luns, 18 de abril de 2016


COMUNICADO STOP-DESAFIUZAMENTOS.

O venres día 15 a delegación da Xunta de Galicia en Ourense o I.G.V.S Instituto Galego de Vivenda e Solo emitía unha nota de imprensa facendo referencia a concesión dunha vivenda de aluguer social a unha familia en risco de exclusión social.

Stop-desafiuzamentos Ourense considera este comunicado mera propaganda electoral xa que non debería ser noticia o cumprimento das obrigas dunha administración o servizo da poboación e que se debe de xeito absoluto a cidadanía que é quen a nutre, co do pago de impostos, do diñeiro necesario para o seu funcionamento.

Proba que confirma a contradicción son os seguintes datos:

O longo dos últimos 5 anos stop-desafiuzamentos puido comprobar como en varias ocasións que se demandou vivenda social no IG.V.S, a maioría das veces mulleres con fillos menores a cargo, non dispuña de vivendas de emerxencia, si logo de un tempo facía algunha oferta era en vilas lonxe da cidade de Ourense como o Barco de Valdeorras .Tivo que ser o colectivo quen acudiu estas familias e lles deu apoio e axudou a buscar unha solución de emerxencia.

Nin nos casos de violencia de xénero, con problemas de desafiuzamento, foron capaces de dar unha reposta urxente e axeitada o problema de vivenda destas mulleres. Niste tempo tivemos coñecemento de 5 casos de violencia de xénero. En 3 dos mesmos demandouse vivenda de aluguer social e so mentes nun dos casos, e logo de tempo, se concedeu. A día de hoxe unha muller vítima de violencia machista con un fillo con autismo esta residindo nunha habitación con dereito a cociña costeada con diñeiro aportado polo colectivo.

Este caso é o exemplo claro do interese que pon o PP no cumprimento efectivo do dereito a vivenda recollido no artigo 47 da C.E. Esta muller perde unha RAI por non ter selado no mes de novembro no INEM. Consecuencia da perda desta axuda económica queda sen ingresos e pono en coñecemento da traballadora social de San Cibrao das Viñas gobernado polo PP.

Dende novembro de 2015 ata Marzo de 2016 as dúas administracións gobernadas polo PP non son capaces de darlle solución o problema desta muller sendo despexada da vivenda onde residía por ímpago de aluguer o día 14 de marzo. Este mesmo día o colectivo que coñece do caso, derivado de Cruz Roja Ourense, dende o día 10 de marzo, presenta escritos solicitando vivenda social urxente por non ter onde acollerse. A día de hoxe aínda está en trámite a concesión desta vivenda.

Non fai falla detallar o calvario que pasou o longo de 5 meses para poder sobrevivir sin ningún tipo de axuda nin apoio familiar de ningún tipo e con un fillo menor. Todo por esquecerse selar un documento e polo desleixo destas dúas administracións.

Son as mobilizacións e a denuncia da sociedade activa as que obrigan as administracións. Con todo e como se pode comprobar nos casos que expoñemos están ben lonxe de ser dilixentes coas súas obrigas.

Na nota que emite o IGVS fai referencia, case publicitaria, a unha entidade financeira que di non desafiuzar as familias. ABANCA procedía no mes de novembro de 2015 o despexo dunha familia con un menor estando o pai enfermo de Leucemia Linfoblástica. Foron os escritos presentado no xulgado e a presión do colectivo a que detivo este desafiuzamento que se atopa en suspenso a espera de que a entidade ABANCA lle conceda un aluguer social na vivenda da cal quer tomar posesión.

Esta defensa de ABANCA non nos sorprende tendo en conta que foi o presidente da Xunta de Galicia que durante este mandato permitiu a eliminación total do sistema de aforro galego. Concretamente do que se consideraba o sistema público, as Caixas de aforro. O Presidente Feijóo permitiu que se sanearan con 9000 millóns € de diñeiro público para sanealas e privatizalas pasando hoxe a daren 1200 millóns de € de beneficios anuais que pasan a intereses privados.Nin o presidende da Xunta nin Mariano Rajoi puxeron o mínimo interés en perseguir os responsables da quebra do sistema financeiro galego.

