xoves, 27 de setembro de 2018


Aínda non terminaron de pasar os que fai dez anos arrasaron con todo e xa os voitres volven con fame de máis. Esta vez veñen a por os alugueres, pero en realidade sempre veñen a por a nosa vida. Veñen a por ti. O 6 de outubro, ás 6 da tarde, é a hora de dicir que xa é suficiente, que non van enriquecerse máis á conta do noso acubillo e o noso futuro. Nos parlamentos como na rúa, é a hora de picar a súa burbulla.

MANIFESTO 6 OUTUBRO
 Á onda de case un millón de desafiuzamentos no últimos dez anos, súmase agora unha subida desmedida dos alugueres. Isto foi e será unha catástrofe tan calculada como desexada. O mesmo efecto que logrou o decreto Boyer, está a conseguir a lei que fai cinco anos o noso goberno aprobou, onde se decidiu acurtar o tempo máximo que podiamos vivir de aluguer nas nosas casas: baixando o prazo de 5 a 3 anos, pechábase así a operación de implante das SOCIMIS.
 Xa en 2012, deixouse practicamente libres de impostos un tipo particular de sociedades especulativas creadas en 2009 e inoperativas ata a súa exección de impostos: as SOCIMIS; ou, como preferimos chamalas, fondos voitre. Uns beneficios libres de impostos e un mercado máis rápido, depredador: todo estaba listo para a especulación do capital estranxeiro e nacional, deixando nunha posición de monopolio no mercado de aluguer a estas empresas .
Este tipo de fondos voitres especializados na compra a moi baixo prezo de vivendas da Banca, proceden de Execucións Hipotecarias na súa gran maioría ,para daquela ser alugadas e posteriormente vendidas. Lanzáronse a por o seu carroña de millóns de vivendas baleiras e habitadas e os investimentos en vivenda disparáronse, ocasionando unha subida de prezos da vivenda en compra a un ritmo que case triplica o do PIB, 40% nas grandes capitais (mentres que o PIB faio a un 16%) claro signo de que a burbulla está instalada permanentemente no país .
 Cinco anos despois, o seu impacto está en todas as noticias: subidas de aluguer do 40% e do 50% nas principais cidades do noso país, sendo estes prezos moi superiores aos das cotas hipotecarias actuais. Hoxe, quen vive de aluguer destinan de media un terzo dos seus ingresos para pagarse un teito. En cidades como Madrid ou Barcelona, case a metade.
 Os desafiuzamentos de vivendas de aluguer, naturalmente, non se fixeron esperar. Cos datos de hai uns meses e sabendo que hoxe en día os indicadores empeoraron, no noso país se desahucia cada hora a 4 familias por aluguer e a 3 por hipoteca. 
Quen resiste nas súas casas enfróntanse á usura das empresas de subministracións, que ameazan en todo momento con deixalas sen luz, sen calefacción ou mesmo sen auga. É o que se chama comunmente pobreza enerxética.
 Nin a PAH, nin os sindicatos de inquilinos, nin todos os demais colectivos que loitan polo dereito á vivenda, quedámonos de brazos cruzados. Seguimos negociando, organizándonos e impedindo que nos boten das nosas casas. O máis duro da nosa loita está de madrugada nos portais, esperando a autómatas que din que só fan o seu traballo, botando a persoas á rúa e enriquecendo aos de sempre fronte á inacción total das Administracións. 
Son tanto o Concello como a Comunidad de Madrid, cuxa politica de vivenda é inexistente, e sen que ata a data fosen capaces de garantir un parque público de vivenda social, entre outros moitos motivos porque foi malvendido a fondos voitre. Pero tamén loitamos nos tribunais e nos parlamentos. Desde a nosa Iniciativa Lexislativa de 2013, feita trizas no Congreso, presentamos proxectos de lei en practicamente todas as Comunidades Autónomas. En Madrid, fai menos dun ano, a Asemblea de Madrid rexeitou debater unha lei presentada con máis de 76.000 firmas. 
Hai tan só uns días, o Congreso dos Deputados aceptou debater a nosa última proposta, articulada nas 5 da PAH: 
1. Dación en pago retroactiva, para que todas as persoas que perderon a súa casa hipotecada ou que están a piques de perdela poidan, polo menos, non quedar endebedados para sempre, ademais de sen teito. Necesitamos mecanismos de segunda oportunidade para conceder a dación en pago e a condonación da débeda para acabar coa asfixia de todas as famlias ás que os bancos enganaron nos últimos anos. Queremos eliminar as claúsulas abusivas e lograr que se compense economicamente a quen foi estafados. 
2. Un aluguer alcanzable e seguro, que volva protexer ao inquilino durante polo menos 5 anos cuns prezos regulados do aluguer, como en Alemaña, e acordes aos ingresos, para que acabe esta especulación que se ceba coas nosas vidas. 
3. Fin dos desafiuzamentos de primeira e única vivenda. Os bancos e os grandes garfos de vivenda terán que ofrecer un aluguer social ás familias antes de deixalas na rúa. Cando o propietario sexa un pequeno propietario, o Estado facilitará axudas para o aluguer. A Administración Pública terá que ofrecer realojos, mesmo fronte a casos de ocupación. No noso país hai máis de 3,5 millóns de vivendas baleiras. Si hai casas para todos e todos temos dereito a dispoñer dun teito.
 4. Vivivenda Social: Toda esa vivenda baleira ten que mobilizarse a través dunha cesión obrigatoria dos grandes propietarios e uns alugueres sociais nunca superiores ao 30% dos ingresos, para incrementar o parque público de vivenda e frear de paso a burbulla especulativa. É o modelo que existe en moitas cidades de Austria e que ten os prezos do aluguer baixo control. 
5. Subministracións garantidas para todos. Porque é inxustificable que corten a luz ou a calefacción a unha familia, defendemos que ten que primar o Principio de Precaución –unha garantía de non cortar as subministracións básicas de auga, luz e gas sen antes ter información sobre a situación das afectadas– e a existencia dun Bono Social –un pago en función da capacidade adquisitiva. As compañías enerxéticas do noso país son das máis caras e as máis rendibles de Europa e teñen que facerse cargo, en lugar da administración, do custo das familias que non poidan pagar. 
Aínda non terminaron de pasar os que fai dez anos arrasaron con todo e xa os voitres volven con fame de máis. Esta vez veñen a por os alugueres, pero en realidade sempre veñen a por a nosa vida. Veñen a por ti. O 6 de outubro, ás 6 da tarde, é a hora de dicir que xa é suficiente, que non van enriquecerse máis á conta do noso acubillo e o noso futuro. Nos parlamentos como na rúa, é a hora de picar a súa burbulla.
 https://viviendaporderecho.info/manifiesto-6-octubre/
As 5 da PAH no Congreso supoñen unha esperanza ante a maior burbulla inmobiliaria da nosa historia e os seus nocivos efectos
 
