venres, 10 de abril de 2015


¡ DEMASIADO TARDE !

O 3 de xuño de 2013 Logo de varias xuntanzas da comisión cidadá composta por entidades do terceiro sector social da cidade, polo colectivo stop-desafiuzamentos e por formacións políticas con e sen representación política no Concello de Ourense, creada dentro do marco do pacto cívico do concello de Ourense aprobase unha moción recoñecendo a problemática dos desafiuzamentos que están a vivir varias familias e que ía en aumento.

No punto 4 acordase a creación dunha comisión técnica, integrada por un representante dos S.S do Concello un técnico municipal dos S.S,, un psicólogo, un educador social, unha traballadora social, un avogado, un representante do concello, un representante da Xunta de Galicia, un representante do Colectivo Stop-desafiuzamentos, unha ou varias persoas afectadas por desafiuzamentos.

Dende a primeira xuntanza o representante da Xunta de Galicia non se presentou as reunións desta comisión técnica de seguimento integral das persoas afectadas por desafiuzamentos.

Debemos lembrar que o Estatuto de Autonomía de Galicia, non seu Titulo II, Capitulo I, artigo 27.3, di que corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva en materia de Ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda.

A postura do Concello de Ourense non amosou moito máis interese, movéndose máis pola presión social que polo interese que lle debería ser propio a quen representa a cidadanía de Ourense. Diste xeito solo se fixeron dúas xuntanzas desta comisión técnica deixando de funcionar pola falla de interese do Concello e Sobre todo da Xunta onde recae a política de vivenda.

O motivo deste comunicado e sinalar a falta de ética que supón que unha formación política como o PSOE, xa en precampaña electoral diga, logo de que no congreso sacasen adiante a lei de desahucios express sen ir acompañada de garantías precisas para facer efectivo o dereito a unha vivenda digna; Que logo de 4 anos de política municipal sen tomar medidas concretas, como declarar o Concenllo de Ourense libre de desafiuzamentos ou de premer as entidades financeiras con vivendas baleiras na SAREB (Banco Malo), ou de esixirlle a Xunta de Galicia máis vivenda social, nos veña agora con propaganda electoral dicindo.

“PONDREMOS OFICINAS ANTIDESAHUCIOS PARA ASESORAR A AFECTADOS Y MEDIAR CON BANCOS”.

Tivo 4 anos para facelo e non o fixo...¡ DEMASIADO TARDE !.