luns, 18 de abril de 2016¡ SOBRAN MOTIVOS !

Caceroladas en máis de 50 sedes do pp de todo o estado.

Sumate a defensa da lei 24/2015 :
http://afectadosporlahipoteca.com/2016/04/18/campana-de-adhesiones-en-defensa-de-la-ley-242015-contra-la-emergencia-habitacional/

A reforma da lei do chan feita por José María Aznar no ano 1998 estando de ministro de economía Rodrigo Rato propiciou un ciclo de especulativo que trouxo como resultado unha burbulla inmobiliaria que rebentaría en outubro de 2008. Durante este período unha minoría, actuando como unha auténtica trama corrupta, enriqueceríase rapidamente de xeito irracional, alterando o prezo dun ben básico, mentres a maioría se lle faría imposible o acceso a vivenda a presos razoables.

Este ciclo especulativo trouxo como resultado a quebra das caixas de aforro de todo o Estado que supuñan a metade do aforro da cidadanía, véndose afectado o conxunto do sistema financeiro que tivo que ser rescatado con 200.000 millóns de € de diñeiro público que supón recortes en sanidade ensino dependencia etc.
, Consecuencia disto tamén é a elevadísima débeda pública , xa supera o 100% do PIB, creada no rescate diste sistema financeiro convertendo débeda privada en pública que nos obriga a destinar 36.000 millóns de € de diñeiro público soltamente o pago dos intereses da mesma, hipotecando o futuro das seguintes xeracións sin que a día de hoxe se esixira ningún tipo de responsabilidades os directivos, tendo cometido todo tipo de delitos societarios e de alteración do prezo das cousas.

O rescate do sistema financeiro evidenciase feito a medida das elítes; sanease a entidade,supostamente quebrada, con diñeiro público vendese por unha cantidade ridícula a unha entidade privada, pronto pasa a dar beneficios que que se destinarán o pago de dividendos pero nin se esixe que, cando menos, devolvan o diñeiro do rescate. Digamos que aproveitaron este ciclo especulativo para PRIVATIZAR A TOTALIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO.

Na actualidade e grazas a crecreación do Banco Malo a SAREB ( Sociedade de xestión de Activos para a Reestruturación Bancaria) estamos presenciando un segundo nivel de especulación inmobiliaria que chega permitir que fondos Voitres como Black Stone compren paquetes de vivenda social a baixo custo para logo revendelos con elevados beneficios.

Durante o goberno de José María Aznar tamén se comezou a privatización do sistema enerxético e a eliminación marco legal estable establecido na crise do petróleo de 1973 que regulaba o prezo da enerxía. Como consecuencia desta privatización vémonos obrigadas a destinar elevadas cantidades de recursos públicos o pago do suposto déficit tarifario para que finalmente as suministradoras repartan beneficios en forma de dividendos entre os seus accionistas, mentres moias familias sofren POBREZA ENERXÉTICA.

O partido socialista tivo a oportunidade de iniciar a viraxe da política neoliberal a unha política que poña a economía o servizo das familias e non dos especuladores pero o final do mandato de José Luis Rodríguez Zapatero decidiu someterse a vontade do Partido Popular e da súa socia Angela Merquel reformando o artigo 135 da Constitución priorizando o pago dunha débeda inxusta e Ilexitimamente trasladada a débeda pública sin ser auditada.

O PP demostrou en reiteradas ocasións que un dos obxectivos principais dos seus gobernos e acción parlamentaria é protexer os intereses da banca e das grandes empresas do oligopolio enerxético por encima dos dereitos fundamentais da poboación Para conseguilo son capaces do que sexa necesario.
Bloquearon a ILP hipotecaria estatal da PAH no Congreso que fora avalada con 1,5 millóns de sinaturas e despois levárona o Tribunal Constitucional, esixindo a súa suspensión, todas as normas impulsadas por gobernos autonómicos sobre vivenda digna, En Xuño de 2013 Frearon a entrada no Parlamento Galego da ILP por unha “ Lei de Vivenda Digna e Contra a Pobreza enerxética” impulsada polas PAH-STOP galegas, o Decreto Lei 6/2013 de Andalucia sobre a función da vivenda, a Ley Foral 24/2013 de Navarra de medidas urxentes para garantir o dereito a vivenda, e a Lei 3/2015 de viuvebda do País Vasco.

Agora coa agravante de ser un goberno en funcións e como último servizo do PP ca banca e as empresas subministradoras, atacan a Lei 24/2015 de 29 de xullo, de medidas urxentes no ámbito da vivenda e da pobreza enerxética. /2015 de vivenda do País Vasco.

Non nos quedaremos de brazos cruzados esperando que a suspendan. Advertimos publicamente o PP que se equivoca si pensa que tombar esta lei sairalle gratis. Non permitiremos un golpe de estado dun goberno en funcións do PP, da banca e das subministradoras a leis que funcionan, que viñeron para quedarse e para garantir o dereito a vivenda digna e a so subministros básicos.
Estas leis naceron na rúa e seremos as persoas na rúa as que as defenderemos con todas as nosas enerxías: ¡ PORQUE HAI VIDAS EN XOGO NON NOS RENDEREMOS ¡

Chamamos a cidadanía e a toda a sociedade a defender os dereitos que conquistamos, pero tamén facemos un chamamento aos grupos parlamentarios dos Parlamentos Autonómicos e a os do Congreso dos Deputados a defender publicamente a lei 24/2015 que foi aprobada por unanimidade en Cataluña e a lexislar a nivel estatal “ as 5 da PAH”:

– Dación en Pago Retroactiva.
– Alugueres Alcanzables
– Stop Desafiuzamentos.
– Vivendas Sociais.
– Suministros Garantidos.

¡ Acude ás 18:30 a Rúa do Progreso 64 con cacharros pra facer ruído, o ruído da disconformidade, non vamos estar calados ante tanta corrupción e nepotismo !

Ningún comentario:

Publicar un comentario