 by Simone Renn | Sep 24, 2018 | Viñeta do Petardo Artigo de Simone Renn – @ SimoneRenn En 
 
España non se fixeron políticas para cambiar o hábito do investimento en “o ladrillo” e de novo estamos a pagalo. Alugueres e compras de pisos polas nubes. Estamos a enfrontarnos a unha burbulla inmobiliaria maior que a que xa tivemos. Segundo o asesor financeiro Víctor Albargonzáles no seu blogue do Confidencial: España vai repetir o erro de principio de século, pero esta vez multiplicado por catro (a diferenza entre o Euribor de entón e o de agora). 
 
A existencia dun diñeiro tan barato e a falta de asesoramento fiable para exporse alternativas ao ladrillo será o motor “turbo” da nova burbulla inmobiliaria. No noso país non se inviste en I+D+i como noutros países, tan só en en inmobles. Non se pensa en como se pode mellorar o tecido industrial e as áreas de investigación ou artísticas, tan só invístense enerxías en estudar como estrangular o mercado do ladrillo ata extenuarlo. O outro sector no que se inviste en España é o turismo, que de novo está apoiado no sector inmobilario.
 
 Seguimos poñendo todos os ovos en “Turismo e Ladrillo” e os destinos turísticos que por causas do terrorismo perderan clientes, o que beneficiou o turismo de España, agora estanos comezando a recuperar e xa o estamos notando. Así o demostran os últimos datos do Banco de España que revela que o turismo en España pode crecer este ano menos que o PIB por primeira vez desde 2009. 
 
