execución relativos a contratos de préstamos, onde o prestatario teña a condición legal de consumidor, nos que se cuestionase o carácter abusivo da cláusula de vencimiento anticipado ou nos que o propio tribunal apreciase o seu abusividad, á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolva as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.

Deste xeito decide non resolver os recursos contra as execucións hipotecarias ata que non chegue a solución do Tribunal europeo.
A Audiencia provincial de Madrid recomenda a suspensión das execucións hipotecarias

Pola súa banda, a Audiencia Provincial de Madrid tamén recomendou suspender temporalmente as execucións hipotecarias por vencimiento anticipado nos xulgados de Madrid ata que o pronunciamiento do TJUE.

Neste caso, o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Navalcarnero suspendeu hoxe unha vista relacionada con este asunto en base a instrucións dadas pola Audiencia madrileña.

No documento dáse conta do contido do acordo "non xurisdicional de Unificación de Criterios adoptado con data 14 de febreiro de 2017 na Xunta Sectorial de maxistrados das seccións civís xenerais e da sección mercantil da Audiencia Provincial de Madrid relativa á suspensión de procedementos de execución hipotecaria".

De igual modo, o Xulgado de Instrución número 32 de Madrid suspendía o pasado 24 de febreiro varios procedementos en base ao citado acordo da Xunta Sectorial, que unifica criterio nesta materia.

Todos estes procedementos quedan por tanto paralizados ata que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) aclare as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.
A cuestión prejudicial do Supremo ante o TJUE

Hai unhas semanas, o Tribunal Supremo pediu ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea aclaracións sobre como proceder nos casos de nulidade de cláusulas hipotecarias por mor dunha sentenza do propio tribunal europeo na que determinaba a ilegalidade de varios procesos en España ao non adecuarse á normativa europea.

En concreto, a sentenza do TJUE do 26 de xaneiro de 2017 aclaraba como deben actuar os xuíces para garantir aos consumidores o nivel de protección que lles outorga o Dereito da Unión a través da Directiva 93/13. Esta sentenza estableceu que en calquera caso resulta contraria ao dereito comunitario unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado, que prohiba ao xuíz nacional que constatou o seu carácter abusivo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou.

As cuestións prejudiciales expostas polo Alto Tribunal ante o TJUE no seu auto do 8 de febreiro de 2017 son dous: a primeira delas, sobre o alcance da nulidade dunha cláusula de vencimiento anticipado, e na segunda, expón se é posible que no caso de que dita cláusula declárese abusiva por un tribunal, este pode empregar o procedemento de execución hipotecaria se resulta máis favorable ao consumidor.

martes, 21 de marzo de 2017

Maite Ortiz e José María Erauskin acompañaranos mañá na charla coloquio "Cláusulas abusivas, Desafiuzamentos e Estado de Dereito".
O seu despacho foi galardoado co premio "De Ley" 2017 por Guipúscoa pola súa especial dedicación na defensa dos dereitos dos animais e na loita contra os desafiuzamentos.

Tamén levaron o IRPH (Índice de referencia Prestamos Hipotecarios) o parlamento Europeo o 16 de abril de 2015.


https://www.youtube.com/watch?v=s7cjFrBvzJU

http://www.irphstop.plazan.net/es/prentsa-oharra-irph-stop-gipuzkoaren-agerraldia-europako-parlamentuan/

 Os servizos xurídicos orientados especialmente a consumidores son a esencia do labor diario en Avogados Res, despacho integrado por un equipo de dilatada experiencia profesional e unha gran sensibilidade social.

http://abogadosres.com/

E así, os letrados Maite Ortiz Pérez e José María Erauskin Vázquez dirixen un bufete especializado na loita contra os abusos bancarios e a defensa dos dereitos dos animais.

Destacan por obter a primeira sentenza que no estado Español declaraba nulo o IRPH Caixas dun préstamo hipotecario tanto nun Xulgado do Mercantil como nunha Audiencia Provincial; a primeira sentenza de nulidade do IRPH Entidades; a primeira sentenza de nulidade dun contrato de fianza por abusividad das renuncias impostas aos fiadores, ademais de infinidade de sentenzas de nulidade de cláusulas adoito, de contratos swap, de cesións de créditos, de taxacións hipotecarias, de intereses moratorios, de comisións e dos gastos derivados da constitución da hipoteca.

