venres, 22 de outubro de 2021

http://js.redirect.hp.com/jumpstation?bd=all&c=none&locale=all&pf=cmnb&s=tripadvisor_W10_iefavsbar&tp=iefavs

 REUNIÓN COA VALEDORA DO POBO ANTE A GRAVÍSIMA ACTUACIÓN DAS ENTIDADES FINANCEIRAS.


Jose María Erauskin e Maite Ortiz estarán este luns 25 de outubro coa Valedora do Pobo, para denunciar o incumprimento na Galiza do Código de Boas Prácticas por parte das entidades financeiras

 


 


O próximo luns día 25 Jose María Erauskin e Maite Ortiz, coñecidos por investigar e demostrar ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea a abusividade do Índice de Referencia dos Prestamos Hipotecarios I.R.P.H. Colaboradores de Stop Desafiuzamentos Guipúscoa e da coordinadora das P.A.H e colectivos Stop-Desafiuzamentos Galiza, así como de outros colectivos polo dereito a vivenda en todo o Estado, reuniranse coa Defensora do Pobo Galego en representación da Coordinadora Galega.

Tratarán varios temas relativos a dificultades para facer efectivo o dereito a vivenda pero neste momento queremos destacar, xa que temos varias familias nesta situación, o incumprimento por parte da entidade financeira //Abanca, e en xeral de todas as entidade financeiras, do Real Decreto-Ley 6/2012 De Medidas Urxentes de Protección dos Debedores Hipotecarios, coñecido como Código de Boas Prácticas, reformado pola Ley 1/2013 de Medidas para Reforzar a Protección dos Debedores Hipotecarios Reestruturación de Débeda e Aluguer Social.

Moitas entidades financeiras acolléronse voluntariamente, xa que o lexislador non o esixiu legalmente, o Real Decreto 6/2012 para aparentar unha mellor imaxe social pero están a incumprilo de xeito case sistemático. As medidas previstas no Anexo do Real Decreto actúan en tres niveis, medidas Previas, complementarias ou substitutivas a Execución hipotecaria e van dende a reestruturación da débeda para facilitar o pago, pasando por unha quita da débeda, ata a dación en pago e aluguer social. A entidade está obrigada ofrecelas no momento que se produce o impago e coñece as dificultades económicas do prestatario.

Jose María Erauskin e Maite Ortiz que levan un caso dunha compañeira do Ferrol con un crédito hipotecario no Banco Santander xa advertiron o Banco de España, no seu momento, diste incumprimento. Respostándolle o 21 de xuño de 2019 nun escrito de 18 páxinas onde conclúe o Banco de España que a entidade Podería ter quebrantado a normativa de ordenación e disciplina e, en todo caso, as boas prácticas bancarias.

En Ourense o caso dunha compañeira que leva litigando dende o ano 2014 con //Abanca, pide axuda a Stop-Desafiuzamentos Ourense o 14 de febreiro de 2018, estando o procedemento xa en fase de poxa, faise cargo José María Erauskin e Maite Ortiz. Remata con un auto favorable emitido o 18 de setembro de 2019, de Sobresemento do Procedemento de Execución Hipotecaria, xa que o procedemento iniciouse en base a cláusula de rescisión anticipada declarada abusiva polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea o 26 de xaneiro de 2017. Neste auto o Xulgado de Primeira Instancia nº1 de Ourense ordena literalmente reintegrar a executada a situación anterior o despacho da execución para que poida seguir co pago do crédito, ademais liquida 902,46€ a seu favor e condenando a entidade a pagar as costas xudiciais. //Abanca que tiña a obrigación de ofrecerlle a nosa compañeira no ano 2014 acollerse o Código de Boas Prácticas, no momento do primeiro impago, evitándose o litixio. Non so non cumpriu con esta obrigación. Xa ditado o auto e liquidadas as costas, no 2019 Intentou adueñarse indebidamente do diñeiro das costas xudiciais destinándoas o pago do crédito, e sigue a día de hoxe sen cumprir co ditado no auto xudicial.

A gravidade dos feitos e tal en Galiza que, según Maite Ortiz e Jose María Erauskin, poderíasmos estar a falar de que máis da metade dos desafiuzamentos poderían terse evitado si se houbera cumprido o previsto neste Real Decreto, podendo chegar esta cantidade ata o 90% . Xa que unha das condicións para poder acceder o Código de Boas Prácticas e a relación do prezo da vivenda co número de habitantes da cidade onde este sita.

Lembramos que moitas entidades foron rescatadas, no caso de //Abanca con 9.000 millóns € diñeiro público, e agora permítense actuar desta maneira contra as familias. As vivendas das cales as expulsan rematan na S.A.R.E.B Sociedade para a xestión de Activos para a Reestruturación Bancaria, a maior inmobiliaria de Europa Intervida para soster os prezos a alza con 45.000 millóns de € de diñeiro público.

Por todo esto acudimos o amparo da Defensora do Pobo Galego a que de traslado o Poder Xudicial, e o lexislativo que lle competa, para rematar de xeito efectivo e definitivo con esta praxe das entidades financeiras que tanto sufrimento está a causar.
Ningún comentario:

Publicar un comentario