O noso mercado é todo “menos equilibrado”, non se diversifica. Os nosos políticos non traballan como debesen, buscando alternativas e mirando a longo prazo polo país, parece que só buscan resultados a curto prazo “rendibles” durante a súa lexislatura e para a súa lexislatura. Faría falta traballo, moito traballo dos políticos e valentía para cambiar o hábito do “Ladrillo e o Turismo”.
 
 Hábito que doutra banda leva aos “señores do ladrillo” para cometer atrocidades sen ter en conta algo que todos deberiamos ter moi en conta e é que a Constitución Española, esa que este ano cumpre 40 anos, recoñece no seu artigo 47 que: 
 
 “Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.” 
 
 A xestión do aluguer e venda de vivendas en España están a liderala os “fondos voitres” beneficiarios das últimas leis do PP sobre a vivenda, que mediante a “xentrificación” están a botar aos habitantes dos barrios e substituíndoos por novos habitantes e usuarios cun maior poder adquisitivo, que aqueles que se teñen que ir ao verse empuxados mediante políticas urbanísticas e subidas de prezos. 
 
Todo isto a plena luz do día con total impunidade, iso si amparados polas leis e políticas do anterior goberno do PP. O artigo 47 da Constitución é realmente importante pois debería facer que o Goberno concibise a vivenda como “un dereito” e por tanto traballar para que non se converta unicamente nun “negocio de investimento inmobiliario e financeiro”. 
 
Precisamente os gobernos conservadores aos que se lles enche a boca da palabra Constitución en España, cando a eles interésalles, esquécena enchendo os petos das grandes empresas inmobiliarias e da construción aprobando leis que lles beneficia e con todo deixa na rúa a cidadáns deste país. 
 
Convén lembrar que a orixe da primeira burbulla inmobiliaria veu como consecuencia da Lei do chan aprobada polo expresidente Aznar en 1998 A Lei do chan de 1998 fai necesario xustificar a decisión de clasificar un chan como non urbanizable, en contraposición coa tradición anterior na que se estudaba cal debía ser urbanizable. 
 
SEGUIR LENDO... Xa era hora! O Congreso aproba a toma en consideración da Lei Vivenda PAH

 
By hmora85 on 18/09/2018 Tras unha década de loita social, chegou a hora de facer xustiza coas familias afectadas pola usura da banca e as leis criminais O 18 de setembro de 2018, pasará á historia na loita dos dereitos civís do noso país como o día en que o Congreso tomou en consideración a Lei de emerxencia habitacional para familias vulnerables no ámbito habitacional e da pobreza enerxética, máis coñecida como a Lei de Vivenda da PAH.

 Xusto canto se producen 10 anos do estalido da crise financeira e a burbulla inmobiliaria, máis de 700.000 desafiuzamentos despois, outros tantos centenares de miles de familias que estiveron ou están ao bordo do desafiuzamento, unha incerta cifra de suicidios pero que supera seguro varios miles, despois de toneladas de sufrimento inxusto, inxustificable, inhumano e irracional, por fin a representación da cidadanía decidiu estudar as propostas da PAH, elaboradas coa autécticas coñecedoras dos devastadores efectos da crise, a estafa hipotecaria ou a actual burbulla do aluguer: as familias afectadas.

 Nunha situación de absoluta emerxencia habitacional, con preto de 16.000 desafiuzamentos só no primeiro trimestre deste ano, cuns prezos e unha regulación do aluguer que está a expulsar á xente, non só das súas casas senón tamén dos seus barrios e cidades, precarizando aínda máis as condicións de vida, cuns prezos de compra subindo ao ritmo dos anos da burbulla e sen un parque público de vivenda social en regimen de aluguer que free as subidas, cuns fondos voitre que non pairan de acaparar vivenda a prezos de saldo, pero que non sacan ao mercado para especular con elas; e un oligoplio enerxético que inpunemente non dubida en cortar as subministracións básicas de auga, luz e gas, condenando a unha vida de frío e escuridade.


Este é o contexto no que Xa era hora! Escóitanse as nosas propostas. A Lei de Vivenda da PAH é unha proposta de Xustiza Social que nace do sufrimento, pero que constitúe a única esperanza para conseguir que o acceso á vivenda neste país, poida deixar de depender exclusivamente do nivel de renda das familias, e chegue algún día para ser considerado como un Dereito esixible pola cidadanía. Imos estar moi pendentes do trámite da lei, non imos consentir que, vía emendas, poidan desnaturalizar o espírito, os contidos ou o alcance da nosa lei.