O partido popular ten demostrado en varias ocasións que non está do lado das persoas que non dispoñen de recursos para poder costear unha vivenda digna nin os suministros básicos da mesma. O partido popular goberna para defender os interese da Banca e das grandes empresas suiministradoras. Cando chegan as eleccións ten que facer PUBLICIDADE.


¡ SOBRAN MOTIVOS !

Caceroladas en máis de 50 sedes do pp de todo o estado.

Sumate a defensa da lei 24/2015 :
http://afectadosporlahipoteca.com/2016/04/18/campana-de-adhesiones-en-defensa-de-la-ley-242015-contra-la-emergencia-habitacional/

A reforma da lei do chan feita por José María Aznar no ano 1998 estando de ministro de economía Rodrigo Rato propiciou un ciclo de especulativo que trouxo como resultado unha burbulla inmobiliaria que rebentaría en outubro de 2008. Durante este período unha minoría, actuando como unha auténtica trama corrupta, enriqueceríase rapidamente de xeito irracional, alterando o prezo dun ben básico, mentres a maioría se lle faría imposible o acceso a vivenda a presos razoables.

Este ciclo especulativo trouxo como resultado a quebra das caixas de aforro de todo o Estado que supuñan a metade do aforro da cidadanía, véndose afectado o conxunto do sistema financeiro que tivo que ser rescatado con 200.000 millóns de € de diñeiro público que supón recortes en sanidade ensino dependencia etc.
, Consecuencia disto tamén é a elevadísima débeda pública , xa supera o 100% do PIB, creada no rescate diste sistema financeiro convertendo débeda privada en pública que nos obriga a destinar 36.000 millóns de € de diñeiro público soltamente o pago dos intereses da mesma, hipotecando o futuro das seguintes xeracións sin que a día de hoxe se esixira ningún tipo de responsabilidades os directivos, tendo cometido todo tipo de delitos societarios e de alteración do prezo das cousas.

O rescate do sistema financeiro evidenciase feito a medida das elítes; sanease a entidade,supostamente quebrada, con diñeiro público vendese por unha cantidade ridícula a unha entidade privada, pronto pasa a dar beneficios que que se destinarán o pago de dividendos pero nin se esixe que, cando menos, devolvan o diñeiro do rescate. Digamos que aproveitaron este ciclo especulativo para PRIVATIZAR A TOTALIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO.

Na actualidade e grazas a crecreación do Banco Malo a SAREB ( Sociedade de xestión de Activos para a Reestruturación Bancaria) estamos presenciando un segundo nivel de especulación inmobiliaria que chega permitir que fondos Voitres como Black Stone compren paquetes de vivenda social a baixo custo para logo revendelos con elevados beneficios.

Durante o goberno de José María Aznar tamén se comezou a privatización do sistema enerxético e a eliminación marco legal estable establecido na crise do petróleo de 1973 que regulaba o prezo da enerxía. Como consecuencia desta privatización vémonos obrigadas a destinar elevadas cantidades de recursos públicos o pago do suposto déficit tarifario para que finalmente as suministradoras repartan beneficios en forma de dividendos entre os seus accionistas, mentres moias familias sofren POBREZA ENERXÉTICA.

O partido socialista tivo a oportunidade de iniciar a viraxe da política neoliberal a unha política que poña a economía o servizo das familias e non dos especuladores pero o final do mandato de José Luis Rodríguez Zapatero decidiu someterse a vontade do Partido Popular e da súa socia Angela Merquel reformando o artigo 135 da Constitución priorizando o pago dunha débeda inxusta e Ilexitimamente trasladada a débeda pública sin ser auditada.

