luns, 15 de decembro de 2014

NA BUSQUEDA DO EQULIBRIO:

¡¡ A LOITA É O ÚNICO CAMIÑO !!
       
Lembrade:
Iste xoves 18 a 11 da mañá na subdeleación do Goberno.
https://www.facebook.com/events/1404671119824929/?ref_newsfeed_story_type=regular

O sabado 20 ás 12 en todo o esatado:
https://www.facebook.com/events/735204966570084/?source=1

LEI MORDAZA:
http://yelling.es/con-la-ley-mordaza-el-pp-recupera-el-franquismo/

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/09/actualidad/1418160532_843669.html 

IMAXES:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205412590133611&set=a.1171167078758.2026291.1215447297&type=1&permPage=1

                        

ENCONTRO COA SUBDELEGADA DE VIVENDA:

Na xuntanza que se fixo hoxe no IGVS coa delegada de vivenda da Xunta de Galicia pouco se avanzou por non decir ren.

A delegada segue teimando en que solicite as axudas de urxencia cando nos o que lle pedimos e que a cidade de Ourense debe dispor de vivenda social axeitada e suficinte par casos de emerxencia como o de Fina (lembremos que é unha muller vítma de violencia machista e dendelogo institucional).

A única vivenda que hai dispoñible en Ourense, nas Lagoas, dinos que hai unha lista de espera de unhs 20 persoas e mandan a Fina a unha vivenda no concello de Bande ou no Barco de Valdeorras. Esto demostra a falla de interés que hai por arranxar iste tema non creo que sexa moi lóxico desarraigar a unha familia e mandalos a vivir a un lugar onde non coñecen a niguen.

Tamén din que se pode acoller as novas axudas estatais que sairán en xaneiro e curioso que comezan en período preelectoral, eleccións municipais, e rematan en período electoral no 2016 logo das eleccións o Goberno Estatal.

Estas axudas das que fala a co selleira, mal chamadas de emerxencia, é unha do concello e outra da xunta algunha tarda varios meses en ser concedida, o risga tarda ata 6meses e as axudas o aluguer que comezan en 2015 aínda teñen que pasar a mans dos gobernos autonómicos, van para longo, no caso de que as concedan, MENTRES o DESASOSEGO QUE PADECE ESTA FAMILIA con 2 nenas 14 e 12 anos, lembremos que unha pequena ten unha minusvalía dun 38%, e un neno de 5, NON SUPÓN PROBLEMA para O PRESIDENTE DA XUNTA E A SÚA DELEGADA EN OURENSE, eles pasaran o NADAL O QUENTE E SEN PROBLEMAS COA SÚA FAMILIA.
O partido popular Rajoi e o presidente da Xunta de Galicia sosteñen detalles cos bancos e algún detalliño en sobres.

Grazas pola vosa atención.
Lembrade que iste xoves ás 11 precisamos da voso apoio na subdelegación do goberno.http://www.europapress.es/economia/noticia-nuevas-ayudas-alquiler-consisten-piden-20141204175332.html#.VIbgXE0Nsm0.facebook

Programa de ayudas al alquiler de vivienda
Programa 2: Ayudas al alquiler de vivienda Descripción Facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.
Beneficiarios Personas físicas mayores de edad que reúnan los siguientes requisitos:

Ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrendatario.
Que la vivienda arrendada o a arrendar, constituya o vaya a constituir la residencia habitual y permanente del arrendatario.
Que los ingresos de las personas que tengan, o vayan a tener, su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, sean, en conjunto, determinados de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.b) del artículo 6, inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia que da acceso a la ayuda establecido en el apartado 5 del artículo 12, o excepcionalmente a 3 veces el IPREM tal y como se recoge en el apartado 7 del mismo artículo. Las CCAA podrán fijar un límite inferior.
Renta de la vivienda igual o inferior a los 600 euros mensuales. Las CCAA podrán fijar un límite inferior.

Ayuda

Hasta el 40% de la renta anual.
Límite máximo: 2.400€ anuales por vivienda.
Plazo máximo: 12 meses prorrogables por sucesivos periodos de 12 meses, hasta la finalización del Plan. En todo caso, la fecha límite para percibir la ayuda será hasta el 31 de diciembre de 2016.

Ningún comentario:

Publicar un comentario