venres, 27 de setembro de 2013

Reunión da Comisión Técnica - 24/09/2013


O pasado martes 24 Stop Desafiuzametos Ourense acudía a 1ª comisión técnica sobre desafiuzamentos.Esta comisión acordouse creala dentro do pacto cívico do Conello de Ourense, que redactou una moción que sería aprobada por unanimidade das forzas políticas con representación no concello.Esta moción constaba de 15 puntos; no punto 4 figuraba a cración desta comisión. 

A composición da mesma estaba acordada por toda-las forzas políticas como xa dixemos e debe estar composta por os seguintes representantes:
-1º Un técnico municipal dos servizos sociais.
-2º Un psicólogo.
-3º Un educador social.
-4º Un traballador social.
-5º Un avogado.
-6º Un representante do concello.
-7º Un representante da Xunta de Galicia en Ourense.
-8º Un representante de Stop desafiuzamentos Ourense.
-9º Un Afectado por desafiuzamento.

MOCIÓN: 7/07/13

Logo de celebrase a xuntanza da Comisión Técnica de Desafiuzamentos do Concello de Ourense a valoración da mesma dende stopdesafiuzamentos e a seguinte:

Primerio queremos destacar ausencia do representate da Xunta de Galicia,cousa que a Stop -Desafiuzamentos non sorprende tendo en conta, o escaso, por non decir nulo, interese na política de vivenda social da Xunta.

Decir que na última ocasión que se foi a demandar un vivenda en rexime de aluguiero social para un afectado por un desafiuzamento, na delegación territorial da xunta en Ourense,non existía ningunha. 
Tamén estaba ausente o representes do colexio de avogados.No caso desta ausencia desculpamos a mesma, nesta ocasión, tendo en conta a colaboración en asesoramento legal que veñen prestando os afectados, no marco do convenio asinado co Concello.

O resto dos membros estiveron presentes.

Repasaronse un a un os puntos do acordado na moción conxunta e a valoración do cumplimento e moderadamente aceptable tendo en conta que é a 1º xuntanza e que comeza a rodar esta comisión.Cumpliuse co acordo de publicidade dun Número de tf 988 39 29 09 con atención en horario de 9 a 14h, no concello, para a asisencia de afectados; asi como a correspondente publicidade.Pedironse as facturras do gastado nesta públicidade.

Dende stopdesafiuzametos exixese a profundización no cumprimetno dos restantes puntos e que se marque como obxectivo desta comisión unha verdadeira fiscalización da política de vivenda, das diferentes administracións implicadas na mesma; de cara a que a cidadanía teña coñecemento do destiño dos seus impostos.

Destacar o interese que temos dende Stopdesafiuzamentos no feito que se indentifiquen as vivendas incluidas na SAREB (http://www.sareb.es/) ou banco malo para forzar a que se destiñen a vivenda social, xa que foron sacadas do apalancamento de entidades financeiras con diñeiro dos nosos impostos.


Ningún comentario:

Publicar un comentario