O PP demostrou en reiteradas ocasións que un dos obxectivos principais dos seus gobernos e acción parlamentaria é protexer os intereses da banca e das grandes empresas do oligopolio enerxético por encima dos dereitos fundamentais da poboación Para conseguilo son capaces do que sexa necesario.
Bloquearon a ILP hipotecaria estatal da PAH no Congreso que fora avalada con 1,5 millóns de sinaturas e despois levárona o Tribunal Constitucional, esixindo a súa suspensión, todas as normas impulsadas por gobernos autonómicos sobre vivenda digna, En Xuño de 2013 Frearon a entrada no Parlamento Galego da ILP por unha “ Lei de Vivenda Digna e Contra a Pobreza enerxética” impulsada polas PAH-STOP galegas, o Decreto Lei 6/2013 de Andalucia sobre a función da vivenda, a Ley Foral 24/2013 de Navarra de medidas urxentes para garantir o dereito a vivenda, e a Lei 3/2015 de viuvebda do País Vasco.

Agora coa agravante de ser un goberno en funcións e como último servizo do PP ca banca e as empresas subministradoras, atacan a Lei 24/2015 de 29 de xullo, de medidas urxentes no ámbito da vivenda e da pobreza enerxética. /2015 de vivenda do País Vasco.

Non nos quedaremos de brazos cruzados esperando que a suspendan. Advertimos publicamente o PP que se equivoca si pensa que tombar esta lei sairalle gratis. Non permitiremos un golpe de estado dun goberno en funcións do PP, da banca e das subministradoras a leis que funcionan, que viñeron para quedarse e para garantir o dereito a vivenda digna e a so subministros básicos.
Estas leis naceron na rúa e seremos as persoas na rúa as que as defenderemos con todas as nosas enerxías: ¡ PORQUE HAI VIDAS EN XOGO NON NOS RENDEREMOS ¡

Chamamos a cidadanía e a toda a sociedade a defender os dereitos que conquistamos, pero tamén facemos un chamamento aos grupos parlamentarios dos Parlamentos Autonómicos e a os do Congreso dos Deputados a defender publicamente a lei 24/2015 que foi aprobada por unanimidade en Cataluña e a lexislar a nivel estatal “ as 5 da PAH”:

– Dación en Pago Retroactiva.
– Alugueres Alcanzables
– Stop Desafiuzamentos.
– Vivendas Sociais.
– Suministros Garantidos.

¡ Acude ás 18:30 a Rúa do Progreso 64 con cacharros pra facer ruído, o ruído da disconformidade, non vamos estar calados ante tanta corrupción e nepotismo !

xoves, 14 de abril de 2016

Chamamento de alerta máxima desde Catalunya: A banca, as empresas subministradoras e o PP queren suspender a Lei 24/2015 que garante o dereito á vivenda e a enerxía na comunidade catalana

 A banca, as empresas subministradoras e o PP queren suspender a Lei 24/2015. | Facemos un chamamento de alerta máxima e de defensa na rúa da Lei para deter este ataque ao dereito á vivenda.

Evento:

https://www.facebook.com/events/862099643936228/ 

O martes 12 de abril o goberno en funcións de Mariano Rajoy reuniuse coa Generalitat de Catalunya na comisión bilateral entre a Generalitat e o Estado para discutir a constitucionalidade da Lei 24/2015: lei froito da ILP Vivenda, promovida pola PAH, a APE e o Observatorio DESC, e aprobada por unanimidade no Parlament o pasado mes de xullo. O prazo para recorrer a norma ao Tribunal Constitucional acaba o próximo 5 de maio. Polo tanto, si desta reunión non sae unha clara vontade para mantela vixente, existe un risco moi real de que a recorran por acordo dalgún dos consellos de ministros en funcións do mes de abril e que quede suspendida en espera de sentenza.