Nin tampouco que con argucias atrasen a súa aprobación definitiva, que esperamos non máis aló da próxima primavera, porque a situación é dramática. Imos tamén en paralelo, a pelexar por outras medidas tamén imprescindibles, pero que por razóns xurídicas non cabían na lei, como a retirada inmediata dos recursos de inconstitucionalidade contra todas as leis autonómicas que interpuxo o goberno do PP, imos esixir o cumprimento inmediato do ditame do Comité DESC da ONU, a pelexar por unha reforma fiscal da vivenda que saque ao aluguer os 3,5 millóns de casas baleiras que hai segundo o INE… E aínda que somos fortes, este camiño non o imos a facer soas, senón da man da Alianza contra a Pobreza Enerxética, que xa colaborou no redactado da Lei, e do Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Colectivos sociais, que xunto á PAH, loitan polo Dereito á Vivenda Digna e Adecuada neste país; así como un gran número de movementos sociais que nos acompañaron neste proceso e continúan estando ao noso lado.

Longo foi o camiño desde que a PAH naceu en febreiro de 2009, disposta a cambiar as cousas, reverter os sentimentos de culpa, vergoña e medo das familias afectadas cara ao empoderamiento e facer entender que non somos culpables, senón vítimas dun sistema dominado pola banca e unhas leis de vivenda totalmente criminais. O obxectivo principal estaba claro, lograr unha nova lexislación. Nos decian que era imposible, que as cousas eran así, que non as podriamos cambiar, pero nós sabiamos que o imposible só tarda un pouco máis. Alzamos a voz e con paso firme chegamos ao Congreso. Hoxe arrinca unha etapa de esperanza, unha oportunidade para reparar unha inxustiza histórica e evitar que se repitan os devastadores feitos que nos trouxeron ata aquí.

 Si se pode! # YaEraHora

  Las mentiras sobre vivienda de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
 http://afectadosporlahipoteca.com/2018/08/20/las-mentiras-sobre-vivienda-de-la-comision-nacional-de-los-mercados-y-la-competencia/

 
 http://afectadosporlahipoteca.com/2018/09/11/gracias-a-la-presion-social-la-ley-vivienda-pah-llega-al-congreso/


Ábalos se compromete con la Ley Vivienda PAH

 http://afectadosporlahipoteca.com/2018/09/14/abalos-se-compromete-con-la-ley-vivienda-pah/

domingo, 16 de setembro de 2018

A Xustiza declara abusiva hipotécaa Tranquilidade que comercializou Banesto.

Os afectados estiveron pagando un 5,75% de interese durante 10 anos sen apenas amortizar capital. O pago de máis podería superar os 60.000 euros.


la Vanguardia https://www.lavanguardia.com/economia/20180912/451776909496/justicia-abusiva-hipoteca-tranquilidad-banesto.html?utm_campaign=botones_sociales_app&utm_source=whatsapp&utm_medium=social

Hipotécaa Tranquilidade comercializada por Banesto, agora integrado en Banco Santander, nos meses previos ao estalido da crise financeira foi declarada abusiva polo Xulgado Mercantil, número 6 de Madrid. Así o explicou a asociación de defensa dos intereses dos usuarios financeiros, Asufin, que liderou a demanda colectiva contra este produto financeiro.
 
  O produto comercializouse entre parellas novas durante os meses previos ao estalido da crise financeira cando o euribor marcaba máximos en España. Nese momento, a publicidade de Banesto asegura a “tranquilidade” dos seus clientes ofrecendo un tipo fixo durante o primeiros dez anos de vida do crédito. 
 
Unha década pagando intereses do 5,75%.
 
O problema, segundo explicou Patricia Suárez, presidenta de Asufín, é que o tipo que estiveron pagando os afectados durante estes últimos 10 anos foi do 5,75% sen que se viron favorecidos pola caída do euribor que se produciu desde entón. “A maioría pensaba que a súa hipoteca non baixaba porque tiñan unha cláusula adoito, pero cando chegan á asociación e analizamos os seus contratos démonos conta que había moito máis”, asegura Suárez. En concreto, o xuíz considera abusivo non só ese tipo de interese, tamén o sistema de amortización, as datas de liquidación de intereses. 
 