Igualmente, conseguiron sentenzas condenatorias por malos tratos animais en diversas partes de España.

Non podemos prometer resultados, pero si o máximo agarimo e dedicación para tentar o mellor para o noso clientes e/ou afectados, pois os seus obxectivos son tamén os nosos obxectivos, afirman os letrados que traballan en todo o territorio nacional, tamén colaborando con plataformas de afectados por hipotecas.

Desde Avogados Res, despacho situado en San Sebastián, aseguran desenvolver a profesión como unha forma de participación no cambio, co obxectivo de mellora da calidade de vida das persoas e os animais da súa contorna, por iso é polo que co mesmo compromiso co que se dedican á loita contra os desafiuzamentos, dedíquense igualmente á defensa dos dereitos dos animais fronte ás variadas formas de malos tratos animais.

Polos seus logros nas distintas áreas da profesión e a súa implicación social, Avogados Res recibe o Premio de Lei 2017 como despacho de referencia en Gipuzkoa.

Como proxecto de futuro apostan por manter a actividade e avanzar sobre a área que traballamos na actualidade.

O que algún día será un dereito consiguese polo compromiso, dedicación, altruismo e loita de xente como Maite e Josema.

Moitas e sinceiras grazas !

venres, 17 de marzo de 2017

CHARLA COLOQUIO:

CLÁUSULAS ABUSIVAS, DESAFIUZAMENTOS E ESTADO DE DEREITO.Nesta charla pretendemos analizar como se vulnerou o estado de dereito para propiciar o enriquecemento dunha minoría , levándonos a maioría a situación crítica actual. Tendo que asumir a cidadanía a responsabilidade das decisións tomadas por elites políticas corruptas.

A PAH naceu en Barcelona no Ano 2009 un ano despois do estoupido da burbulla inmobiliaria. No ano 2010 xorden en todo o estado colectivos antidesafiuzamentos que se suman a PAH.

O longo distes 8 anos Presentamos no congreso dos deputados unha ILP avalada con 1.500.000 sinaturas pola DACIÓN EN PAGO e o ALUGUER SOCIAL. O Pp coa súa maioría absolutista impediu que saíra adiante.

Presentáronse Leis autonómicas por unha Vivenda Digna e contra a pobreza enerxética en 7 comunidades autónomas todas recorridas e suspendidas polo Pp no Tribunal Constitucional.

Mentres isto sucedía cantidades inxentes de diñeiro público son dedicadas a rescatar entidades financeiras.

O partido popular chegou a tratar a PAH de terroristas.
Dende o ano 2013 o TXUE emitiu 8 sentenzas que nos dan a razón. O partido popular sigue defendendo os intereses da Banca no canto de mudar a actual Lei Hipotecaria e ADAPTALA A NORMATIVA EUROPEA.

Faise imprescindible unha análise retrospectiva dos desafiuzamentos dende a perspectiva legal para poder comprender que motivou a a actual situación crítica. E propiciar unha lei de posta a cero e segunda oportunidade que permita as 600.000 familias desafiuzadas retomar as súas vidas.

E preciso comprender a especulación que a día de hoxe sigue producíndose, dende o BANCO MALO (SAREB), para poder garantir unha vivenda digna.
A reforma da lei do chan feita por José María Aznar no ano 1998 abriu o chan a especulación inmobiliaria.

A constitución trata con claridade o dereito a vivenda, determinando no articulo 10.2 como se debe interpretar este dereito, conforme á Declaración Universal dos Dereitos Humanos, e deixa ben claro quen esta obrigada a facelo efectivo.
No Título I.

- Título I. Dós dereitos e deberes fundamentais:

-Artigo 10.

1.A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social.

2.As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que a Constitución recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.

-Artículo 47.

Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.

-Artículo 3.

1. Os poderes públicos aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.
4. Os nenos gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus dereitos.

Como deixa claro o articulo 47 a especulación é contraria o dereito constitucional.

En outubro de 2008 rebentou a burbulla especulativa iniciada no mandato de José María Aznar que gobernou dende o ano 1996 ata o 2004. Jaime Caruana La corte foi nomeado por José María Aznar no ano 2000 e mantivo o cargo ata a chegada o poder do PSOE. No ano 2006 foi substituído por Miguel Fernadez Ordoñez que hoxe presta declaración pola saída da bolsa de Bankia. Aznar o seu Ministro de Economía, Rodrigo Rato e o actual Secretario de Estado de Economía na época Aznar hoxe ministro de economía Montoro. Foron os artífices desta burbulla especulativa.

