mércores, 31 de xaneiro de 2018

SOBRESIDO O PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN HIPOTECARIA INICIADO POR BANKIA CONTRA UNHA COMPAÑEIRA.

Esta muller, que a día de hoxe segue activa e comprometida co colectivo stop-desafiuzamentos Ourense, unha boa compañeira, pídenos axuda a finais de 2013, pois no pode seguir pagando as cotas hipotecarias do crédito hipotecario solicitado a Bankia que asinara coa súa exparella en novembro de 2010.

O principios de 2014 propuxemos presencialemte a entidade financeira a imposibilidade de seguir facendo fronte os pagos por abandono familiar da súa parella. Ela fixo fronte os pagos en solitario dende outubro de 2011 momento do abandono familiar ata que a situación se fixo insostible o quedar solo cos ingresos dunha renda de inserción social.

En setembro de 2016 Bankia comeza o procedemento de execución hipotecaria e O Colectivo Stop-desafiuzamentos Ourense proponlle por escrito a Entidade unha Dación en pago ou liquidar o pago de parte da débeda con un aluguer social. A entidade no acepta e decidimos elevar unha demanda por cláusulas abusivas.

A día de hoxe o procedemento de execución hipotecaria iniciado por Bankia contra esta compañeira quedou sobresido en Primeira Instancia por terse iniciado en base a cláusula de rescisión anticipada declarada abusiva polo TXUE en sentencia do 26 xaneiro de 2017. A espera de resposta da cuestión prexudicial plantexada Tribunal Supremo o TXUE sobre esta materia. Bankia pode recurrir a Audiencia Provincial que esperemos que confirme o ditado en primeira Instancia.

Stop-Desafiuzamentos Ourense fai público o agradecemento a Roberto de Estevez/e/Dominguez Avogados que se ofreceu a levar esta demanda de xeito altruísta.

Todos os procedementos de execución hipotecaria se inician en base esta cláusula e todos os posteriores o ano 1995 son contrarios a dereito por non ter integrada a normativa europea 93/13 de protección o consumidor como estaba obrigado a facer o Estado Español por mandato do artigo 10.2 da Constitución Española. José María Aznar chegou o poder no ano 1996 e non implementou esta normativa o noso ordenamento xurídico deixado os consumidores en situación de inferioridade e desprotexidas fronte as entidades financeiras, isto explica o abuso crediticio o que nos someteron e a burbulla inmobiliaria.

Unha entidade financeira reclama o pago da totalidade dun crédito asinado a 25 ou 30 anos baseándose nesta cláusula de rescisión anticipada o lóxico sería que reclamara as cotas impagadas e os intereses de demora non o total do préstamo. Pero a realidade é que isto permítelle a entidade facer un bo negocio. Si unha familia leva  10, 15 ou 20 anos pagando intereses e de pronto deixa de pagar 3 cotas a entidade comeza o proceso de execución que remata coa adxudicación da vivenda a entidade financeira que a porá a venda quedándose cos intereses que pagou nestes anos esa familia reclamándolle a cantidade liquidada do crédito deixando a esta familia con unha débeda impagable de por vida.

O goberno do Partido Popular sigue rescatando entidades financeiras con diñeiro público das nosas pensións, da educación e da sanidade, mentras estas despexan familias sen piedade !

Nin un paso atrás, seguimos !!

Deixamos o auto de sobresemento.


Ningún comentario:

Publicar un comentario