Os afectados pagaron un extra prezo duns 60.000 euros.
 
 Pero non só os intereses eran desproporcionados, o xuíz tamén declarou abusiva é a estrutura de amortización do produto deseñado por Banesto. A hipoteca estaba deseñada para que durante eses primeiros anos, o cliente só estaba a pagar intereses sen apenas amortizar capital. “Dez anos despois, os afectados deben case o mesmo que cando contrataron a hipoteca. É dicir, é coma se esta década estivesen vivindo de aluguer”, explica a presidenta de Asufin. Segundo os cálculos desta asociación, un afectado cunha hipoteca media de 200.000 euros pagaría uns 60.000 euros de máis nestes 10 anos. 
 
 
A sentenza ditada polo xulgado madrileño establece a nulidade de todas estas cláusulas abusivas e condena á entidade financeira, agora Banco Santander, a deixar de aplicar estas cláusulas nas hipotecas e recoñece o dereito dos afectados a que sexa a entidade financeira a que asuma todo os gastos que este proceso implique. 
 
Mesmo recoñece a nulidade dunha cláusula financeira denominada “gastos a cargo do prestatario” na que Banesto cargara sobre os clientes todos os gastos de xestión, os impostos a constitución da hipoteca e mesmo os gastos de clausura da mesma Para recuperar o pago de máis hai que ir a un xuízo persoal Desde Asufin explican que ao tratarse dunha demanda colectiva a resolución xudicial non só afecta o centenar de familias que a promoveu desde a asociación, senón a todos os afectados. É dicir, o banco debería deixar de aplicar esa cláusula abusiva. 
 
Outra cousa é a recuperación do diñeiro pago de máis. “Quen queira recuperar o diñeiro deberán acudir de maneira individual aos tribunais”, advirten desde Asufin. A sentenza pode ser recorrida por Banco Santander que xa está a chegar a acordos bilaterais con algúns clientes para evitar que,como ocorreu con outros produtos financeiros, este tamén poida chegase a Tribunal Supremo e, no seu caso, á Xustiza Europea.

O criterio preliminar do TXUE abre a porta a anular 17.000 desafiuzamentos. O avogado xeral da Corte de Luxemburgo insta a anular as execucións cando a hipoteca permita inicialas por unha soa falta de pagamento.

 Rexeita aceptar as cláusulas de vencimiento anticipado abusivas aínda que o banco non as aplique ata sufrir 36 atrasos no cobro.


 (5 días o País)https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/13/midinero/1536826666_355017.html

  O avogado xeral do Tribunal de Xustiza da UE ( TXUE), unha especie de fiscal xeral da Corte comunitaria, considera que as cláusulas hipotecarias españolas que permiten iniciar un desafiuzamento ante unha soa falta de pagamento deben ser anuladas por abusivas e non poden ser suavizadas. 
Esta é a conclusión que o polaco Szpunar alcanzou tras estudar unha cuestión exposta polo Tribunal Supremo español ao TXUE, e catro casos similares máis. Luxemburgo deberá emitir un ditame definitivo nas próximas semanas tras escoitar o criterio do avogado xeral, que adoita seguir. 
 A proposta de Szpunar supón eliminar do contrato as cláusulas de vencimiento anticipado que permitan iniciar a execución hipotecaria ante unha soa falta de pagamento, sen posibilidade de substituír o texto das mesmas elevando o número de cotas para permitir que o banco poida impulsar o desafiuzamento aínda que a falta de pagamento sexa maior, como suxeriu o Supremo.
 De feito, aínda que a execución hipotecaria dun dos casos non se inicia coa primeira falta de pagamento, senón cando xa se deixaron de abonar 36 cotas, o avogado xeral considera que a abusividad da cláusula debe impedir aplicala igualmente.

