venres, 31 de xullo de 2015
O colectivo stop-desafiuzamentos Ourense quere remarcar a falta de respeto que tivo o Lider de Democracia Orensana no pleno do día 30 de xullo de 2015 coas familas e persoas que forman o colectivo stop-desafiuzamentos Ourense tachando de demagóxicas demandas tan básicas como garantir suministros de auga e luz de familias, que por falla de recursos non poden pagalas, ou que mulleres vítimas de violencia de xenero se vexan sempre no limite de irse a rúa coas súas fillas sin que as administaracións sexan capaces de ofrecerlles unha vivenda estable e acorde coa súa situación económica nunha cidade onde hai 15.000 vivendas valeiras.

Criticamos con absolúta firmeza o tono megalómano e despectivo de Gonzalo Jacome na súa intervención; queda calaro que para o lider de D.O o sufrimento de moitas familias con escasos recursos que solo se poden facer escoitar dende stopdesafiuzamentos e pura demagoxia.

Tamén queremos destacar que Gonzalo Jacome a usanzo do neoliberalismo máis salvaxe manten todo o rigor cos máis febles mentres cala e manten unha acitude silente ou se esconde decindo que non se pode facer ren dende o Concello mentres se destinan os recursos públicos a sanear bancos quebrados por corruptelas. Indignante que un representate público ataque os máis febles do pior dos xeitos; mofandose das súas necesidades e incluso das súas desgracias.

Iste colectivo respeta os cidadans que escolleron a D.O como opción política pero estamos seguros que non votaron para que se fixera mofa de propostas, totalmente razoables, dun colectivo que representa o sufirmento de moitas familias.

Queremos lembrar que stopdesafiuzamentos e un colectivo apartidista que loita por facer efectivo un dereito fundamental recollido no artigo 47 da C.E como é o derito a vivenda. Por non permitilo o regulamento de participación cidadá do concello de Ourense a moción de vivenda presentouna Unha formación politica sensible coas demandas de Stopdesafiuzamentos, nesta ocasión foi Ourense en Común e no seu momento foi o BNG e podería ser calquer outra formación que amosase interés polas demandas diste colectivo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario