venres, 3 de decembro de 2021

O BANCO NON TEN LEXITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR UNHA DÉBEDA QUE TITULIZOU E VENDEU !!!

Parece razoable que si unha entidade financeira vende o crédito hipotecario a un fondo ou en xeral a un terceiro se extinga o dereito que esta ten sobre o crédito, sendo o novo titular no que renace ese dereito. Pero xurde un problema si a débeda foi titulada os propietarios son un número indefinido en lugares indeterminados polo tanto son estes novos propietarios os que deben reclamar a débeda xa que o banco titulizouna e vendeuna e paquetes financeiros polo tanto xa non é o propietario nin do crédito nin da vivenda.

Unha vez máis o Tribunal Supremo deixa de lado os consumidores e pronunciase a favor dos Bancos !! 

https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-la-legitimacion-activa-en-las-acciones-judiciales-derivadas-de-prestamos-o-creditos-hipotecarios-titulizados

Ningún comentario:

Publicar un comentario