Este postulado, de ser adoptado polo propio tribunal no seu ditame definitivo, podería anular miles de desafiuzamentos que levan máis dun ano suspendidos á espera do pronunciamiento comunitario. En concreto, desde que o Supremo elevase a súa consulta en febreiro de 2017, as execucións hipotecarias sobre vivenda descenderon un 55%, pasando dunhas 5.500 ao trimestre a unhas 2.500 entre marzo e xuño de 2017. Aínda que pode haber outros factores que fosen rebaixando o volume de execucións, a caída acumulada indica que actualmente pode haber máis de 17.000 desafiuzamentos suspendidos á espera da resolución comunitaria.
 “Se Luxemburgo asume a tese do avogado xeral, o que é moi probable, moitas execucións hipotecarias serán anuladas. E non só iso, senón que os afectados terán dereito a reclamar indemnizacións”, expón o socio-director do bufete Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.
 De momento, o avogado xeral pronunciouse este xoves en termos similares sobre cinco casos distintos, tres de Bankia, un de BBVA e outro de Abanca. Este último foi o que lle expuxo o Supremo que, despois de que o TJUE emendáselle a plana no caso das cláusulas adoito e impuxese a devolución con retroactividade total para os afectados por condicións opacas, optou por curarse en saúde e consultarlle antes de pronunciarse sobre as consecuencias de anular outras cláusulas hipotecarias abusivas. En concreto, o asunto aborda unha hipoteca de 100.000 euros a 30 anos que incluía unha cláusula de vencimiento anticipado que permitía á entidade iniciar a execución do crédito e esixir o pago da totalidade da débeda pendente, máis os gastos, intereses ordinarios e de demora, en caso de falta de pagamento dunha única cota mensual. Unha condición que adoitaba incluírse habitualmente nas hipotecas españolas.

Szpunar lembra que a xurisprudencia que emana de varios casos españois aclara que unha soa falta de pagamento “non constitúe un incumprimento suficientemente grave en relación coa duración e a contía do préstamo” que permita executar a totalidade do crédito. O avogado xeral conclúe así, nos cinco casos abordados, que os procedementos de execución derivados de aplicar a cláusula abusiva deben suspenderse, a non ser que o consumidor acepte expresamente continuar por esta vía. 
A partir de aí, o avogado xeral do TJUE lembra que “os xuíces nacionais están obrigados, pura e simplemente, a deixar sen aplicación as cláusulas consideradas abusivas”, polo que “a totalidade da cláusula quedaría necesariamente sen efecto”.
 O efecto na reforma hipotecaria Precisamente a xurisprudencia que menciona Szpunar xa motivara un importante capítulo da reforma hipotecaria que o Congreso leva preto dun ano tramitando, co que se busca elevar o limiar de falta de pagamentos a partir do que o banco pode iniciar a execución. O Goberno do PP propuxo que en lugar dunha falta de pagamento, ou tres como se estableceu na reforma de 2013, o volume de débeda deba ascender ao 2%, ou a nove cotas, na primeira metade do préstamo, ou ao 4%, ou 12 cotas, despois.
Outros grupos, como o socialista, propuxeron fórmulas alternativas con limiares máis altos mediante emendas que están por discutir. “A conclusión do avogado da UE fai máis necesario que nunca a aprobación urxente da lei de transparencia na contratación masiva que se tramita no Congreso e que integra a ineficacia plena das cláusulas abusivas: é dicir se unha cláusula é declarada nula, todos os efectos xerados pola devandita cláusula deben anularse”.


O avogado xeral do TXUE insiste nas súas conclusións sobre o vencimiento anticipado na preeminencia do dereito europeo. (confilegal) por  Luís Javier Sanchez | 14 setembro, 2018