Foron advertidos con tempo suficiente da situación gravísima que traería o altísimo nivel de titulización de débeda que alimentaba o ciclo especulativo.
Dende stop Desafiuzamentos Ourense temos claro que a situación crítica que atravesamos foi consecuencia desta omisión de obrigacións do Gobernador do Banco de España (Jaime Caruna La Corte) e dos responsables políticos que o situaron o posto e que tendo a obrigación de velar polo interese xeral, preservado no articulo 128 da C.E, propiciaron o enriquecemento dunha minoría e de Grandes Bancos en Construtoras.

-articulo 128. Toda a riqueza do país nas súas distintas formas e sexa cal for a súa titularidade está subordinada ao interese xeral.

Este ciclo especulativo non sería posible si a Lei hipotecaria Española fora adaptada a normativa europea do ano 1993.

podemos afirmar sen ningún temor que todas as execucións hipotecarias e desafiuzamentos habidos desde o 1 de xaneiro de 1995, data en que deberon ser implantadas as medidas contidas na directiva 93/13/CE, fórono mediante a aplicación dunha lexislación que ademais de inxusta, inhumana e criminal, era tamén ilegal. Unha lexislación que, a día de hoxe, segue sendo contraria á normativa UE en materia de dereitos dos consumidores, e que afecta tamén a unha necesidade fundamental como a vivenda.

Consideramos que o ciclo especulativo inmobiliario vulnerou varios mandatos constitucionais a sabéndas de diferentes responsables políticos. Analizar como se produciu este ciclo de especulación con un ben Básico amparado na constitución coma un dereito fundamental. Coñecer como se Titulizou débeda de xeito desproporcionado a sabendas e con consentimento político e fundamental para facer xustiza e conseguir que o dereito a vivenda se trate como un dereito fundamental non puro ben de mercado.

A AIECA A Primeira pregunta sobre la crises de España !!
ler cando menos as dúas primeiras páxinas do pdf diste enlace:

https://ataquealpoder.files.wordpress.com/2012/12/informe-i.pdf


Enviada por la AIECA (Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banca de España). En abril de 2005.
A don Pedro Solbes (Ministro de Economía y Facenda) el 22 de abril de 2005. (non se esqueza que Jaime Caruna La Corte foi nomeado por José María Aznar e estivo como gobernador do Banco de España dende o ano 2000 ata o 2006).

https://gl.wikipedia.org/wiki/Jaime_Caruana


Lembramos as 5 demandas de mínimos da PAH:

.-Dación en pago retroactiva
.-Aluguer alcanzable.
.-Stop Desafiuzamentos.
.-Vivenda Social .
.-Subministros garantidos.

As demandas da plataforma contra os cortes de luz:

.-Prohibición legal dos cortes de luz as familias con problemas económicos.
.-Fin os abusos tarifarios.
.-Creación dunha auténtica tarifa social.
.-Recoñecemento e devolución das grandes eléctricas dos 3.500 millóns de euros que cobraron indebidamente en conceptos de custos de Transición á Competencia (CTCs).
.-Auditoría o sistema eléctrico.
.-Aplicación do tipo de IVE superreducido á electricidade, pasando do 21% actual ao 4% por ser considerado un servizo esencial para a cidadanía.

luns, 13 de marzo de 2017

ACLARACIÓN:

-DESAFIUZAMENTOS POR IMPAGO DE ALUGUER A PARTICULARES.
-DESAFIUZAMENTOS POR IMPAGO DE COTA HIPOTECARIA.Stop-desafiuzamentos Ourense acordou, no seu momento, en asemblea a maneira de actuar nos casos de desafiuzamentos por impago de aluguer.

Cando un propietario particular despexa a unha familia dunha vivenda por impago de aluguer. Propietario e inquilino confrontan dous dereitos. Por un banda o dereito a propiedade e pola outra o dereito fundamental a unha vivenda digna. Como e lóxico non corresponde os particulares garantir este dereito. Tendo claro o colectivo stop-desafiuzamentos Ourense que o dereito a vivenda e irrenunciable forzamos as administracións a proporcionar unha alternativa habitacional e sinalamos o despexo. Non forzamos unha ocupación da vivenda do propietario que en algúns casos é a única fonte de ingresos familiares dos que dispón. Si for preciso ocuparíase unha vivenda da SAREB ou de banco intervídos con diñeiro público, nunca vivendas de propietarios particulares.

