venres, 21 de decembro de 2018

Fala a PAH sobre o decreto lei para reformar a LAU Sobre o decreto aprobado ou venres 14 de decembro polo Consello de Ministros en relación cos alugueres, a PAH manifesta o seguinte: Confirma a falta de ambición por parte do Goberno dun grave problema que está a impedir a miles de familias o acceso á vivenda, ao non atacar directamente os prezos, nin intervir directamente no mercado. 
 
  
 
 
 
Non ten retroactividade, polo que todos os contratos en vigor rexeranse pola lexislación actual, e os seus posibles efectos positivos tardarán anos en notarse, xa que partimos duns prezos especulativamente inflados.
 
 Carece de medidas para mobilizar millóns de casas desocupadas, que os seus propietarios manteñen fóra do mercado co fin de encarecer os prezos de aluguer e de compra, especialmente fondos voitre, socimis e bancos.
 
 Non permite aos concellos establecer índices de referencia de prezos, para moderar e rebaixar os abusivos prezos actuais.
 
 Non modifica a lexislación para que as inquilinas demandadas polos seus caseiros poidan defenderse no proceso xudicial, en contra do ditame do Comité DESC de Nacións Unidas. 
 
Non inclúe medida algunha para a xeración do Parque Público de Vivenda para aluguer alcanzable e social, a pesar de que en España devandito parque, apenas excede o 1% do total, mentres que, en países como o Reino Unido, Francia, Alemaña, Austria e outros se sitúa en torno ao 20%. 
 
 En consecuencia, a PAH considera que, para picar a actual burbulla dos prezos de aluguer, son necesarias medidas como as que sinalamos, xa que sen elas os prezos non van baixar, e que para afrontar a actual situación de emerxencia habitacional que sofre o noso país, é imprescindible a aprobación urxente das medidas contidas na Lei de Vivenda da PAH, que está a sufrir o bloqueo fraudulento de PP e Cs, que semana tras semana andan pedindo prórroga do prazo de presentación de emendas. 
 
 Desde a PAH sinalamos como culpables da emerxencia habitacional ao empobrecimiento xeral da cidadanía, a falta de vivenda pública de aluguer que impide modular o mercado especulativo, aos fenómenos de turistificación, a unha ausencia de compromiso co dereito á vivenda para favorecer os beneficios impresentables da banca e capital especulativo e, recentemente para a carradas ao imcomprensible teimosía do PSOE por manter os contidos da Lei de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas coas leis do PP, aprobada no relatorio coa complicidade de PP, Cs, PDeCat e PNV, e ao PP e Cs que cada semana impiden que se inicie o debate da Lei de Vivenda da PAH.

Ningún comentario:

Publicar un comentario