domingo, 14 de xaneiro de 2018
Case 20.000 desafiuzamentos no terceiro trimestre deste ano Case 20.000 desafiuzamentos no terceiro trimestre do ano 2017.

  Segundo os datos do CGPJ feitos públicos o 14 de dedembro do 2017 , no terceiro trimestre deste ano presentáronse nos xulgados 5.518 novas execucións hipotecarias, e producíronse 19.606 novos desafiuzamentos en todo o estado. Seguen baixando os derivados de execución hipotecaria, froito da “tregua” que mantén os procedementos paralizados nos, xulgados á espera de senllas resolucións do TXUE sobre as cláusulas de vencimento anticipado e de intereses de demora. Continúa o ascenso imparable dos desafiuzamentos como consecuencia de falta de pagamento do aluguer que aumentan un 4,2%, como consecuencia da indefensión que sofren os inquilinos como consecuencia das reformas da LAU, a burbulla que están a xerar nos prezos do aluguer o cambio a usos turísticos de vivendas que antes eran residenciais, e por suposto dos baixos salarios que impiden cada vez máis o acceso a unha vivenda digna. Esta brutal cifra de case 20.000 desafiuzamentos, pon novamente de manifesto o grave incumprimento por parte do Estado das recomendacións contidas no ditame de Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU do pasado mes de xuño, no que se establecía un prazo de 6 meses para establecer unha serie de modificacións lexislativas, xudiciais e sociais, que o Goberno parece estar a ignorar ata o momento. Desde a PAH consideramos que, o Dereito Fundamental de acceso a unha vivenda digna no noso país, só será posible mediante a aprobación e aplicación íntegra da Lei de Vivenda da PAH, que esperamos rexistrar no Congreso o próximo 10 de xaneiro, e por ela continuaremos a mobilización necesaria ata a súa aprobación.


Ningún comentario:

Publicar un comentario