Cando se trata de despexos promovidos por entidades financeiras, moitas delas rescatadas con diñeiro público, por impagos de cotas hipotecarias, o xeito de actuar do colectivo e distinto. Primeiro fréase o desafiuzamento, si fose o caso. Logo negociase un acordo coa entidade financeira para un aluguer social ou para reducir as cotas e seguir pagando. Si chegado o caso o banco intentase tomar posesión da vivenda impídese ata que as administracións proporcionen alternativa habitacional. En situacións determinadas a obra social da PAH ocupou vivenda da SAREB ante a falta de resposta das administracións.

A constitución trata con claridade o dereito a vivenda, determinando no articulo 10.2 como se debe interpretar iste dereito, conforme á Declaración Universal dos Dereirtos Humanos, e deixa ben claro quen esta obrigada a facelo efectivo. No Título I.

- Título I. Dós dereitos e deberes fundamentais:

-Artigo 10.

1.A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social.

2.As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que a Constitución recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.

-Artículo 47. 
Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.
-Artículo 3. 
1. Os poderes públicos aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.
4. Os nenos gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus dereitos.mércores, 8 de marzo de 2017
DIA INTERNACIONAL DA MULLER.

A loita día a día é a que nos fai libres a todas. Pero hoxe parece xusto lembrar as que conquistaron o que hoxe son dereitos . Queda moito por facer ata acadar a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Unha verdadeira praga FIMINICIDA  estaba agochada no disimulo costumista do patriarcado machista , sacala a luz e o primeiro paso na toma de consciencia para desfacerse de xeito definitivo das desigualdades cultivadas polo machismo patriarcal institucionalizado.
 
 
Lembremos e celebremos hoxe, loitemos todos os días !!!
 

Muller.
https://www.youtube.com/watch?v=fBfF6dhzBPk

Freedom.
-Queremosvos libres !
 https://www.youtube.com/watch?v=fH-sevuctJs&app=desktop

 Lisistrata.(Sempre no noso corazón Gata, descansa en Paz).
https://www.youtube.com/watch?v=0RXbS9US1G8

Non son fada.
 https://www.youtube.com/watch?v=Hfl-J3WX_g8

Maybe
 https://www.youtube.com/watch?v=cM0T9fumD5k

Gloria.
https://www.youtube.com/watch?v=xxygqSTO1lQ

E moitas outras mulleres libres  !


A VERDADEIRA ORIXE DO DIA INTERNACIONAL DA MULLER
8 de Marzo 2017.

O  8 de marzo celébrase o Día Internacional da Muller, pero contrariamente ao que se cre en moitos círculos sociais, o seu nacemento non radica nun acontecemento illado, sobre o que nin tan sequera existía consenso, senón que ha de encadrarse nun contexto histórico e ideolóxico moito máis amplo.

A conmemoración do 8 de marzo vincúlase, de forma equivocada, ao incendio ocorrido o citado día do ano 1908 nunha fábrica téxtil de Nova York, provocado polo propio empresario ante as obreiras declaradas en folga e encerradas no inmoble.

Na historiografía estadounidense vincúlase, tamén de forma incorrecta a orixe do 8 de marzo a unha manifestación de traballadoras do sector téxtil na cidade de Nova York que reivindicaban melloras laborais.

Segundo o Dicionario Ideolóxico Feminista de Vitoria Sau, considérase unha xornada de loita feminista en todo o mundo en conmemoración do día 8 de marzo de 1908 en que as traballadoras dunha fábrica téxtil de Nova York chamada Cotton declararon unha folga en protesta polas condicións insoportables de traballo. O dono non aceptou a folga e as obreiras ocuparon a fábrica. O dono pechou as portas e prendeu lume morrendo abrasadas as 129 traballadoras que había dentro.

As referencias sobre a orixe da celebración do 8 de marzo que se basean no incendio da fábrica en Nova York ou na manifestación das traballadoras son falsas debido á manipulación de querer silenciar a verdadeira orixe desta festividade. En relación ao incendio, basta con mirar o calendario para facer cambalear esta teoría. O 8 de marzo de 1908 era domingo, un día un tanto estraño para declararse en folga sen prexudicar ao empresario.

