luns, 10 de xuño de 2013

Como surxe Stop Desafiuzamentos Ourense?

Stop desafiuzamentos Ourense nace do recoñecemento dos membros de Asemblea Aberta Ourense 15M dun problema, que si ben xa existía, agravábase pola falta de ingresos das familias, vítimas dunha situación crítica, producida por unha gran estafa financeira.

Estas familias teñen que soportar o rigor absoluto do sisitema politico-xudicial, á hora de desaloxalos dos seus fogares, mentras a partitocracia dominada por o P.P e o P.S.O., que tiñan a obriga de lexislar para satisfacer o interese xeral, e facer cumplir o mandato constitucional recollido  no artigo 47 da constitución entre os dereitos fundamentais, como é o dereito a vivenda (http://www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo47CE.htm), acorda unha reforma constitucional sen consenso e sen consultar á cidadanía, que prioriza o pago dunha debeda ilexítima, e portanto "débeda odiosa" (http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_odiosa)antes do cumprimeto dos dereitos fundamentais.


Nos consideramos que a orixe da situación é a falta de esclarecemento desta débeda, por esto participamos na paltaforma estatal pola auditoría cidadán da débeda, da cal existe un nodo en Compostela, e esperamos dar a coñecer pronto o nodo Ourensán. A intención é facer auditorías cidadáns permanentes para ter controlado a qué se destina os cartos dos nosos impostos, e que esto sexa coñecido por todas.

Na actualidade estes cartos estánse destinando aos bancos, responsabeis da crise, mentras que hai familias que perden o seu fogar por pequenos impagos sen que ninguén teña en conta a excepcionalidade do momento, argumentando que hai que pagar as débedas mentras iles nos deben a nos. Un exemplo desto poderían ser: 
  • Bankia ten que voltarnos 50.000 millóns de euros que lle prestamos dos nosos impostos.
  • Nova Galicia Banco ten que voltarnos 9.000millóns 
  • ...
E así a CAM en Valencia, Caixa Castela a Mancha,Caixa Catalunya etc, ata un total de 100.000 millóns de euros prestados ata o de agora, e seguimos.

O estado español, segundo un informe da PAH, ten unha débeda privada de 1 Billón de euros; 600.000 millóns deben as familias; con unha morosidade do 10% xa teríamos 60.000 millóns de impago. As constructoras teñen unha débeda de 400.000 millóns de euros pero,e isto é o gave, con un impago do 20% que ascendería a 40.000 millóns de euros .

Esto fai aumentar  a débeda pública ata o limite actual e para pagala privatizan todo-os servizos públicos (sanidade, educación, etc) convertindo a débeda privada en pública, facéndonos entrar nun bucle que só e rentable para os inversores do esto español e do extranxeiro que sacaron o seu capital do ladrillo para invertilo en débeda do Estado.

Esto estáse producindo coa anuencia do Banco Central Europeo, que presta diñeiro barato aos bancos para que logo o presten aos estados pagando os intereses a cidadanía e facendo que medre ainda máis a debeda pública.

Todo isto pasa diante dos noso ollos. Logo de 6 anos do comezo da [estafa] "crise", temos que ver como os directivos do Banco de España e das  entidades financeiras que meteron os nosos aforros en inversións especulativas, chegando a estafar directamente a pequenos aforradores como os afectados pol-as preferentes e a débeda subordinanda, pasean impunemente por todas a cidades do Estado coa anuencia da fiscalía e do goberno.

Podemos asegurar con certa seguridade que nistes intres non existe un verdadeiro estado de dereito, e nos atopamos baixo unha dictadura dos mercados financeiros que se irá agravando co paso dos anos po-la falla de competencia bancaria tra-la eliminación das caixas de aforro, ás que eran un dos obxetivos distes mercados.

Ante esta situación claramente inxusta que desaloxa das súas casas a familias con fillos e a persoas discapacitadas, con absoluto rigor, mentras adica inxentes cantidades de diñeiro público para tapar o furado económico que deixaron istes banqueiros con anuencia dunha casta política corrupta, AAO 15m decide crear Stop Desafiuzamentos Ourense, que nace en novembro do ano 2011, non só coa intención de axudar e asesorar ás familias desafiuzadas, asemade coa intención de velar por que as diferentes administracións cumplan coa obriga constitucional recollida no artigo 47 da constitución, proporcionando vivenda digna e a prezos razoables á cidadanía, impedindo que se use para especular avarizosamente cun ben básico como é a vivenda.

AAO 15m entende que o silencio ante unha situación tan inxusta, farianos complices da mesma.

Así, a finais de 2011, decidimos en asemblea constiruirnos como STOP DESAFIUZAMENTOS OURENSE.