Maciej Szpunar, avogado xeral do Tribunal de Xustiza da Union Europea ( TJUE) por Polonia fixo público tres informes sobre cinco cuestiones prejudiciales sobre os procedementos de execución en marcha que agora o Tribunal terá que ratificar, ou non, noutras tantas sentenzas nuns meses. De ratificar os ditames feitas públicas onte por Szpunar, todos os cidadáns nesa situación terán que ser consultados se queren que continúe o proceso de execución.
 A figura do avogado xeral do TJUE -son 9, doutros tantos países- non ten nada que ver cos avogados, fiscais ou avogados do Estado. Desempeña un papel especial no Tribunal de Xustiza, achegando aos xuíces a súa opinión con total imparcialidade e independencia. Non forman parte das deliberacións do Tribunal, cuxos xuíces son os que finalmente achegan a decisión final. As conclusións do avogado xeral non se presentan en todos os supostos, senón só “cando o asunto meréceo.
 Cada vez que hai un elemento de novidade, de falta de claridade, pídense conclusións”. Agora o TXUE, entre dúas semanas e tres meses, deberá ratificar ou non a formulación do avogado xeral Szpunar nas cinco sentencias mencionadas. Estatisticamente, no 67 por cento das sentenzas os maxistrados do TXUE seguen os ditames dos avogados xerais.
 Como xa adianto CONFILEGAL, o pasado mes de maio catro avogados españois, Dionisio Moreno e Verónica Dávalos, con máis experiencia, e dous debutantes, Gonzalo Carrasco, novo avogado da PAH e Ana Cotero, da Quenda de Oficio estiveron presentes en Luxemburgo sede do TXUE, nas diferentes cuestións prejudiciales expostas polas cláusulas de vencimiento.
Nesa reportaxe sinalabamos como estaban acudidos estes avogados nestes asuntos. Para Dionisio Moreno, “con estas conclusións queda claro que se xa se pronunciou un tribunal sobre a abusividad dun cláusula o que non pode facer un tribunal superior dicir que non é abusiva ou revisar devandito pronunciamiento”, segundo despréndese das conclusións do asunto de Alacante.
 Isto o que ao parecer deixa claro é que non se pode revisar ningunha execución hipotecaria”. A xuízo deste avogado experto en dereito hipotecario, destas conclusións dedúcese que “Os xuíces deben ser libres para valorar a abusividad desta cláusula e non pode ser que o Tribunal Supremo pida que se prescinda desa xurisprudencia e execútese o procedemento, Non se poden cambiar as regras do xogo e menos o Tribunal Supremo que non coñece de execucións hipotecarias. Non ten competencia para revisar execucións hipotecarias porque non hai recurso de casación nestes momentos”.
 Na súa opinión é cuestionable, como se indican nas conclusións que o Avogado Xeral ha unido nas cuestións prejudiciales dos asuntos de Fuenlabrada e Santander “ que o mellor que lle poida pasar ao consumidor é que lle executen, Agora haberá que informar o consumidor e este terá que decidir sobre o seu futuro. Se quere execución ou que se arquive o asunto cando se declare como abusivo a cláusula de vencimiento anticipado”.
Este xurista lembra que este caso atopouno en dúas sentenzas e nun asunto que levei en Galicia “ se se aplica a xurisprudencia do TXUE sobre a abusividad da citada cláusula de vencimiento anticipado, non se poderá aplicar outra sentenza contraditoria do Tribunal Supremo pare revisar esa valoración”. O avogado xeral ha presentado tres informes, un do asunto de Alacante, outro que relaciona o asunto de Fuenlabrada e Santander e un terceiro da cuestión de Supremo e do asunto do xulgado de 1 instancia de Barcelona. A día de hoxe o TXUE, ditou dúas sentenzas e catro autos sobre vencimiento anticipado se temos en conta que xa na sentenza Aziz falábase deste tema. “De momento e ata que non teñamos as sentenzas destes asuntos, moitas execucións hipotecarias por unha falta de pagamento están detidas.
Agora, o consumidor poderá decidir sobre o seu futuro neste tema”, advirte Moreno. “Os bancos que asinaron o Código de Boas Prácticas para evitar execucións hipotecarias e chegar acordos cos seus clientes, normalmente non o utilizan e van directamente á execución” 

