mércores, 8 de marzo de 2017
DIA INTERNACIONAL DA MULLER.

A loita día a día é a que nos fai libres a todas. Pero hoxe parece xusto lembrar as que conquistaron o que hoxe son dereitos . Queda moito por facer ata acadar a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Unha verdadeira praga FIMINICIDA  estaba agochada no disimulo costumista do patriarcado machista , sacala a luz e o primeiro paso na toma de consciencia para desfacerse de xeito definitivo das desigualdades cultivadas polo machismo patriarcal institucionalizado.
 
 
Lembremos e celebremos hoxe, loitemos todos os días !!!
 

Muller.
https://www.youtube.com/watch?v=fBfF6dhzBPk

Freedom.
-Queremosvos libres !
 https://www.youtube.com/watch?v=fH-sevuctJs&app=desktop

 Lisistrata.(Sempre no noso corazón Gata, descansa en Paz).
https://www.youtube.com/watch?v=0RXbS9US1G8

Non son fada.
 https://www.youtube.com/watch?v=Hfl-J3WX_g8

Maybe
 https://www.youtube.com/watch?v=cM0T9fumD5k

Gloria.
https://www.youtube.com/watch?v=xxygqSTO1lQ

E moitas outras mulleres libres  !


A VERDADEIRA ORIXE DO DIA INTERNACIONAL DA MULLER
8 de Marzo 2017.

O  8 de marzo celébrase o Día Internacional da Muller, pero contrariamente ao que se cre en moitos círculos sociais, o seu nacemento non radica nun acontecemento illado, sobre o que nin tan sequera existía consenso, senón que ha de encadrarse nun contexto histórico e ideolóxico moito máis amplo.

A conmemoración do 8 de marzo vincúlase, de forma equivocada, ao incendio ocorrido o citado día do ano 1908 nunha fábrica téxtil de Nova York, provocado polo propio empresario ante as obreiras declaradas en folga e encerradas no inmoble.

Na historiografía estadounidense vincúlase, tamén de forma incorrecta a orixe do 8 de marzo a unha manifestación de traballadoras do sector téxtil na cidade de Nova York que reivindicaban melloras laborais.

Segundo o Dicionario Ideolóxico Feminista de Vitoria Sau, considérase unha xornada de loita feminista en todo o mundo en conmemoración do día 8 de marzo de 1908 en que as traballadoras dunha fábrica téxtil de Nova York chamada Cotton declararon unha folga en protesta polas condicións insoportables de traballo. O dono non aceptou a folga e as obreiras ocuparon a fábrica. O dono pechou as portas e prendeu lume morrendo abrasadas as 129 traballadoras que había dentro.

As referencias sobre a orixe da celebración do 8 de marzo que se basean no incendio da fábrica en Nova York ou na manifestación das traballadoras son falsas debido á manipulación de querer silenciar a verdadeira orixe desta festividade. En relación ao incendio, basta con mirar o calendario para facer cambalear esta teoría. O 8 de marzo de 1908 era domingo, un día un tanto estraño para declararse en folga sen prexudicar ao empresario.

Si que houbo un incendio na fábrica da Triangle Shirtwaist Company onde morreron moitas mulleres, a maioría mozas inmigrantes de entre os 17 e 24 anos, pero non foi o 8 de marzo de 1908, senón o 25 de marzo de 1911, dous días antes á primeira celebración do Día Internacional da Muller.

En relación á manifestación, aínda que esta tivo lugar, non foi nin o 8 de marzo de 1857, nin o 8 de marzo de 1908 como se adoita referenciar. Foi o 27 de setembro de 1909 cando os/as empregado/as do téxtil fixeron unha folga de trece semanas ata o 15 de febreiro de 1910, en demanda de melloras laborais, pero este acontecemento tampouco é a orixe da celebración do 8 de marzo.

As historiadoras Liliane Kandel e François Picq afirman que o mito que sitúa a manifestación no ano 1857 foi creado en 1955 para eliminar o carácter comunista que máis tarde adquiriría o Día Internacional da Muller.