Si que houbo un incendio na fábrica da Triangle Shirtwaist Company onde morreron moitas mulleres, a maioría mozas inmigrantes de entre os 17 e 24 anos, pero non foi o 8 de marzo de 1908, senón o 25 de marzo de 1911, dous días antes á primeira celebración do Día Internacional da Muller.

En relación á manifestación, aínda que esta tivo lugar, non foi nin o 8 de marzo de 1857, nin o 8 de marzo de 1908 como se adoita referenciar. Foi o 27 de setembro de 1909 cando os/as empregado/as do téxtil fixeron unha folga de trece semanas ata o 15 de febreiro de 1910, en demanda de melloras laborais, pero este acontecemento tampouco é a orixe da celebración do 8 de marzo.

As historiadoras Liliane Kandel e François Picq afirman que o mito que sitúa a manifestación no ano 1857 foi creado en 1955 para eliminar o carácter comunista que máis tarde adquiriría o Día Internacional da Muller.

A decisión de converter esta celebración nunha festividade internacional correu a cargo de Clara Zetkin (Sajonia, Alemaña  1857), líder do movemento alemán de mulleres socialistas. Pero a proposta presentada por Zetkin na II Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas, celebrada en Copenhague os días 26 e 27 de agosto de 1910, para organizar a celebración dun Día Internacional da Muller non era do todo orixinal. Tiña un antecedente no que inspirarse, o Wome's Day que as socialistas estadounidenses levaban celebrando desde 1908, cuxa finalidade era a reivindicación do dereito ao voto para as mulleres. O Partido Socialista Americano designou o último domingo do mes de febreiro, día 28 de 1909, como Woman's Day, para reivindicar o dereito das mulleres ao sufraxio. E ata o 1920 non foi aprobada a Decimonovena Emenda da Constitución Estadounidense pola que se outorgaba ás mulleres o dereito ao sufraxio.

O Día Internacional da Muller, que ten as súas orixes indiscutiblemente no movemento internacional de mulleres socialistas de finais do século XIX, tiña como finalidade exclusiva promover a loita polo dereito ao voto feminino, sen ningún tipo de restrición baseada no nivel de riqueza, propiedades ou educación.

Desta forma, a primeira celebración do Día Internacional da Muller produciuse o 19 de marzo de 1911, e foi seguido en Austria, Alemaña, Dinamarca e Suecia.

Nos primeiros anos, o esta efeméride festexábase en datas diferentes segundo os países, pero en 1914, a proposta das feministas alemás, celebrouse por primeira vez o 8 de marzo en Alemaña, Suecia e Rusia. A única autora que se aventura a dar unha explicación sobre a elección desta data é Renée Côté, quen só apunta como posibilidade o feito de que o mes de marzo estaba cargado de contido revolucionario, pero sen dar ningún argumento sólido sobre por que ese día en particular e non outro.

Tamén a Revolución Rusa de 1917 tivo unha gran influencia a todos os niveis na elección deste día internacional. Aínda que o 8 de marzo levaba celebrando en Rusia desde 1914, no ano 1917 as mulleres rusas se amotinaron ante a falta de alimentos, dando inicio ao proceso revolucionario que acabaría no mes de outubro dese mesmo ano. Os acontecementos do 8 de marzo de 1917 (23 de febreiro no seu calendario) son importantes, non só porque deron orixe á revolución e porque foron protagonizados por mulleres, senón porque, segundo todo parece apuntar, eses sucesos foron os que fixeron que o Día Internacional da Muller pasásese ao celebrar sen máis cambios ata a actualidade o 8 de marzo.

Nacións Unidas, con ocasión da celebración en 1975 do Ano Internacional da Muller, ofreceu unha versión dos feitos que conduciran ao nacemento desta conmemoración feminina. Segundo Ana Isabel Álvarez, é moi interesante resaltar que nese breve informe siléncianse de maneira absoluta os sucesos vividos en Rusia en 1917, que precisamente foron os que farían do 8 de marzo o día elixido para celebrar o Día Internacional da Muller: O Día Internacional da Muller foi proposto por primeira vez por Clara Zetkin, unha representante da Conferencia de Mulleres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910.

