xoves, 27 de setembro de 2018

As 5 da PAH no Congreso supoñen unha esperanza ante a maior burbulla inmobiliaria da nosa historia e os seus nocivos efectos
 
 by Simone Renn | Sep 24, 2018 | Viñeta do Petardo Artigo de Simone Renn – @ SimoneRenn En 
 
España non se fixeron políticas para cambiar o hábito do investimento en “o ladrillo” e de novo estamos a pagalo. Alugueres e compras de pisos polas nubes. Estamos a enfrontarnos a unha burbulla inmobiliaria maior que a que xa tivemos. Segundo o asesor financeiro Víctor Albargonzáles no seu blogue do Confidencial: España vai repetir o erro de principio de século, pero esta vez multiplicado por catro (a diferenza entre o Euribor de entón e o de agora). 
 
A existencia dun diñeiro tan barato e a falta de asesoramento fiable para exporse alternativas ao ladrillo será o motor “turbo” da nova burbulla inmobiliaria. No noso país non se inviste en I+D+i como noutros países, tan só en en inmobles. Non se pensa en como se pode mellorar o tecido industrial e as áreas de investigación ou artísticas, tan só invístense enerxías en estudar como estrangular o mercado do ladrillo ata extenuarlo. O outro sector no que se inviste en España é o turismo, que de novo está apoiado no sector inmobilario.
 
 Seguimos poñendo todos os ovos en “Turismo e Ladrillo” e os destinos turísticos que por causas do terrorismo perderan clientes, o que beneficiou o turismo de España, agora estanos comezando a recuperar e xa o estamos notando. Así o demostran os últimos datos do Banco de España que revela que o turismo en España pode crecer este ano menos que o PIB por primeira vez desde 2009. 
 
O noso mercado é todo “menos equilibrado”, non se diversifica. Os nosos políticos non traballan como debesen, buscando alternativas e mirando a longo prazo polo país, parece que só buscan resultados a curto prazo “rendibles” durante a súa lexislatura e para a súa lexislatura. Faría falta traballo, moito traballo dos políticos e valentía para cambiar o hábito do “Ladrillo e o Turismo”.
 
 Hábito que doutra banda leva aos “señores do ladrillo” para cometer atrocidades sen ter en conta algo que todos deberiamos ter moi en conta e é que a Constitución Española, esa que este ano cumpre 40 anos, recoñece no seu artigo 47 que: 
 
 “Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.” 
 
 A xestión do aluguer e venda de vivendas en España están a liderala os “fondos voitres” beneficiarios das últimas leis do PP sobre a vivenda, que mediante a “xentrificación” están a botar aos habitantes dos barrios e substituíndoos por novos habitantes e usuarios cun maior poder adquisitivo, que aqueles que se teñen que ir ao verse empuxados mediante políticas urbanísticas e subidas de prezos. 
 
Todo isto a plena luz do día con total impunidade, iso si amparados polas leis e políticas do anterior goberno do PP. O artigo 47 da Constitución é realmente importante pois debería facer que o Goberno concibise a vivenda como “un dereito” e por tanto traballar para que non se converta unicamente nun “negocio de investimento inmobiliario e financeiro”. 
 
Precisamente os gobernos conservadores aos que se lles enche a boca da palabra Constitución en España, cando a eles interésalles, esquécena enchendo os petos das grandes empresas inmobiliarias e da construción aprobando leis que lles beneficia e con todo deixa na rúa a cidadáns deste país. 
 
Convén lembrar que a orixe da primeira burbulla inmobiliaria veu como consecuencia da Lei do chan aprobada polo expresidente Aznar en 1998 A Lei do chan de 1998 fai necesario xustificar a decisión de clasificar un chan como non urbanizable, en contraposición coa tradición anterior na que se estudaba cal debía ser urbanizable. 
 
SEGUIR LENDO... 

Ningún comentario:

Publicar un comentario