A decisión de converter esta celebración nunha festividade internacional correu a cargo de Clara Zetkin (Sajonia, Alemaña  1857), líder do movemento alemán de mulleres socialistas. Pero a proposta presentada por Zetkin na II Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas, celebrada en Copenhague os días 26 e 27 de agosto de 1910, para organizar a celebración dun Día Internacional da Muller non era do todo orixinal. Tiña un antecedente no que inspirarse, o Wome's Day que as socialistas estadounidenses levaban celebrando desde 1908, cuxa finalidade era a reivindicación do dereito ao voto para as mulleres. O Partido Socialista Americano designou o último domingo do mes de febreiro, día 28 de 1909, como Woman's Day, para reivindicar o dereito das mulleres ao sufraxio. E ata o 1920 non foi aprobada a Decimonovena Emenda da Constitución Estadounidense pola que se outorgaba ás mulleres o dereito ao sufraxio.

O Día Internacional da Muller, que ten as súas orixes indiscutiblemente no movemento internacional de mulleres socialistas de finais do século XIX, tiña como finalidade exclusiva promover a loita polo dereito ao voto feminino, sen ningún tipo de restrición baseada no nivel de riqueza, propiedades ou educación.

Desta forma, a primeira celebración do Día Internacional da Muller produciuse o 19 de marzo de 1911, e foi seguido en Austria, Alemaña, Dinamarca e Suecia.

Nos primeiros anos, o esta efeméride festexábase en datas diferentes segundo os países, pero en 1914, a proposta das feministas alemás, celebrouse por primeira vez o 8 de marzo en Alemaña, Suecia e Rusia. A única autora que se aventura a dar unha explicación sobre a elección desta data é Renée Côté, quen só apunta como posibilidade o feito de que o mes de marzo estaba cargado de contido revolucionario, pero sen dar ningún argumento sólido sobre por que ese día en particular e non outro.

Tamén a Revolución Rusa de 1917 tivo unha gran influencia a todos os niveis na elección deste día internacional. Aínda que o 8 de marzo levaba celebrando en Rusia desde 1914, no ano 1917 as mulleres rusas se amotinaron ante a falta de alimentos, dando inicio ao proceso revolucionario que acabaría no mes de outubro dese mesmo ano. Os acontecementos do 8 de marzo de 1917 (23 de febreiro no seu calendario) son importantes, non só porque deron orixe á revolución e porque foron protagonizados por mulleres, senón porque, segundo todo parece apuntar, eses sucesos foron os que fixeron que o Día Internacional da Muller pasásese ao celebrar sen máis cambios ata a actualidade o 8 de marzo.

Nacións Unidas, con ocasión da celebración en 1975 do Ano Internacional da Muller, ofreceu unha versión dos feitos que conduciran ao nacemento desta conmemoración feminina. Segundo Ana Isabel Álvarez, é moi interesante resaltar que nese breve informe siléncianse de maneira absoluta os sucesos vividos en Rusia en 1917, que precisamente foron os que farían do 8 de marzo o día elixido para celebrar o Día Internacional da Muller: O Día Internacional da Muller foi proposto por primeira vez por Clara Zetkin, unha representante da Conferencia de Mulleres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910.

Segundo Álvarez, a proposta chegou ao comezo dun período de gran transformación social e política no mundo. Europa estaba ao bordo da I Guerra Mundial, os imperios coloniais de Asia e África estaban a sufrir as primeiras conmocións da revolta nacionalista, e en Norteamérica o movemento polo sufraxio feminino estaba a cuestionar algunhas das presuncións das relacións humanas. A chamada de Clara Zetkin ás mulleres para unir a súa loita pola igualdade de dereitos coa loita por preservar a paz mundial topou cun coral sensible.

Cando se celebrou o primeiro Día Internacional da Muller en 1911, máis dun millón de mulleres participou publicamente nel. Ademais do dereito a voto e a ocupar cargos públicos, demandaban o dereito para traballar, ao ensino vocacional e o fin da discriminación no traballo...

Aínda queda moito por facer !!!!Ningún comentario:

Publicar un comentario