O PP demostrou en reiteradas ocasións que un dos obxectivos principais dos seus gobernos e acción parlamentaria é protexer os intereses da banca e das grandes empresas do oligopolio enerxético por encima dos dereitos fundamentais da poboación. Para conseguilo son capaces do que sexa necesario. Bloquearon a ILP hipotecaria estatal da PAH no Congreso en 2013, e despois levaron ao Tribunal Constitucional, esixindo a súa suspensión, todas as normas impulsadas por gobernos autonómicos sobre vivenda digna, como o Decreto Lei 6/2013 de Andalucía sobre a función social da vivenda, a Lei foral 24/2013 de Navarra de medidas urxentes para garantir o dereito á vivenda e a Lei 3/2015 de vivenda do País Vasco. Tamén con unha estratexia administrativa frenou a entrada a debate no Parlamento Galego no ano 2013 duha I.L.P por unha "Lei de Vivenda e Contra a Pobreza Enerxética" proposta polas compañeiras de Vigo e promovida polas PAH-STOP galegas.

Agora, co agravante de ser un Goberno en funcións, e como último servizo do PP á banca e ás empresas subministradoras, atacan a Lei 24/2015 de 29 de xullo, de medidas urxentes para afrontar a urxencia no ámbito da vivenda e a pobreza energética. É moi probable que o PP presente o recurso o venres 29 de abril, xa que adoita consumar estas decisións no consello de ministros anterior á data límite para presentar o recurso de inconstitucionalidade. Pero podería facelo antes.

Habitualmente, as reunións da comisión bilateral non teñen transcendencia pública e as leis que molestan aos grandes poderes fácticos recórrense o último día, cando xa non hai tempo para reaccionar. Por iso fixemos pública esta reunión e alertamos que as próximas 3 semanas son críticas e decisivas para evitar que suspendan a primeira das leis que conseguiu aprobar a PAH para acabar coa urxencia habitacional, conxuntamente con outras organizacións e grazas ao apoio masivo de miles de persoas.

Non nos quedaremos de brazos cruzados esperando que a suspendan. Advertimos publicamente ao PP que se equivoca si pensa que tombar esta lei sairalle gratis. Non permitiremos un golpe de estado dun goberno en funcións do PP, da banca e das subministradoras a unha lei que funciona, que veu para quedarse e para garantir o dereito á vivenda e aos subministros básicos.
Esta lei naceu na rúa e será a xente da rúa que a defenderá con todas as súas enerxías: ¡porque hai vidas en xogo e non nos renderemos!

Chamamos á cidadanía e a toda a sociedade a defender os dereitos que conquistamos, pero tamén facemos un chamamento aos grupos parlamentarios do Parlamento de Cataluña, onde a lei foi aprobada por unanimidade, e aos do Congreso dos Deputados a defender publicamente lei 24/2015 e a lexislar a nivel estatal "as 5 da PAH" de xeito inmediato.

Nos próximos días presentaremos unha campaña pública contra este ataque e pediremos a todo o mundo que a apoie e que se adhira.

Así mesmo anunciamos accións contundentes e continuadas contra o PP e todos aqueles partidos que se sitúen ao seu lado, contra aqueles que atacan os nosos dereitos. Sabemos que sinalar aos responsables, sexan bancos, subministradoras, gobernos ou partidos, fai moito dano á súa imaxe, especialmente en época preelectoral ou electoral.

Para rematar, convocamos á cidadanía a concentrarse ante as sedes do PP en todo o estado o vindeiro luns 18 de abril ás 18.30h.

Parecía imposible cambiar as leis inxustas, pero conseguímolo. Agora evitaremos que tomben a "Lei catalá contra a urxencia habitacional" e forzar a extensión destes dereitos ao resto da cidadanía do estado.

¡Todo o mundo a defender a Lei de todas! ‪#‎AvuiEsPot‬ ‪#‎PPatacaILP‬

[ATENTAS] Apuntaros al evento facebook para la acción del ‪#‎18A‬ en las sedes del @PPopular-> https://goo.gl/bxtGTk