Segundo Álvarez, a proposta chegou ao comezo dun período de gran transformación social e política no mundo. Europa estaba ao bordo da I Guerra Mundial, os imperios coloniais de Asia e África estaban a sufrir as primeiras conmocións da revolta nacionalista, e en Norteamérica o movemento polo sufraxio feminino estaba a cuestionar algunhas das presuncións das relacións humanas. A chamada de Clara Zetkin ás mulleres para unir a súa loita pola igualdade de dereitos coa loita por preservar a paz mundial topou cun coral sensible.

Cando se celebrou o primeiro Día Internacional da Muller en 1911, máis dun millón de mulleres participou publicamente nel. Ademais do dereito a voto e a ocupar cargos públicos, demandaban o dereito para traballar, ao ensino vocacional e o fin da discriminación no traballo...

Aínda queda moito por facer !!!!martes, 7 de marzo de 2017
Esta mañá nos xulgados.
Poucas, moi poucas, demasiado poucas, ningún medio...chsss SILENCIO !
O dereitos non os regalan !!
O TXUE da a razón a nosa loita en 8 sentenzas contra da lei hipotecaria Española.
Tivemos un pequeniño problema técnico na entrega dos escritos. O que ia dirixido os "servizos de execución e embargo" cando os presentamos dixeronnos que era na ventaniña do Decanato os administrativos do Decanato que era na ventaíña de "Servizos de execución e embargo" e volta a mesma (lembramonos do Proceso de kafka). Finamente tivo que acudir o Xuíz Decano para aclararnos que para ser admitido tiña que ir dirixido a il o Decano. Previamente fíxonos saber que ise escrito NON tería transcendencia que solo era si se facía caso a caso. Nos como nos outros 206 nodos, en todo o estado, da PAH, que non é un simple acrónimo, son familias, si familias, que decidiron loitar, cumprimos, con moito esforzo, co noso compromiso de LEMBRARLLES A TODOS OS DECANATOS DO ESTADO que coñecemos os nosos dereitos e que simplemente queremos que se cumpran conforme o PACTO SOCIAL QUE TEMOS ACORDADO e que temos razón e que é o propio TXUE quen nos da a razón. A PAH e estop-desafiuzamentos levan dende o 2009 loitando caso a caso, familia a familia e VENDO COMO O DIÑEIRO DE TODAS RESCATA A BANQUEIROS E POLÍTICOS CORRUPTOS todos xuntos non un a un, todos xuntos. Sabemos e somos conscientes que ten que ser caso a caso. Pero temos tempo e viñemos para quedarnos. E será caso a caso con un traballo de ananiños como daremos o seguinte paso en desmarañar e dar a coñecer a ESTAFA PIRAMIDAL na que se baseou a venda de créditos hipotecarios, a TITULIZACIÓN DE DÉBEDA. Non deixaremos de recordar que foi a reforma da lei do chan feita por José María Aznar no ano 1998 a que abriu o chan a especulación prohibida no articulo 47 da constitución o mesmo que GARANTE O DEREITO (nun estado de dereito?) A UNHA VIVENDA DIGNA.


FRAGMENTO DE EL PROCESO, de Franz Kafka
––¿Cómo te imaginas el final? ––preguntó el sacerdote.
Al principio pensé que terminaría bien ––dijo K––, ahora hay veces que hasta yo mismo lo dudo. No sé cómo terminará. ¿Lo sabes tú?
––No ––dijo el sacerdote––, pero temo que terminará mal. Te consideran culpable. Tu proceso probablemente no pasará de un tribunal inferior. Tu culpa, al menos provisionalmente, se considera probada.
––Pero yo no soy culpable ––dijo K––. Es un error. ¿Cómo puede ser un hombre culpable, así, sin más? Todos somos seres humanos, tanto el uno como el otro.
––Eso es cierto ––dijo el sacerdote––, pero así suelen hablar los culpables.
––¿Tienes algún prejuicio contra mí? ––preguntó K.
––No tengo ningún prejuicio contra ti ––dijo el sacerdote.
––Te lo agradezco ––dijo K––. Todos los demás que participan en mi proceso tienen un prejuicio contra mí. Ellos se lo inspiran también a los que no participan en él. Mi posición es cada vez más difícil.
––Interpretas mal los hechos ––dijo el sacerdote––, la sentencia no se pronuncia de una vez, el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.
(…)