venres, 21 de decembro de 2018

A PAH estala no Congreso contra a nova Lei de crédito inmobiliario Os servizos de seguridade expulsaron da sala aos militantes da Plataforma de Afectados pola Hipoteca que acudiron para protestar ante a aprobación do Proxecto de Lei reguladora de contratos de crédito inmobiliario, que tachan de continuista coa política do PP e de ignorar a xurisprudencia europea.  
https://www.elsaltodiario.com/vivienda/pah-estalla-congreso-ley-reguladora-contratos-credito-inmobiliario?fbclid=IwAR348ez7h7T5-wJGrDtrMly8DqFJG5y44zGJMuvSaUixVWYsvYGwZ_EBlA4 Vergoña de País !!!!

No canto de adaptar a Lei hipotecaria a Directiva 93/13 de protección o consumidor o que van facer é que deixes claro ante notario que comprendes o que asinas para que non poidas alegar descoñecemento si tes algún problema económico. Pero estarás firmando cláusulas abusivas. É dicir o asinar o coñecemento expreso destas cláusulas abusivas e asumirás por escrito o abuso, daraste por enterado asumirás ese abuso. Ademais será ilegal, xa que o articulo 10.2 da Constitución Española obriga a cumprir os tratados asinados polo Estado Español, entre os que está o Tratado da Unión Europea, que inclúe a a Directiva Europea 93/13 de Protección o Consumidor. Apoiado nesta Normativa o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ven dándonos a a razón en 9 sentenzas declarando abusivas a maioría das cláusulas dos contratos hipotecarios dende o ano 1993, e coincide coa PAH que a Lei hipotecaria Española e contraria o estándar e o DEREITO Europeo de obrigado cumprimento polo que seguirá sendo ilegal. Si non a adaptan seguiremos acudindo o Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Pódese ser máis miserables ???

Consumase unha "sutil" ILEGALIDADE no Parlamento, ,diante dos ollos do Pobo, entretido con todo tipo de "números circenses" !!!

Esta é a súa Lei, a dos oligarcas da banca e da dereita Neoliberal que sigue calando no PSOE. Onde queda a tan venerada CONSTITUCIÓN ???

Isto non sae no telexornal de hoxe !!?

PSOE, cómplice da banca e marca branca do PP e Cidadáns, retrátase como o novo partido dos desafiuzamentos. Ante o secuestro sistemático do dereito á vivenda esiximos a retirada e rectificación desta reforma hipotecaria xunto a unha maior contundencia no decreto sobre os alugueres

Hoxe 20 de decembro de 2018, o Congreso dos deputados vota a lei de crédito Inmobiliario, unha lei que non respecta o espírito das sentenzas do Tribunal Xustiza da Unión Europea, xa que segue dándolle á Banca beneficios fronte ao consumidor, non respectando o principio de proporcionalidade entre partes e deslegitima o suposto apoio do PSOE á Lei Vivenda PAH, desvirtuando toda a esencia desta.

  Non podemos entender como o PSOE, despois de poñer en primeira liña da súa vontade política o dereito á vivenda, mantén unhas políticas continuistas coas do Partido Popular e lonxe de solucionar as cláusulas abusivas legalízaas, como deixa a milleiros de familias con débedas contraídas coa anterior lei que Europa declarou ilegal, lei que permite seguir ás familias adquirindo débedas impagables, nun momento en que a saída da crise é á conta de traballos eventuais e precarios.

 A reforma que avala o partido de Pedro Sánchez, copia e pega da redactada polo banqueiro e exministro Luís de Guindos:

 Non recolle a responsabilidade limitada ao ben, mantendo como ata agora a responsabilidade do debedor, que deberá responder con todos os seus bens presentes e futuros; é dicir, o horizonte, en situación de falta de pagamento, continuará sendo o sobreendeudamiento para sempre das familias e a súa ruína

  Os intereses de demora serán o interese remuneratorio máis 3 puntos, cando o Tribunal Supremo di que non deben superar en máis de dous puntos o tipo de interese do préstamo.