Na primaveira de 2012 sumámonos á ILP  (iniciativa lexislativa popular) pola paralización dos desafiuzamentos, a dación en pago e o alugueiro social. Constituímonos como oficina de coordinación territorial con moito esforzo e estivemos ata xaneiro de 2013 recadando sinaturas na rúa, facendo 3 entegas na Oficina Provincial do Censo Electoral de Ourense:
  1. o 26 de Setembro do 2012. Entréganse 421 sinaturas.
  2. o 31 de Outubro do 2012. Entréganse  401 sinaturas.
  3. o 24 de Xaneiro do 2013. Entréganse 1.503 sinaturas.
Estas, xunto coas recadadas en todo o Estado, suman un total de 1.508.000 de sinaturas.

Dentro da campaña de apoio a ILP cidadá, enviáronse correos aos diputados  e senadores no Congreso e Senado dende as PAH e STOP de todo o Estato. 

Dende as plataformas  galegas mandáronselles unha segunda petición aos diputados que sairon escollidos na comunidade autónoma. Nistes correos convidámolos a asisitir ás xuntanzas coas afectadas para escoitar en persoa os problemas que acucian a estas familias. Desgaraciadamente o Partido Popular no goberno, decidiudiu escoitar os cantos de sirea dos banqueiros e desprezar o sufrimento das familias afectadas.

Esta situación obriga ás plataformas a levar a mensaxe directamente aos políticos e comezouse coa campaña dos escrahes. 

Estes escraches estaban regulados con normas pacificas de actuación, algunha delas era que non se farían si había menores, outra que non podian ser violentos nin haber insultos. 

Acudiuse directamente aos representantes políticos a entregarlles unha petición por escrito das afectadas, pedíndolles que as escoitaran e racharan coa disciplina do partido. No canto de escoitar, o Partido Popular, no goberno, seguiu coa súa actitude e comezou unha campaña de desprestixio da PAH, comparando os ecraches co terrorismo.

Puco despóis o Parlamento Europeo premiou a PAH por o mérito na súa loita.

No mes de setembro de 2012 presentamos unha moción tipo que se estaba a presentar en todolos concellos do estado pedindo a colaboración do Concello e o apoio explicito á ILP. Non foi aceptada a nosa moción por non ser presentada por unha formación política, xa que as normas de regulamento de "participación cidadá" non permitían esta formula, según o Secretario de Plenos do Concello.

Por esta mesma moción que se presentou no concello de Ourense mostrou interese o alcalde de Manzaneda e ocupouse persolmente de mandala á totalidade dos concellos de Galicia.

No Concello de Ourense un dos grupos con representación faise eco desta situación e presena unha moción propia, que é apoida por Stop Desafiuzamentos Ourense. Grazas a esta moción lévase a problemática das deafiuzadas ao Pacto Cívico do Concello, formado por as forzas políticas que teñen representación e a que tamén asisiten representantes do partido que non a ten.

Logo de 3 xutanzas na que estaban presentes varias afectadas, e deixando clara a postura de Stop Desafiuzamentos de que non era unha cuestión de número de afectadas, senón de cumplir a obriga imposta no artigo 47 da constitución sobre o dereito a unha vivenda digna.

Finalmente redáctase un documento que se levou ao pleno o 7 de Xuño de 2013, saíndo aprobado por unanimidade. Niste documento, que consta de 15 puntos, acordase a creación dunha Comisión Técnica para o seguimento das familias desafiuzadas que o precisen e na cal estará Stop Desafiuzamentos; tamén se acorda pór un teléfono de contacto do Concello para antención distes casos (988 39 29 09) en coordinación con Stop Desafiuzamentos.

No tocante a problématica concreta das afectadas, é de xustiza recoñecer o convenio que asina o anterior alcalde co Colexio de Avogados de Ourense. No marco diste convenio Stop conta con asesoramento legal, imprescindible para poder axudar as afectadas.

Cada caso ten unhas ciscunstancias persoais moi distintas; as membros de Stop estudamos persoalmente as particularidades de cada un e logo acompañámolo a OIH do Colexio de Avogados si procede, e entre todas deseñamos unha estratexia para negociar coa entidade financeira.

Todo iste procedemento require de moito compromiso para que as afectadas se sintan acompañadas nun dos peores momentos da súas vidas.

En maio de 2013 organizamos un concerto para recadar fondos para organizarnos, e alimentos que entregamos as afectadas e a Cruz Bermella.

Tamén estamos conectados coas demáis plataformas galegas STOP-PAH.

Stop Desafiuzamentos naceu coa intención de protexer as vítimas dun Estado de dereito absolutamente fallido, que desampara á cidadanía nos peores momentos, mentras protexe a unha casta de banqueiros e políticos corruptos e especuladores que fixeron quebrar o sistema económico en beneficio propio, e que agora fannolo pagar co diñeiro dos nosos impostos mentras eles seguen a especular cos beneficios que xera a débeda pública creada por eles mesmos para aliemtar ese circulo tan beneficioso para esta casta.

So a cidadanía resisistindo e integrando a loita nas súas vidas persoales e axudando a espallar o coñecemento de que o que estamos a vivir non é un crise sinón que é unha estafa,será capaz de frear esta dictadura dos mercados.


Ningún comentario:

Publicar un comentario