Spunznar é un avogado xeral que coñece ben o vencimiento anticipado. De feito foi o que presentou conclusións aos asuntos Primus e Penalva López (2015), sobre esta temática. Como primeira conclusión xeral Verónica Dávalos destaca “que están os asuntos interrelacionados.
 Xunto coa relación antes descrita, hai outros dous asuntos do Supremo e de Barcelona tamén relacionados. De feito as conclusións de cada asunto remiten ao outro relacionado en varias pasaxes. Isto xera complexidade para entendelo”. Desde esta perspectiva, Spuznar convida ao citado tribunal “a que siga mantendo a súa xurisprudencia sobre esta cláusula de vencimiento anticipado. Propón que se confirme dita xurisprudencia, de tal forma que a idea do Tribunal Supremo de descafeinar a importancia desta cláusula non será posible.
Non se pode cortar en anacos a cláusula para poder salvala”, aclara. Do mesmo xeito que pasou no relacionado coas cláusulas chan, “a cláusula de vencimiento anticipado, se se declara nulo, non é vinculante. Tense como non posta e non existiría. Aquí non se poden inventar cousas para moderar. É o mesmo esquema das cláusulas chan que se viviu nestes anos”. Tamén destaca que “ se no procedemento de execución hipotecaria se se declara nula a cláusula, o procedemento non pode proseguir.
Haberá que preguntarlle ao consumidor se quere ou non seguir coa execución hipotecaria. Ata agora o xuíz seguía coa execución.” Lembra que cando levamos o asunto Penalva lopeznos indicaron que vivas habería máis de 431.000 execucións hipotecarias no 2015. Son centos de miles de procedemento que haberá que ver como queda coas futuras sentenzas do TXUE sobre estes temas en cuestión”. No caso de que fose así, e demostrásese que a cláusula de vencimiento anticipado é nula por abusiva solicitada polo consumidor, tería que arquivarse devandito procedemento.
 “Hai que ser prudente sobre esta cuestión e revisar asunto por asunto. As execucións hipotecarias baixaron moitísimo  a expensas destas sentenzas do TXUE que estamos a comentar”. Este avogado espera que o TXUE siga a liña do avogado xeral Spuznar nas súas conclusións reflectida. O Avogado Xeral propón que se confirme dita xurisprudencia do TXUE para que ningún tribunal poida descafeinar a nulidade desta cláusula Cláusulas abusivas nulas.
 Outro xurista que opina sobre este tema é Jose María Erausquin, socio director de Avogados Res. Moi envorcado a traballar como plataformas como Stop Desafiuzamentos Guipúscoa. Na súa valoración das conclusións do avogado xeral do TXUE destaca que “o artigo 6 da directiva e o principio de efectividade o que sinalan é que se unha cláusula é abusiva e nula, hai que expulsala e colocar ao consumidor na situación anterior á aplicación da cláusula. Non se pode modular por ningunha cláusula supletoria. Agora hai o xuíz deberá preguntarlle se se segue coa execución. Ata agora poucos xuíces fixérono”. 

Erausquin lembra que “nos casos que os meus defendidos pediron o arquivo do asunto, facíano para negociar co banco. Tiñan a casa en propiedade e alcanzaron un acordo co banco. Noutras situacións, a débeda era tan alta que preferiron a execución ou os propios xuíces seguiron adiante sen preguntar ao interesado”. O noso interlocutor lembra que hai unha chea de procedementos suspendidos á espera de como resolva o TXUE na súa sentenza devanditos preitos pola aplicación da cláusula de vencimiento anticipado. “Se esa clausula execútase cando a pide o executado, as execucións confirmaranse. Todas as suspendidas ratificaranse cando o TXUE dite unha sentenza en próximos meses”, afirma. O Tribunal Supremo foi cuestionando estes principios comunitarios.
Agora o avogado xeral di que o principio de efectividade é este e que a cláusula se é abusiva é tamén nula e non se pode substituír Respecto das sentenzas, cre que respectará o principio de efectividade do dereito da UE vinculado ao articulo 6.1 da directiva. “É a pedra angular”. E di que” as cláusulas abusivas vincúlanlle e que declarada, ese consumidor repoñeráselle á situación anterior no caso de que non existise a cláusula”.
 Fronte a iso recoñece que o “Tribunal Supremo foi cuestionando estes principios comunitarios. Agora o avogado xeral afirma que o principio de efectividade é este e que a cláusula se é abusiva é tamén nula e non se pode substituír. Ademais tampouco se pode substituír por unha cláusula que poida ser mellor, a non ser que o pida expresamente o debedor. Iso pode facer que algunhas execucións hipotecarias detéñanse. Haberá que preguntarlles agora de forma obrigatoria. Se a execución pídea o consumidor non se vulnera ese principio de efectividade”.
 Para este experto “na maior parte dos casos, e aínda que o tentan moitos afectados negociar co banco e salvar a casa, ao final pérdena porque non teñen o diñeiro suficiente para sacala adiante realmente. Se non pode pagar tres cando lle executaron é complicado que poida pagar corenta para estar ao día. É moi difícil financiar esa posibilidade por desgraza”. Ao final atopámonos cun procedemento hipotecario por unha cláusula abusiva que conclúe coa perda da vivenda. “Ata fai catro anos todos os preitos tiñan cláusula de vencimiento anticipado por unha cota. Agora reflíctense tres falta de pagamentos, que tamén creo que é abusivo”, conclúe.