Legalización das cláusulas abusivas, un novo gran favor á Banca, facendo que sexa máis difícil que os tribunais lles obriguen a facer reembolsos como os derivados das cláusulas adoito e dos gastos hipotecarios, que lles custaron centos de millóns de euros, deixando sen efecto as sancións aos bancos que deixen de incorporalas. Cláusulas xa declaradas abusivas polo TJUE, como o vencimiento anticipado, o IRPH ou a renuncia á notificación de cesión do crédito a un fondo de investimento cando se produce a titulización. Permitindo que a banca poida seguir iniciando procedemento tras o vencimiento de 12 cotas ou o 3% do capital vencido, facéndoa retroactiva sen máis miramiento e con todo o descaro, porque nada se dixo de pagar retroactivamente cando os beneficiarios son as consumidoras no caso dos gastos hipotecarios.

  Non impide a venda vinculada a outros produtos, permitindo ás entidades financeiras ofrecelos, cando proporcionen á consumidor información sobre os produtos, presentando dous orzamentos diferenciados, un con eses produtos e outro sen eles, sobre os que o prestatario terá a última palabra, pero deixa a última palabra ao Banco de España, e todas sabemos onde estivo mirando esta entidade nos anos máis salvaxes da venda inmobiliaria.

 Esta reforma, non só non mellora en absoluta as condicións dos debedores hipotecarios, deixa fose calquera tipo de ferramenta contra os desafiuzamentos. Séguese obviando en Ditame DESC da Nacións Unidas e grazas ao novo vencimiento anticipado que comporta o arquivo dos procedementos de execución hipotecaria.

 Tras do escándalo do Supremo nas cláusulas adoito e no imposto hipotecario, aforrando miles de millóns á Banca á conta dos consumidores, é agora o lexislativo, co PSOE á fronte, o que facilita que a Banca siga estafando e desahuciando coas súas políticas criminais. Por que non declaran a retroactividade do vencimiento anticipado para os centos de miles de familias que foron desafiuzadas debendo menos de 12 cotas hipotecarias.

 A PAH non vai consentir que sigan sen asumirse responsabilidades sobre os miles de desafiuzamentos producidos na última década e que non se adopten medidas radicais para a súa eliminación.

 Coa votación de hoxe, avalada por toda a dereita conservadora española (Partido Popular, Cidadáns, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Unión do Pobo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias e Nova Canaria) e a abstención de Esquerra Republicana, o PSOE de Pedro Sánchez o único que demostra son as súas verdadeiras cores máis aló dos falsos titulares que usaron para lavar a súa imaxe desde que entraron de novo no Goberno. Para alimentar unha política continuista a anos de vexación de dereitos fundamentais non era necesaria unha moción de censura.

 Se realmente, Pedro Sánchez quería garantir o dereito á vivenda, nunca debería promover unha lei hipotecaria como esta ou un decreto para modificar a LAU, que tamén queda curto e a medio gas. Un decreto que non vale para picar a burbulla de aluguer que xa é a culpable do 65% dos desafiuzamentos a día de hoxe.

 Por todo isto, fala a PAH e esiximos que se lexisle na liña marcada pola Lei Vivenda PAH, bloqueada semana tras semana polo PP e Cidadáns. A única Lei que adopta medidas urxentes para garantir unha segunda oportunidade ás familias e os alugueres sociais, acabar cos desafiuzamentos e crear un auténtico parque público de vivendas, apostando realmente pola vivenda social e que a banca devolva en vivendas o rescate impagado coa cesión obrigatoria das que estean baleiras, incluídas o 100% das vivendas da SAREB.

 Mentres se siga vulnerando o dereito ao fogar, calquera Goberno ou partido que non mostre un compromiso claro coas demandas históricas, que se están esixindo hai anos desde a cidadanía, terannos en fronte, nas rúas, reclamando ante as Institucións e en Europa denunciando que en España, segue habendo vidas en xogo por culpa dunha leis criminais.


Ningún comentario:

Publicar un comentario